Thursday, June 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းမၢဝ်း

မိူင်းမၢဝ်း တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ သိုပ်ႇ Lockdown ဝႆႉထႅင်ႈ

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ သိုပ်ႇ Lockdown ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႉ ဝႆႉထႅင်ႈ  ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း (ၶၢဝ်းယၢမ်းမိူင်းၶႄႇ) ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၸိုင်ႈ...

မိူင်းမၢဝ်း Lockdown ဝဵင်း 5 ဝၼ်း ထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတင်းဝဵင်း

 မိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢိူင်ႇတႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ယၢမ်းလဵဝ်  ၵူၼ်းပဵၼ်လူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉလႄႈ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ မိူင်းမၢဝ်းၼႆႉတႄႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝဵင်းၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ၵၢင်ၶမ်ႈ၊ ဝၢႆးလင်ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းတင်းဝဵင်းယဝ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶိုၼ်းသင်ႇပိုတ်ႇဝဵင်းၶိုၼ်းၶမ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 21 ။  ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -...

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း Lockdown ထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တႂ်ႈၶူင်း ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ   ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 16/9/2022 တေႃႇထိုင် 21/9/2022 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း ဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ် ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တႂ်ႈၶူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈတၢႆၽၢၵ်ႇ ယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈမိူင်းမၢဝ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၸႄႈမိူင်းယုၼ်ၼၢၼ် မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ တၢႆၽၢၵ်ႇသေ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင်မိူင်းမၢဝ်း၊ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇမီးၵႃႈယႃႈယႃလႄႈ ယိုၼ်းမိုဝ်း ယွၼ်းထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် တႃႇလႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်။ ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ဢႃယု 48 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇလႅင် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမိတ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈမိူင်းမၢဝ်း၊ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢမ်ႇယူႇလီ တၢႆၽၢၵ်ႇၵႂႃႇလႄႈ လႆႈသူင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇထႅင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၢၵ်ႇတွင်ႉ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ႁိုင်မႃးႁိမ်း 7 လိူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႈသူၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸူဝ်းၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2021 ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈဢၢႆႈလူင် ဢိူင်ႇၼွင်တဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ တႂ်ႈၶူင်း/မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉၽႄႈႁႅင်း ၽၵ်းတူၵႃႉၶၢႆ လႅၼ်လိၼ် တႆး - ၶႄႇ ပိၵ်ႉႁပ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁႃၵိၼ်ယၢပ်ႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ 3 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ႁၢတ်ႇ၊  ဝၼ်းတီႈ 3 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်မူၼ်ႇ၊ ဝၼ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တုၵ်းယွၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ယွၼ်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 7 လိူၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ  လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇၼၼ်ႉ  ႁူမ်ႈၵၼ်သေ တုၵ်းယွၼ်း ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင် ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ...

ၶႄႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ တႅၵ်ႈၼင်လိၼ် ဢွင်ႈတီႈယူႇၽႂ်မၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၶႄႇယိုတ်းဢဝ်လၢႆ

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်ယူႇသဝ်းတီႈမိူင်းမၢဝ်း (ၾႆၢႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း)   ယၢမ်းလဵဝ် ၸႂ်ႉႁႂ်ႈ  ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸႄႊၵဝ်ႇ တႅၵ်ႈဢွင်ႈတီႈၼင်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေႁၢႆးငၢၼ်းၸူးၶဝ်။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/10/2021  ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၾၢႆႇတႂ်ႈမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးတေႃႇၼႃႇၵၼ် တၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ...

ၶူဝ်းဝိတ်ႉၽႄႈၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵႂႃႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈ လႄႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃး တၢင်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၶိုၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 2,500 ၵေႃႉ  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 26/7/2021 မႃးတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ်...

ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵၵ်းတူဝ်

ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 ထုၵ်ႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႃႈလိၼ်တႆး တႂ်ႈ ၶူင်း ႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း၊ တႃႇၵုမ်းၵမ်လႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈ လၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တႆးတႂ်ႈ ၶူင်း ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆးတႂ်ႈၶူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆးတႂ်ႈၶူင်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း လႄႈမိူင်းမၢဝ်း ၼမ်မႃးႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၾၢႆႇတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ၊ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၵေႃႈၽႄႈလၢမ်းမႃးႁႅင်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသင်ႇၵိုတ်းလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ၼႂ်းထုင်ႉတႂ်ႈၶူင်း တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ 5 ၸႄႈဝဵင်း...

သိုၵ်းၶႄႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃ

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ၵူႈႁူး ၵူႈလၢႆႇ ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ  ၵုမ်းၵမ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ။ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ ၵူၼ်းၸပ်း မီးၵႂႃႇ...

မိူင်းမၢဝ်းပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးသေတႃႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇ

ဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ၊ မိူင်းမၢဝ်း (ႁူၺ်ႈလီႈ/သူၺ်ႇလီႇ) ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႆး တႂ်ႈၶူင်း ၾင်ႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ ဢိုတ်းဝဵင်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇႁိူၼ်း/ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း သေတႃႉ လႅၼ်လိၼ်တႄႉ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉယူႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တႄႇဝၼ်းတီႈ...

ၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပိူင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်းဝိတ်ႉ တေၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ႞လိူၼ်

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၵႂႃႇမႃး  ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၽႂ်ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸိုင် တေၺႃး တူတ်ႈတၢမ်ႇငိုၼ်း၊ ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ထိုင်ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ် တေႃၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ႞လိူၼ် လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈၼင်ႇၼႆ။ ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶၢႆႉႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း...

ၶႄႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ်သၢပ်ႇထုင်ႉမၢဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ထတ်းႁၼ်တီႈမိူင်းမၢဝ်း 2 ၵေႃႉ ဢိင်ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ လူင်ပွင်ၸိုင်မိူင်းၶႄႇ ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၾၢႆႇမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 12/9/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႄႇၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊  ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ၊ သဵၼ်ႈတၢင်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၵႆႉၵႂႃႇပႆ...

Latest news

- Advertisement -spot_img