Thursday, May 23, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ႁူဝ်ၼပ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်းၼမ်မႃးထႅင်ႈႁဵင်ပၢႆ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ ႁဵင်ပၢႆ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 100 ၵမ်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်မေႊ 2024 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း သီႇသႅင်ႇ ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၊ ႁူဝ်ပူင်းလႄႈ ပၢင်လွင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆဢွင်ႈတီႈ

တီႈဝၢၼ်ႈထီႇၶူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းယွင်ႁူၺ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇမီးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈတင်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/3/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 2 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် မႃးပၼ်ႇလဵပ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်းသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈ ၾႆးမႆႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေးတင်းၼမ်။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတၼ်းပၢႆႈပူၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ...

သဵၼ်ႈတၢင်း တူၼ်ႈတီး – မိူင်းပွၼ်ပိၵ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၶိုၼ်ႈ  

ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ၼႂ်းၵႄႈႁူဝ်ပူင်း - မိူင်းပွၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၼ်ၼမ်ႉမၼ်းၸိူဝ်ႉၾႆး (ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 1 လိတ်ႊလႂ်ထိုင် 3,900 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။   တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 21/2/2024 ၼၼ်ႉမႃး...

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလႄႈ ပီၼႆႉဝဵင်းပၢင်လူင်တေဢမ်ႇႁဵတ်းပွႆးပီမႂ်ႇတႆး

ဝူင်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၶိုၼ်ႈ မႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵူႈပီၼၼ်ႉ ပီၼႆႉဝဵင်းပၢင်လူင် တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/11/2020 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႆႈၸႂ် ၵၼ်ဝႃႈ တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပွႆးသူင်ႇၸဵင်၊ ႁပ်ႉၸဵင်၊ ၵိၼ်ၸဵင် ပီမႂ်ႇတႆး ၸိူင်ႉၼင်ႇၵူႈပီ၊...

Latest news

- Advertisement -spot_img