Tuesday, June 18, 2024

ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်း ယႃလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ယူႇလီၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းမႃးယဝ်ႉသေ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ လၢတ်ႈ။

Photo: Leng Hsai Fa/ ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ လူင်းႁူင်းယႃ တီႈမိူင်းၵွၵ်ႇ 18/8/2022

ၸဝ်ႈၶူးလူင် ၺႃႇၼသီႇရိ (ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇတႃဢွၼ်ႇ) ႁူဝ်ပဝ်ႈၵိင်ႇၽႄငဝ်ႈငုၼ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်းလူင်သင်ႇၶႃႇ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶူးဝႃးပေႃႈ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶူးဝႃး လူင်းႁူင်းယႃမႃးၼႆႉ တူၺ်းၼႃႈတႃ ၶူးဝႃးပေႃႈ ၸိုၼ်ႈလီမႃးတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈႁူင်းယႃလူင်ၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉလူင်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်သိုပ်ႇၶၢဝ်း တၢင်း ၶူးဝႃးပေႃႈတႄႉ တေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၼႆႉ ၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးသေ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18 ၸင်ႇလူင်းႁူင်းယႃ။ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶဝ်ႈယူတ်း ယႃတူဝ် ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18 ယူႇတီႈ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ တၵ်ႇၵႃႇပီႈၼွင်ႉထႆး၊ ပီႈၼွင်ႉတႆးလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းယႃ၊ ပလိၵ်ႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈဝႆႉသႃ တီႈႁူင်းယႃလူင် ၵုင်းထဵပ်ႈတင်းၼမ်လၢႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း