Monday, June 5, 2023

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇမွပ်ႈငိုၼ်းထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ  

Must read

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းထုၼ်း ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တႃႇ 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ ။

Photo: Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok/ ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းထုၼ်းလႄႈ ႁူမ်ၸူမ်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး

ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ယူႇတီႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်း ထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထုပရႃႇတိတ်ႇ၊ သွႆး 44/1 ယၼ်းၼႃးဝႃး ၵုင်းထဵပ်ႈ (မိူင်းၵွၵ်ႇ) ၸိုင်ႈထႆး တႃႇၸၼ်ႉ B.A လႄႈ M.A ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သူရိယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ 18 လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်း ပၢင်လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းထုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်ၸၼ်ႉ B.A ၸိုင် ၼိုင်ႈတူၼ် 5,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸၼ်ႉ M.A ၼိုင်ႈတူၼ် 7,000 ဝၢတ်ႇ၊ Ph.D သမ်ႉ 9,000 ဝၢတ်ႇ။ ပီၼႆႉ ၸၼ်ႉ Ph.D တႄႉ ဢမ်ႇမီး”- ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ တီႈလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းထုၼ်းၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 68 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၸၼ်ႉ B.A (51) တူၼ်/ ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉ M.A (17) တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 68 တူၼ်/ ၵေႃႉၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ 63 တူၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆး 4 ၵေႃႉလႄႈ ယိင်း 1 ၵေႃႉ။

Photo: Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok/ ပၢင်လူႇတၢၼ်း ငိုၼ်းထုၼ်းလႄႈ ႁူမ်ၸူမ်း ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး

ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ (ၽူႈၵေႃႇတင်ႈ လႄႈ ဢထိပတိ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး) (ၽူႈ ၵိူဝ်းၵုမ်လူင် သင်ႇၶတႆးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး) လႆႈမႃးပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ ၶေႃႈသင်ႇသွၼ် တၢင်း  Zoom ။  ၸဝ်ႈၶူးဝိၸိၵ်တႃ ၽိပႃလ (ၵႅမ်ပႃႇမွၵ်ႉၶ ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး) ၵေႃႈ လႆႈၵျွႃႉမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႄႈ ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ  ။

ဢိင်ၼိူဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဢၼ်ၼႆႉသေ သင်ၶၸဝ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၸတ်းပႃး ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်း ႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိၵ်ႉထၢၼ်ႇၽႃဝၼႃဢွင်ႇ ဢွၵ်ႇထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း