Monday, June 17, 2024

သိုၵ်းၶႄႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႊ ၼမ်ႉၶမ်း ၼႅၼ်ႈၼႃ

Must read

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၵူႈႁူး ၵူႈလၢႆႇ ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ  ၵုမ်းၵမ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၼ်းဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇ လႅပ်ႈပၼ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ ၵူၼ်းၸပ်း မီးၵႂႃႇ ႁိမ်း 7 ႁဵင်၊ ၵူၼ်းတၢႆ မီးပၢၵ်ႇပၢႆ လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆးၶႄႇ ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း၊ ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမၢၼ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈၸူးမိူင်းၶႄႇၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 20/9/2020 မႃး ၸွမ်းတႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈလႆႈမိူင်းၶႄႇ၊ ႁူးႁူဝ်ႉ ဢၼ်မူၼ်ႉၸူးလႆႈတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ  မီးသိုၵ်းၶႄႇ၊ ပလိၵ်ႈၶႄႇ၊ သိုၵ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ၊ သိုၵ်းၵူၼ်း မိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႂ်ႉဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ။  

- Subscription -

ၸၢႆးသႅင် ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈဝႃႈ – ဝၢႆးသေ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလၵ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇ 2 ၵေႃႉယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ပွတ်းထုင်ႉမၢဝ်း ႁဝ်းၶႃႈ တင်းမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၶႃႈဢေႃႈ ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ပႂ်ႉၶႃႈ။  ၶဝ် ပႂ်ႉၵူႈတီႈ၊ ၵူႈတၢင်း၊ ၵူႈၸွၵ်ႉ၊ ၵူႈၸဵင်ႇ တီႈဢမ်ႇမီးႁူဝ်ႉ ၵေႃႈပႂ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

လႅၼ်လိၼ်တႆးၶႄႇ တၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း  သဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈပၢင်ႇသၢႆး၊ ၶဝ်ႈတၢင်းမူႇၸေႊ၊ ၶဝ်ႈတၢင်း 19 ဝၢၼ်ႈ (ၵိင်ႇၸႄႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း) ၊ ၸေႊလၢၼ်ႉ၊ လုၵ်ႉဢဝ် ၼမ်ႉၶမ်း တေႃႇပေႃးထိုင်မူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ – တႆး ယၢၼ် 18 လၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းၶႄႇ ပႂ်ႉၵူႈတီႈဝႃႈၼႆ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇ လႅပ်ႈပၼ်ႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၸၢႆးမၢဝ်း ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ တၢင်းၼမ်ႉၶမ်းဝႃႈ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၶဝ်ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပေႃးပဵၼ် တၢၼ်ႇၼႆႉ။ ဝၢႆးသေ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ် တီႈမိူင်းမၢဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တိူဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ တၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၶဝ်တႄႉ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇတီႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေဢမ်ႇပေႃးၵူဝ်ၵႃႈႁိုဝ်။ ဢၼ်ၶဝ်ၵူဝ်သေ ပိူၼ်ႈတႄႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်ၵူဝ်ႁႅင်းၼႃႇၶႃႈ – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းမူႇၸေႊ၊ ၼမ်ႉၶမ်း ၶၼ်ႇၵုၼ်ႇ ၊ ၶၼ်ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဢၼ်လႆႈၸႂ်ယႂ်ႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ၶၼ်ၶိုၼ်ႈ ၵူႈယၢင်ႇ၊ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢမ်ႇလီ။ ၶူဝ်းႁႆႈ ၶူဝ်းသူၼ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းတႆး ၵႂႃႇတၢင်း မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၵူၼ်းၵႃႉမိုဝ်းယႂ်ႇၵေႃႈတိူဝ်ႉယႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈၶႅၼ်းလိူဝ်ႁႅင်းယဝ်ႉ ၼႆ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢႆလၢႆၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပွင်ႉၶၢင်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/9/2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 6,959 ၵေႃႉ၊ ယူတ်းယႃ 4,892 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 1,951 ၵေႃႉ လႄႈ လူႉတၢႆ 116 ၵေႃႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း