Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းၵွၵ်ႇ

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A,B.A

ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း ဝင်းၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်မွပ်ႈဝႂ်ၸုမ်ႈၶူး M.A,B.A လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး(သင်ၶလႄႈၵူၼ်းႁိူၼ်း) ၸုပ်ႈထိ 14။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/12/2022 ဝၼ်းတိတ့် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်လႄႈ သင်ၶတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၸိူဝ်းလႆႈဝႂ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A လႄႈ B.A ၸုပ်ႈထိ 14 တီႈ ၸၼ့်ၸွမ်မႁႃၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း...

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်း ယႃလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉသေ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ လၢတ်ႈ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ...

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇမွပ်ႈငိုၼ်းထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ  

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းထုၼ်း ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ ။ ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ယူႇတီႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း ထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး...

ပီ 2022 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸွႆႈၵႃႈႁဵၼ်းတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ 65 တူၼ်/ ၵေႃႉ

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈလႄႈ ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း  ၵႃႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီ 2022 တင်းမူတ်း 65 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ၼႆႉ   ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ်...

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ သုတ်ႇမုၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8:30 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ (18) ႁူမ်ႈၵၼ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်သုတ်ႇမုၼ်း သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးပၼ် ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃၼသံဝရ (သတ်ထမ်မၸေႃတိၵထ ၸ၊ ဢၵ်ၵမႁႃၵမ်မတ်ထႃၼႃ...

ပီ 2021 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မီး 36 တူၼ်/ ၵေႃႉ

ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ 2021 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေလႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉမီး 36 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸၼ်ႉ Ph.D လႄႈ M.A လိူဝ်ၼၼ်ႉ B.A ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11-12/12/2021 သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ...

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆး သွင်ၸုမ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်

တႆးႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းတႆး RCSS တင်း SSPP ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/5/2021 ယူႇတီႈၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ႁူၺ်းသူၼ်းဢဝ်ပီႈ ၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ယိပ်းပၢႆႉသေ တုၵ်းယွၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း...

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃမႂ်ႇ

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ  16  လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ၸုပ်ႈ 17 ၊ တႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းပီၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်း 2021-2022 ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/3/2021 သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈ လႄႈ...

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 25/2/2021 ၼႆႉၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျိူဝ်ႊ ၼၢင်းရတ်ႉၼူဝ်ႊမႃႊသူႊၻီႊ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွင်ႊသီႊသိုၵ်း ဢၼ်ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းဝႆႉ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်း သူၼ်းၾႆးႁႂ်ႈမိူင်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၶဝ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်း ၼႆၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း၊  မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႃႈလုမ်းတၢင် ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ထိုင်မႃးၼႂ်ၼႆႉ မၼ်းၼၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယႃႉၶၢဝ်းတၢင်းတေၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇပႅတ်ႈ။ ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ ၽွင်းတၢင်ဢၼ်ၼင်ႈလုမ်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊတီႈတႃႈၵုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ တေဝႆႉၼၵ်း...

ၵူၼ်းထႆး ႁိမ်း 100 ၵႂႃႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းတၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ

ၵူၼ်းထႆး ႁိမ်း 100 ပႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ် ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈလုမ်းတၢင် မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇထႆး၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၊ ၶူးပူင်သွၼ် ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း...

ပီႈၼွင်ႉတႆးၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ တေဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ လၢႆလၢႆတီႈ

ၸွမ်းၼင်ႇ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇတႆး 2115 ၼီႈ လၢႆလၢႆတီႈ/ လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 13-15/12/2020 ၼႆႉ တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးသူင်ႇသင်ႇပီၵဝ်ႇ 2114 ၼီႈ  ႁပ်ႉတွၼ်ႈပီမႂ်ႇ 2115 ၼီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈၸႅမ်ႇ၊...

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တေသုတ်ႇမုၼ်း (ထမ်း)သူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇထိုင် ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ

သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် သုတ်ႇမုၼ်း/ ဝၢၼ်းပရိတ်ႈ မဵတ်ႉတႃႇ မင်ႇၵလႃႇဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈ ၶူးလူင် ပႃႇမွၵ်ႉၶ Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဢႃယုထူၼ်ႈတဵမ် 56 ပီ ၼႂ်းဝၼ်းဢႃးတိတ်ႉတေထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၶိုင်...

တႆး ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းထႆး လူင်းၸိုဝ်ႈ ယွၼ်းသႂ်ႇၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ၼႃႈ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းပဵၼ်တႆး ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ၽၢၵ်ႈၵၢင် ၽၢၵ်ႈတႂ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးၼပ်ႉသႅၼ်သေတႃႉ ၸိူဝ်းၵႂႃႇယိုၼ်ႈၸိုဝ်ႈ ထႅမ်ဝႅပ်ႊၾွမ်ႊ ပိူင် 15 ယွၼ်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်လူင်ႈၼႃႈ တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်တေ ၸတ်းႁဵတ်းႁၢင်ပီ 2020 ၼႆႉ ဢမ်ႇတဵမ် 1500 ၵေႃႉ ။ လုမ်းၽွင်းတၢင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းၼႂ်းမိူင်းထႆး...

Latest news

- Advertisement -spot_img