Sunday, May 26, 2024

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃး ၵႃးလူင်ၵိုတ်းဝႆႉ တီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆးၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈတၢႆထင်တီႈ

Must read

ၼိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵႂႃႇမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်း – ၵဵင်းတုင် မိူင်းတႆးပွတ်းၶူင်း ၼၼ်ႉၵႃးသိပ်းသွင်လေႃႉ လမ်းၼိုင်ႈ ၵွႆၵိုတ်းဝႆႉတီႈလွႆပၢင်ၵႂၢႆး ၊ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈသမ့်မႃးလေႃႇတမ် ၽႃႇၺႃး သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ဝၼ်းတီႈ 6/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ သွၼ်ႉၵၼ် လုၵ်ႉတၢင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း မုင်ႈၸူးၵဵင်းတုင် လေႃႇတမ်ၽႃႇၺႃး ၵႃးသိပ်းသွင်လေႃႉတီႈလွႆ ပၢင်ၵႂၢႆး လႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ ၶိူင်ႈလူႉတၢႆထင်တီႈ၊ ၵူၼ်းၶီႇၸွမ်းတၢင်းလင်ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း(နှလုံးလှပိုင်ရှင်များအသင်း) ဢူးၵျေႃႇတူႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းသွင် ၵေႃႉဢၼ်ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႃးၶႃႇဢေႃႈ၊   တင်းသွင်ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးဢေႃႈ။  မိူဝ်ႈလဵဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၶႃႈ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းတီႈလႂ်တႄႉပႆႇႁူႉ”  – ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃဝဵင်းၵဵင်းတုင်

လွႆပၢင်ၵႂၢႆးၼႆႉ ႁၢင်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် မွၵ်ႈ 15 လၵ်း၊ ပဵၼ်ၵုင်းလွႆဢမ်ႇပေႃးသုင်သေတႃႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလွႆ ၶိုၼ်ႈလူင်းယၢဝ်း ပေႃးပရိၵ်ႈရူတ်ႉၵႃးဢမ်ႇပေႃးလီ ၵႆႉပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၊ ၵႃးလူင်၊ ၵႃးဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၵႆႉပိၼ်ႈ။

ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆႉ ႁၢင်ႇၵႆၵၼ် 102 လၵ်း၊ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလွႆ၊ ၵူတ်ႉ၊ ယၢဝ်း၊ ပေႃးၾူၼ်မႃး တၢင်းမိုၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၵႆႉပဵၼ်ၽေးဢူးပၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း