Thursday, July 18, 2024

ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵၵ်းတူဝ်

Must read

ၵူၼ်းယူႇၼႂ်းဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ လင်ႁိူၼ်း 100 ပၢႆ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 600 ထုၵ်ႇၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၼႃႈလိၼ်တႆး တႂ်ႈ ၶူင်း ႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉတီႈ မိူင်းမၢဝ်း၊ တႃႇၵုမ်းၵမ်လႆႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈ လၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူတ်းထတ်းတၢင်းပဵၼ် တီႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း

ဝၼ်းတီႈ 8/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တႆးတႂ်ႈ ၶူင်း ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉ ၼႂ်းဝဵင်းၸေႊၵဝ်ႇ မွၵ်ႈ 600 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၶွင်ႉၵဵဝ်ႇမႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးၵႂႃႇလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း ႁွင်ႉၶဝ် ၵႂႃႇ ၵၵ်းတူဝ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမၢဝ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁွင်ႉမႃးၵၵ်းတူဝ် ၶဝ်ႈ Quarantine ဝႆႉတီႈႁူင်းႁႅမ်း မိူင်းမၢဝ်း။ ဢမ်ႇလႆႈယူႇၸွမ်းၵၼ်ပဵၼ်မူႇ ပဵၼ်ၽုင် ။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသႅၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/7/2021 ၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်း ႁူပ်ႉႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်း ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၶွင်ႉၵဵဝ်ႇၵပ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ်ပၢႆးယူႇလီ ၸင်ႇလႆႈႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်။

ႁူဝ်ႁိူၼ်းႁိမ်း 100 ပၢႆ ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁိမ်း 600 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းထုၵ်ႇ ႁွင်ႉၵႂႃႇ ႁူင်းႁႅမ်းသေ ၵၵ်းတူဝ် ပႂ်ႉတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီဝႆႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တေၸႂ်ႉၸၢႆႇ ပၼ်တင်းမူတ်း – လွင်ႈယူႇ၊ လွင်ႈၵိၼ်၊ လွင်ႈယူတ်းယႃ တင်းသဵင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ထုင်ႉလိုမ် ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တႆးတႂ်ႈၶူင်း 5 ၸႄႈဝႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းမၢဝ်း၊ မိူင်းၶွၼ်၊ မိူင်းလႃႈ၊ မိူင်းတီး၊ မိူင်းဝၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တေ ဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၼၼ်ႉ တႄႇ ဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 7/7/2021 မႃး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ်ဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း