Saturday, July 13, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇထႅင်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃပၢၵ်ႇတွင်ႉ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ် ၵမ်းၼႆႉ ႁိုင်မႃးႁိမ်း 7 လိူၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်ႈသူၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸူဝ်းၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇထႅင်ႈ။

ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈမိူင်းမၢဝ်း
Photo CJ- ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈမိူင်းမၢဝ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2021 ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈဢၢႆႈလူင် ဢိူင်ႇၼွင်တဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ တႂ်ႈၶူင်း/မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်တေႃႇၼႃႈ တိတ်းၸပ်း တၢင်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ယွၼ်ႉယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၽွင်းဢိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼႆႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶဝ်ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်းၼႆသေ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown မႃးၼႆႉ ၸမ် 7 လိူၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၵႂႃႇမႃးလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈ။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းမႃးတိၵ်း တိၵ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ”– ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉသေ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 2/11/2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်း ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဝၢၼ်ႈၼိုင်ႈ ပၼ်ႇပုတ်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ထပ်းၵၼ်မႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈႁူင်း၊ ဝၼ်းတီႈ 3 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်မုၼ်ႇ၊ ဝၼ်းတီႈ 4 သမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ႁၢတ်ႇလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 5 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမၢၼ်ႈဢၢႆႇလူင်။

မိူင်းၶႄႇ တႄႇပိၵ်ႉလႅၼ်လိၼ် မိူဝ်ႈပီ 2020 လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် ၊ ႁူဝ်ပီ 2021 ပိုတ်ႇ မိူင်းၵမ်းၼိုင်ႈ သေတႃႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်း ၵမ်းထူၼ်ႈသၢမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽႄႈၸပ်း လူႉယႂ်ႇ တၢႆၼမ် လႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းမိူင်းၶႄႇ ပိၵ်ႈလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢဝ်းၵေႃႈ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈ ထုၵ်ႇပိၵ်ႉမိူင်းပႃး ႁိုင်မႃး ႁိုင်မႃး ႁိမ်း 7 လိူၼ်။ ၸိူဝ်းၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းယူႇၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တၢင်းသွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း၊ ၵႂႃႇမႃး ၵႃႉၶၢႆ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉယၢပ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း