Friday, March 31, 2023

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 2 လမ်း

Must read

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း  ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 2 လမ်း တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း  ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းလႆႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်တေဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် တႆး-ထႆး(မႄႈသၢႆ-တႃႈၶီႈလဵၵ်း) 2 လမ်း တီႈၾင်ႇၼမ်ႉသၢႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆၸိုင်ႈထႆး သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ 3 Plus News ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။။

Photo Maesaipress : ႁၢင်ႈရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ဢၢၼ်းဢဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၵႂႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၺႃးပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်း

3 Plus News ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ထႆး ႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ၾၢႆႇၾင်ႇထႆး ဝၢၼ်ႈသၼ်သၢႆး မူႇတီႈ 11 ဢိူင်ႇမႄႈသၢႆ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး တိုၵ်ႉတေဢဝ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ဢၢၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇတၢင်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၾင်ႇမိူင်းတႆး ။

ၽွင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢွၵ်ႇၼႄတူဝ်သေဢၢၼ်းၵူတ်ႇထတ်းထဵတ်ႈထၢမ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉ  ၼႅတ်ႈပွႆႇပႅတ်ႈ ရူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ဝႅၼ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ။

ရူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်းဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉၶိူင်ႈမႂ်ႇတင်း 2 လမ်း၊  ႁၼ်ပႃး ဝႂ်တိုတ်းဢၼ်ၽွၼ်ႇသိုဝ်ႉမႃး တီႈႁၢၼ်ႉၶၢႆ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈသူရၢတ်ႊထႃႊၼီႊ မိူင်းထႆးပွတ်းတႂ်ႈလူၺ်ႈၸိုဝ်ႈ ၼၢင်းသၢဝ်ၵၢၼ်ႊၵျၼႃႊ ဢႃယု 39 ပီ လမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈ ၼၢႆး(ၸၢႆး)ၽုၼ်ႊသဝတ်ႊ ဢႃယု 33 ပီ လမ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ- “ ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ဢွၵ်ႇမိူင်းထႆးၼႆႉ မၼ်းၸႂ်ႉလီလိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းၸမ်ၵၼ် ၸင်ႇသိုဝ်ႉမိူဝ်းၶီႇၵၼ်ၼမ်ႁႅင်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢဝ်မႃးၶၢမ်ႈၾင်ႇဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူၺ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈ တိုၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း။ၵူၼ်းၵႃႉမၢင်ၵေႃႉ ၽွၼ်ႇသိုဝ်ႉတင်းၾင်ႇထႆးသေ ဢဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်မိူဝ်းၶၢႆ ၵေႃႈမီး။မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လႅပ်ႈတေၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ် ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/3/2023 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးမီးၶေႃႈထၢင်ႇထိူမ်ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈသေ ၸွမ်းတူၺ်းၾၢႆႇလင်လႄႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ႁိမ်းၾင်ႇ မႄႈၼမ်ႉၶွင်  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူပ်ႊယၢပ်ႉ မူႇတီႈ 2 ဢိူင်ႇမႄႈငိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းသႅၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆးၸိုင်ႈထႆး ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈၵူၼ်းၶီႇၸွမ်းတၢင်းလင် 4 ၵေႃႉ လႅၼ်လွတ်ႈပၢႆႈလႆႈ သိုဝ်ႇ Maesaipress ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း