Thursday, July 25, 2024

ပီ 2021 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး မီး 36 တူၼ်/ ၵေႃႉ

Must read

ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ 2021 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေလႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉမီး 36 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၸၼ်ႉ Ph.D လႄႈ M.A လိူဝ်ၼၼ်ႉ B.A ။

ၶပ်းမၢႆဝၼ်းတေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးပီ 2021

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11-12/12/2021 သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A, M.Aလႄႈ Ph.D တေၶဝ်ႈ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝင်ႊၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆး ပီၼႆႉ ဢၼ်တေၶဝ်ႁပ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 34 တူၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 36 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သၢႆဝၼ်း သုၼၼ်ႇတ ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တင်းမူတ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ ပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ တႃႇတေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးတႄႉ မီး 34 တူၼ် ၵူၼ်းႁိူၼ်း 2 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 36 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉမႃးတႄႉ ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၸုပ်ႈထီႉ 13 ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၸုပ်ႈၼႆႉ မၢင်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁပ်ႉၼႂ်းႁူင်းႁေႃးသေ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁပ်ႉဢဝ်ဝႂ် တီႈလုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်း ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတေမီးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

သင်ႇၶတႆးလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ 2021 တင်းမူတ်း 36 တူၼ်/ ၵေႃႉၼႆႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A (34) တူၼ်/ ၵေႃႉ၊ ၸၼ်ႉ M.A (1) တူၼ်လႄႈ ၸၼ်ႉ Ph.D (1) တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈတေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး 1 ၵေႃႉၼႆႉမီး သုၼ်ႇမွၵ်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ  မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်မုၼ်ၸွမ်းလႆႈ 2 ၵေႃႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၶူး Dr. ၼေႃႇသႅင် ဢၵ်ၵသေၼ (ၽူႈပွင်ၵၢၼ် General Administration Officer at Department of Foreign Languages, Faculty of Humanities, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Wangnoi, Ayutthaya, Thailand လႄႈ ၶူးပူင် သွၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃႇၸူးလႃးလူင်းၵွၼ်း၊ ၽူႈတေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးမေႃလူင် ၸၼ်ႉ Ph.D. (Doctor of Philosophy) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ ၽူႈတေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တင်းမူတ်းၼႆႉ တေလႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2 ၶဵမ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပွင်ႇထိုင်တၵ်ႉၵႃႇ ႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်ပိူၼ်ႈမႃးႁူမ်ၸူမ်းၵူႈပီ ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁူႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်တေမႃးမၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈသမ်း ယႃ 2 ၶဵမ်ၼင်ႇ ၵဝ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်တေႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉ ႁွင်ႉမႃး 1 ၸဝ်ႈ တေဢမ်ႇလႆႈပူၼ်ႉ 2 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝႂ်သမ်းယႃလႄႈ ပၢတ်ႊသပွတ်ႊႁဝ်း ဢမ်ႇ ၼၼ် ဝတ်းဝႂ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈၵၼ် မိူၼ်ၵၼ် ပေႃးဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈ။ ပီၼႆႉတႄႉ တေ ဢမ်ႇၵိုၼ်းၵႃႈႁိုဝ် ၼႂ်းသွင် ဝၼ်းမႃးၼႆႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၽူႈတေဢမ်ႇမႃးႁပ်ႉၼႆႉ မီး 1,000 ပၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်တေၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝင်ႊၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆးၼၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး တေလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢေႇသုတ်း 2 ၶဵမ် တေလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈလႆႈ သမ်းယႃႈယႃ ဢၼ်မီးပႃး QR ၶူတ်ႉ။ ၽူႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းပၢင်ပွႆး မႃးၸွမ်းၽူႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး 1 ၸဝ်ႈ/ ၵေႃႉ မီးသုၼ်ႇမွၵ်ႇမႃး 2 ၵေႃႉၵူၺ်း။ ၽူႈႁွင်ႉ မႃးၼၼ်ႉ တေလႆႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႆႉပၼ်ၽူႈတေမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လူင်ႈၼႃႈ တေလႆႈမီးဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းလွင်ႈလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဢေႇသုတ်း 2 ၶဵမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၸၼ်ႉၸွမ်ဢၼုၺၢတ်ႈပၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်လၵ်းထၢၼ်လွင်ႈလႆႈဢၼုၺၢတ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸင်ႇၶဝ်ႈ မႃးၼႂ်းပၢင်ပွႆးလႆႈ။ ၽူႈတေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပၢင်ပွႆး တေထုၵ်ႇၸီးၶူးၼင်ႇႁဵတ်း ATK ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၽူႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ၸူမ်း ၼႂ်းဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူးၶဝ် တေလႆႈတၢင်ႇသဵၼ်ႈမၢႆပၼ် ၽူႈတေၶဝ်ႈ ႁူမ်ၸွမ်း 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22-26/11/2021 ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ပီ 2021 တီႈၸၼ်ႉၸွမ်မႁႃၸူႊလႃႊလူင်ႊၵွၼ်ႊ ဝင်ႊၼွႆႉ ဢယုတ်ႉထယႃး ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉ တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8-12/12/2021 ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းသိမ်ႊမီႊၼႃႊ၊ ဝၼ်းတီႈ 9 ပဵၼ်ဝၼ်းၽိုၵ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉ M.A လႄႈ Ph.D ၊ ဝၼ်းတီႈ 10 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းၽိုၵ်းႁပ်ႉ ၸၼ်ႉ B.A။ ဝၼ်းႁပ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဝၼ်းတီႈ 11 တေမွပ်ႈပၼ် ၸုမ်ႈၶူး ၸၼ်ႉ B.A ၊ ဝၼ်းတီႈ 12 သမ်ႉ တေ မွပ်ႈပၼ် ၸုမ်ႈၶူးၸၼ်ႉ M.A လႄႈ Ph.D ၼႆယဝ်ႉ။

ပီ 2021 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ဢၼ်လႆႈႁူႉဝႆႉတႄႉ သင်ႇၶတႆးလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉတီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းၸၼ်ႉ B.A, M.A လႄႈ Ph.D တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 180 တူၼ်/ ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း