Thursday, July 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လိူၵ်ႈ ဢူးလႃႉထေး ၽွင်းတႅၼ်းၵဝ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ တႃႇဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢူးလႃႉထေး ၽွင်းတႅၼ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၵဝ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ် တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇ SNDP ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ။ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်မၼ်းၸၢႆးၼႆ လႅပ်ႈတေဢွင်ႇပေႉၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းဝႃႈၼႆ။ “ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လိူၵ်ႈဢဝ် ဢူးလႃႉထေး ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈလႃႇၼႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်မၼ်းၼႆ တႃႇတေဢွင်ႇပေႉမၼ်းမီးၼမ်လႄႈဢိူဝ်ႈ။...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ

တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈ တၢင်ႇမၢႆၾၢင် တႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းပီ 2023 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈယဝ်ႉႁဝ်းလႅၵ်ႈၸိုဝ်ႈပႃႇတီႇႁဝ်းသေ ႁဝ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်ဝႆႉယဝ်ႉတႃႇၶဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႆႉ။ လုၵ်ႉတီႈ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး သေ လႅၵ်ႈပဵၼ် ပႃႇတီႇ တႆးလႄႈ တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း -...

ၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ မိူင်းပၼ်ႇဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် တင်းၽူႈတႅၼ်းတႆးလႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢွင်ႇပေႉ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃး 1 တီႈၼင်ႈ ပဵၼ်ၶဵတ်ႇသဵင် ၸႄႈမိူင်းမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၼၼ်ႉ တီႈၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း...

တီႈၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP တေၶဝ်ႈၶေႉၶဵင်ႇ ၵေႃႉလဵဝ်

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8 /11/2020 ၼႆႉၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ငဝ်ႈဝဵင်းၸိုင်ႈတႆး တေၶဝ်ႈၶေႉတီႈၼင်ႈ သၽႃးၸေႈမိူင်းတီႈလဵဝ်ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်တေၶေႉၶဵင်ႇတီႈၼင်ႈသၽႃးၸေႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈမဵဝ်းတိၼ်ႉ (လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ၵျီႇ ၸၢမ်ၵႃး) ။  မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၵဝ်ႇ(လိုဝ်ႈၵၢၼ်) ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊...

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းထုၵ်ႇႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈယူႇႁႃႉ? ပေႃးႁဵတ်းၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈလိူၵ်ႈၽႂ်?

(ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  တွၼ်ႈ – 2 ) ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉၽႄႈလၢမ်းပုင်ႈၶိုၼ်ႈ၊ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လုၵ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပဵၼ်ႁူဝ်ႁဵင်၊ ၵူၼ်းၵေႃႈတၢႆၵႂႃႇပၢၵ်ႇပၢႆယဝ်ႉ။ ငဝ်းလၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉၸွင်ႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တေၵွပ်ႇၵူႈလႆႈၶိုၼ်း တီႈၼင်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2010 ၼၼ်ႉ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၸၢႆးၵျေႃႇဢူင်း ၶဝ်ႈၶႅင်ႇ ဢွင်ႇပေႉ ၼႂ်းၶဵတ်ႇသဵင် ဝဵင်း ၼမ်ႉၶမ်းသေ လႆႈၵႂႃႇပဵၼ် ၵႅမ်ၸွမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇ ႁူင်းႁႅမ်းလႄႈၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ပီ 2015 ၶဝ်ႈၶႅင်ႇမႃးယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇဢွင်ႇပေႉမႃး။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ  2020...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်း တေႃႇသူႈ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ တႄႇလူင်းႁႃသဵင်

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇသူႈ တၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ  တႄႇလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင် ဝၼ်းႁႅၵ်ႈ၊ လႆႈသႂ်ႇၽႃႈပိၵ်ႉပၢၵ်ႇ၊ လႆႈယူႇႁၢင်ႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇလိူဝ် 50 ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လူင်းႁႃသဵင်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 15/09/2020 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလႄႈ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းတႆး ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇ တႃႇႁႃသဵင် လၢႆလၢႆလွင်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 8/9/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ၸိူဝ်းတေၶဝ်ႈၶႅင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈ တႄႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႃသဵင်လႆႈ ယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇယူႇလီသမ်ႉပူင်တမ်း မၢႆမီႈႁၢမ်ႈႁႄႉ တၢင်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႆႉလႄႈ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇလၢႆလွင်ႈ၊ တႃႇလႅၵ်ႈလၢႆးသေ ၸႂ်ႉ Internet ႁႃသဵင် တၢင်း Online ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်...

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆး မီးသွင်ဢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉၵႂင်ၸွမ်းၼႂ်းၵႄႈ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 တေမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇတႆးမီးသွင်ဢၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵမ်ႈၼမ်တိုၵ်ႉၵႂင်ၸႂ်ၸွမ်း ထိုင်တီႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇတွတ်းပၼ်ပႃႇတီႇလႂ်ၼႆၵေႃႈမီးၼမ်။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ၸိုင် ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပႃႇတီႇ...

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈလိူဝ်သေ ဝဵင်းယႂ်ႇ/လူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၢၼ်းပေႉမူတ်း

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိတ်ႉပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP လၢတ်ႈဝႃႈ “ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ဢၼ်တေမႃးၼႆႉလိူဝ်သေ ဝဵင်းယႂ်ႇ ဝဵင်းလူင် 2-3 ဝဵင်း/ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၢၼ်းပေႉ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇမူတ်း” ဝႃႈၼႆ ။ ပၢင်လိူင်ႈတင်ႈတေမႃးၼႆႉပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ SNDP ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း 108 ၵေႃႉ...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး၊ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ။ ၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၢၼ်းဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/07/2020 ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (SNDP) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈငုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်း 17 ၊ တီႈႁူင်းႁႅမ်း...

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵူတ်ႇထတ်းဢဝ်လိူင်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊၸိူဝ်း  ၶုတ်းႁိၼ်ၶၢဝ်  သူင်ႇၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ လူၺ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်

ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်းလႄႈ ၸုမ်းတူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 5 ၸုမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈလူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ် လွင်ႈၶုတ်းမၢၵ်ႇႁိၼ်ၶၢဝ် (ႁိၼ်မိူဝ်ႊပိူဝ်ႊရ်) တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁိၼ်လူင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ လိၵ်ႈၼၼ်ႉသူင်ႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/6/2019။ ပဵၼ်ၸုမ်းပေႃႈၾႃႉမႄႈမိူင်း၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ၊  ၸုမ်းၵုမ်းထိင်းလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ၊ ၸုမ်းႁၵ်ႉသႃသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵိုၵ်းပိုၼ်း၊ ၸုမ်းၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး 5 ၸုမ်းၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁူႉႁၼ်သေ ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တၢင်ႇလိၵ်ႈထိုင်...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸွႆႈၶိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆး

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၵၢင် ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ် သေ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် PC ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းငမ်းယဵၼ်

တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP (ႁိုဝ်) ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽွမ်ႉၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၊ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းတႆးၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/03/2018 တီႇမူဝ်ႇၶရႅတ်ႉတိၵ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး SNDP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၊ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတၼ်းႁဵင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img