Sunday, July 21, 2024

ၽူႈလၵ်ႉလိူင်ႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵမ်းၵမ်းႁၢႆ

Must read

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးပၵ်းယူႇသဝ်းႁွပ်ႈတဵမ်ဝဵင်း ၽူႈလၵ်ႉ ၸၵ်ႉၶုတ်ႈၵေႃႈလိူင်ႇၼမ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵမ်းၵမ်းႁၢႆ  ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢုၼ်ႇၸႂ်။

တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 ၼႆႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢႆၵူႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလမ်းသွင်လမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၶိူဝ်းယႂ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵၼ်လိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်း ၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁူႉတႄႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လမ်းယဝ်ႉ။ ႁၢႆၵူႈလိူၼ် တႄႇဢဝ်ၵၢင်ပီၼႆႉမႃး။ ဢၼ်ႁူႉတႄႉ ၵူၼ်းမႃးပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇသေ လိုမ်းဢဝ်သေႃးဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ပွႆးမႃး ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢႆတီႈႁိမ်းပမ်ႉၼမ်ႉမၼ်း လမ်းၼိုင်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁၢႆၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ မီးဝႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းပၵ်း လွမ်ႉႁွပ်ႈဝႆႉ 4 တပ်ႉၵွင်ယူႇၵေႃႈ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလိူင်ႇၼမ်ယူႇ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆၼၼ်ႉသမ်ႉ တေပဵၼ်ရူတ်ႉဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

“လီဢၢမ်းၶႃႈဢေႃႈ တီႈဝဵင်းႁဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးပၵ်းယူႇဝႆႉ ပေႃးလွပ်ႈဝဵင်းဝႆႉမူတ်းၶႃႈ။ မီးပဵၼ် 4 တပ်ႉၵွင်။ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆ ၶႂ်ႈဝႃႈ ႁၢႆၵူႈလိူၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈလမ်းသွင်လမ်း ၸိူင်ႉၼႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သၢႆၸိူၵ်ႈလဵၵ်း ၸၢၵ်ႈတတ်းမႆႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉႁၢႆၼႃႇ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၶူဝ်းႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းယူႇၵႆ ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၵ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းလွပ်ႈဝႆႉ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းသမ်ႉ တပ်ႉၶမယ 574 ပၵ်းဝႆႉတၢင်းဢွၵ်ႇဝဵင်း၊ ၶမယ 576 ပၵ်းဝႆႉၾၢႆႇတူၵ်း၊ တပ်ႉၶမယ 569 ပၵ်းဝႆႉ တၢင်းႁွင်ႇလႄႈ တပ်ႉလူင် ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းထႅင်ႈ တပ်ႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ တေမီးၵူၼ်းပႅၵ်ႇၼႃႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼမ် ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးတႅပ်းမႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ် ၸၢဝ်းယၢင်း၊ မၢၼ်ႈ၊ လီးသေႃးလႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

“ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈယူႇတီႈၸဝ်ႈရူတ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ ယႃႇပေယူႇမဝ်မၢင် ယႃႇပေပွႆႇႁိူၼ်းယေးဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၽွင်ႈ။ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႆႉလူင်းဢႅဝ်ႇ တူၺ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇယူႇ တႄႇဢဝ် 9 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈ ထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ၶိုၼ်း။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ လွင်ႈၼၼ်ႉ လွင်ႈၵူၼ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၸႅတ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ဢႅဝ်ႇတူၺ်းပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈမီးၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ မီးပႃႇထိူၼ်ႇလိုၵ်ႉ မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 10,000 ပၢႆ။ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 7 ပွၵ်ႉ 3 ဢိူင်ႇ။ ၼႂ်း 3 ဢိူင်ႇၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ဢိူင်ႇႁူဝ်ႁႃႉ၊ ဢိူင်ႇၼႃးပေႃႉလႄႈ ဢိူင်ႇၼွင်ႁီး ၸိူဝ်းၼႆႉ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း