Thursday, July 18, 2024

ပီ 2022 ၼႆႉ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸွႆႈၵႃႈႁဵၼ်းတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ 65 တူၼ်/ ၵေႃႉ

Must read

သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈလႄႈ ၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်း  ၵႃႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ပီ 2022 တင်းမူတ်း 65 တူၼ်/ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo: Tai Sangha University Students’ Association, Bangkok/ ပၢင်ၵုမ် ဝၼ်းတီႈ 3/7/2022 တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 တေထိုင်ၼႆႉ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ၼႆႉ   ၽူႈပွင်ၵၢၼ် သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူမ် ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ   လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ B.A လႄႈ ၸၼ်ႉ M.A တင်းမူတ်း 65 တူၼ်/ ၵေႃႉ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး သႃထု ပရတဵတ်ႇ ၵဵဝ်ႇ 44/1 ယၼ်းၼႃးဝႃး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆး  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး သူရိယ ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၸုပ်ႈ 18 လၢတ်ႈ တီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တေၸွႆႈ ငိုၼ်းထုၼ်း တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ B.A တင်း M.A 65 တူၼ်/ ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဝႆႉၸဝ်ႈတႃႇၼ တႃႇၵမ်ႉထႅမ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တင်းမူတ်း 28 ထုၼ်း ၵိုတ်း 37 ထုၼ်းတႄႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်   ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ငိုၼ်းထုၼ်းတႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ 2022 ၼႆႉ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A ၼိုင်ႈၸဝ်ႈလႂ် ငိုၼ်းထုၼ်း 7,000 ဝၢတ်ႇ တင်းမူတ်း 16 တူၼ် ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဝႆႉ ၸဝ်ႈတႃႇၼ 7 ၸဝ်ႈ ၵိုတ်း 9 ၸဝ်ႈ။ ၸၼ်ႉ B.A သမ်ႉ ၼိုင်ႈၸဝ်ႈလႂ် 5,000 ဝၢတ်ႇ တင်းမူတ်း 49 တူၼ်/ ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈဝႆႉ 21   ၵိုတ်း 28 ၸဝ်ႈ တိုၵ်ႉ လူဝ်ႇၸဝ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းထႅင်ႈယူႇ ၸဝ်ႈၶူး သူရိယ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ တီႈၸမ်ၵႆ ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းၸွမ်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း 0990385179 (ၾူၼ်းထႆး) ႁူဝ်ပဝ်ႈ သင်ႇၶတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးၼႆႉၵေႃႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈၼွင်ႉမႂ်ႇလႄႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင်ႇၶလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၼႆႉ တေႇၸတ်းႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈ ပီ 2004 ၼၼ်ႉသေ ထိုင်မႃးပီ 2022 ၼႆႉ ထူၼ်ႈထိုင် ၸုပ်ႈ (18)  ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/7/2022 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပႃး ပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၸဝ်ႈသိလ်ထမ်း ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢတိတ်ထၢၼ်ႇ ၶဝ်ႈထမ်ႈတဵမ် (3) ပီ၊ (3)လိူၼ်၊ (3)ဝၼ်း တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း