Friday, July 19, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇဝႃႈ တေဢဝ် ၶိုၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁႂ်ႈလႆႈ

ၸွမ်ၸိၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ဝႆႉပဝ်ႉမၢႆယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်သုမ်းပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆ တၵ်းတေဢဝ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်တီႈမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ တေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၵူႈလွၵ်းလၢႆး ဝႃႈၼႆ။ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ် တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဝႃႈ - မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းတွၼ်ႈ...

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တဵၵ်းသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၵုမ်းၵမ်

ႁူဝ်ပီ 2024 ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ၶဝ် ၽွင်းငမ်းဝႆႉမီးလၢႆဝဵင်း ပႃးၸဵမ် – ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၽႃႈ (ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ) ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်တေႃႇၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ဢၢၼ်ၼိုင်ႈ။  ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉဝႃႈ  တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီး လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆသေ...

ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁၢမ်းသုၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၼမ်

“ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ … ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇ … မီးလင်လဵဝ် မီးႁိမ်းပႃႇမႆႉၶဵဝ် မီးလင်လဵဝ်ၵွၺ်း မၼ်းၶၢၼ်ႉ ၼႃႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼၢၼ်းၵႂႃႇ မၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ယႃႇလုၵ်ႉလႃႈ လုၵ်ႉၸဝ်ႉၸဝ်ႉသေယဝ်ႉ သုၵ်ႈၼႃႈ မႃး လႃႈမႃးတႃႉ ယႃႇပေ ၶၢၼ်ႉလႃးလႃး မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မႃး ... မႃး ......

ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႉ႞တၢႆ ထုၵ်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၺႃးဝၢင်းယႃၼႂ်းတဝ်ႈလီႇပူဝ်ႇ

ပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈမၢႆဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၼမ်ႉလီႇပူဝ်ႇသေ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢႆၵႂႃႇ၊ တင်းဝၢၼ်ႈတင်းသူၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢင်းယႃမိူဝ်ႇ ၼႂ်းတဝ်ႈလီႇပူဝ်ႇ ဝႆႉပၼ်ၶႃၵိၼ်။ ပူၼ်ႉမႃးဢမ်ႇလၢႆဝၼ်းၼႆႉ  ၸၢႆးယီႈလူႇ ပူႇၵႄႇဢွၼ်ႇ(ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းမူႇဝၢၼ်ႈ)လႄႈ ၽူႈမၢႆၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၸၢႆးသၢင်ႇလူႇ ဝၢၼ်ႈၽႃ ဢိူင်ႇမိူင်းယႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉ ၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ...

ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းတႆး ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ 10 ဢေႇ လိူဝ်တၢင်ႇပီ

ပီၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 လူတ်းယွမ်းလူင်းလိူဝ်ပီၵၢႆတႄႉတႄႉ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးပၺႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးလၢတ်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 (ပီ 2019-2020 ) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 9/8/2020။ ပီၼႆႉၵူၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈၸၼ်ႉ 10 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းတႆး မီး  6 မိုၼ်ႇပၢႆ။ ဢၼ်ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 မီး မိုၼ်ႇပၢႆၵူၺ်း၊...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႆႉၺႃးယိုဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၸွမ်းသၢပ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ - မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းထပ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2020 ၵူၼ်းမိူင်း သွင်ၵႃႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼွင်မွၼ်၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်လူင်းမိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်။ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2020 သမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img