Thursday, July 18, 2024

ၶႄႇၸႂ်ႉ ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ တႅၵ်ႈၼင်လိၼ် ဢွင်ႈတီႈယူႇၽႂ်မၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၶႄႇယိုတ်းဢဝ်လၢႆ

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ သင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်ယူႇသဝ်းတီႈမိူင်းမၢဝ်း (ၾႆၢႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း)   ယၢမ်းလဵဝ် ၸႂ်ႉႁႂ်ႈ  ပွၵ်ႈၶိုၼ်းၸႄႊၵဝ်ႇ တႅၵ်ႈဢွင်ႈတီႈၼင်လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေႁၢႆးငၢၼ်းၸူးၶဝ်။

 

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/10/2021  ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊၵဝ်ႇ ၾၢႆႇတႂ်ႈမိူင်းမၢဝ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးတေႃႇၼႃႇၵၼ် တၢင်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ သူင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဢွင်ႈတီႈၼင်လိၼ်လႄႈ သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆႁူဝ်ၵူၼ်း ပၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၸေႊၵဝ်ႇမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇ ယူႇတၢင်ႇတီႈဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇၶဝ် ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ် ဝႆႉ တီႈမိူင်းမၢဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွၵ်ႈမႃးတႅၵ်ႈၼင်လိၼ် ဢွင်ႈတီႈယူႇၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းၸေႊၵဝ်ႇၶိုၼ်း။  ၼိုင်ႈဝၼ်း  ႁႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းတႅၵ်ႈ တီႈ လိၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႃႇ 20 လင်ႁိူၼ်း။ ပေႃးယဝ်ႉ တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈၸေႊ ၵဝ်ႇ၊  ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူင်းမၢဝ်းၵမ်းလဵဝ်။ လွင်ႈၼႆႉ ၶႄႇၶဝ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇမိူဝ်းမၢဝ်း။ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင်ၼႆႉ ၶဝ်တေတႅၼ်းပၼ်ၶိုၼ်း  2 လင် ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေပဵၼ်တီႈလႂ်ႁိမ်းလႂ်ၼႂ်းမိူင်းမၢဝ်းတႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉ ။ မိူဝ်ႈဝႃး ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇႁဝ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈၼႆႉ ”- ဝႃႈၼႆ။

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး၊  ဢွင်ႈတီႈလိၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်တေသိုဝ်ႉဢဝ်ႁႃႉ ဢမ်ႇၼၼ် တေဢဝ်လၢႆႁႃႉ ၼႆတႄႉ ၵူၼ်း ၸေႊၵဝ်ႇၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ တႅတ်ႈ တေႃးလီ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ မႃးတႅၵ်ႈၼင်လိၼ်၊ ပေႃးတႅၵ်ႈယဝ်ႉႁႂ်ႈပွၵ်ႈၵႂႃႇယူႇၶိုၼ်းမိူင်းမၢဝ်း။ တီႈလိၼ် ႁဝ်း တီႈ ၸေႊၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်တေသိုဝ်ႉႁႃႉ ဢဝ်လၢႆႁႃႉ ၼႆၵေႃႈ တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ် ဢမ်ႇလၢတ်ႈ။  ဢၼ်ၶဝ်ႁႂ်ႈမိူဝ်းတႅၵ်ႈ တီႈလိၼ်ပၼ်ၼႆႉ  ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈတႆး ၸိူဝ်းယူႇ ၸွမ်းသပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။”- ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸီႉသင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၶၢႆႉ ၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်ၵၼ် ဝႆႉတီႈမိူင်းမၢဝ်း တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 26/8/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း၊ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵၵ်းတူဝ်ယူႇဝႆႉ တီႈမိူင်း မၢဝ်း  ။

“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ တီႈၸေႊၵဝ်ႇၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ၶဝ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် ပဵၼ်ၸၼ်ႉဝဵင်းလူင်။   တေဢၢၼ်း ပိုတ်ႇပၢင်တေႃႇလွင်း ယႂ်ႇလူင် ၼႆၵေႃႈဝႃႈ။ တင်ႈတႄႇ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၼႂ်း Wechat  ပူၼ်ႉမႃး 20 ဝၼ်းပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉႁႆႈ ၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၽွမ်ႉၶႃႈ။  ယၢမ်းၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ႁဝ်းၼႃႇယဝ်ႉ။  ၼင်ႇလိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼင်လိၼ်ႁဝ်း ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ယူႇသဝ်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်  ၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ  လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 3-4 ပီ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်း မိူင်းမၢဝ်း ယဝ်ႉၵမ်ႈၼိုင်ႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ဢမ်ႇ ၽွမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းသေ ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇယူႇတီႈၵဝ်ႇမႃးတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။ ၵမ်းၼႆႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  သေ ႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ်  ဝႆႉ တီႈမိူင်းမၢဝ်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၸေႊၵဝ်ႇတႄႉ ယဵၼ်သီႇလူင်ဝႆႉ မီးၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်း  ၵေႃႉသွင်ၵေႃႉၵူၺ်း။  

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 10 ပီပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇ တေႁဵတ်းႁွင်ႈသဝ်းပၼ် ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇၶွၼ်ႈယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ် တီႈလဵဝ်   ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸေႊၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း ၊ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႅၼ်လိၼ် ၶႄႇ – တႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း