Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

SSPP ၸတ်းဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 51 ပီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2022 ပဵၼ်ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  ၶွပ်ႈတဵမ် 51 ပီ၊ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်း ႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ   တီႈလၵ်း သဝ်ႁိၼ် ပီၵွၼ်းၶမ်း ဝၢၼ်ႈပဵင်း ဢိူင်ႇၶုမ်ႇပၢင် ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး  ။ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ...

SSPP ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႇၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း   ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ဢိူင်ႇတီးမႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ...

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇလူတ်းလႆႈ ပၢင်တိုၵ်း

ၽူႈထုၵ်ႇႁပ်ႉမွပ်ႈမၢႆ ပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်တပ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တၢင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ဢၼ်သွင်ၾၢႆႇ ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတုမ်ႉလေႃႇၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢုပ်ႇဢူဝ်းပႃး ပိူဝ်ႇတႃႇလူတ်းယွမ်း ပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢၼ်သွင်တပ်ႉသိုၵ်း။ ဢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ ၾၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးသူႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 လႄႈ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇမူႇၸုမ်း၊...

SSPP ႁၢမ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸမ်ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵုမ်းၵမ်

တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပေႃးတေပဵၼ်ထမ်း မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႆသေ SSPP ႁၢမ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၵူႈၵေႃႉ ၶဝ်ႈၸမ် ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်   ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 လိူၼ် 11 လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ဝၼ်းတိတ်ႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸမ် 6 မိုၼ်ႇ

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵေးသီး မီးသုၼ်ႇတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၸမ် 6 မိုၼ်ႇၵေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်လိူဝ်မႃးလိူဝ် မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2017 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈၼႆႉ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်...

ၶၢဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 ၼႆႉ SSPP/SSA ဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်း

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁိမ်းႁွမ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူင်းသူႈ ၵေးသီး မိူင်းယႂ် 4 ၸႄႈဝဵင်း လႄႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁွတ်ႈထိုင်ၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း ၵၢင်ၸႂ်လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉ SSPP/SSA တေၶတ်းၸႂ် ငိူင်ႉဝႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 8/11/2020...

SSPP/SSA ဝၢၼ်ႈႁႆး တင်ႈၵဵတ်ႉ ၶဵင်ႈၶႅင် ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ၵူႈသဵၼ်ႈၵူႈသၢႆ ပိူဝ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ ၸပ်းၵၼ်ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်း ၼိုင်ႈဝၼ်း လၢမ်းၶိုၼ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇၵေႃႉလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ လၢႆလၢႆလင်၊ ရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လၢႆလၢႆလၢမ်း။  ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ႁိၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်

SSPP ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ယႃႈမဝ်းၵမ် တေဢမ်ႇလိူင်ႇၽႄႈၼၼ်ႉ တေႁူမ်ႈတင်းၵူၼ်းမိူင်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ။ ဝၼ်းတီႈ 26/6/2020 ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈၽႃႇသႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ မၼ်းပဵၼ်ၶဵၼ်လူင်ၵူႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸွႆႈထႅမ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ

SSPP ၸွႆႈထႅမ်ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ။ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၵမ်ႉထႅမ်ၸွႆႈပၼ် ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးလႃႉ (ႁွင်ႉ) တႆးၵိုတ်းၶူင်း ဝၢၼ်ႈတၢၵ်ႈ တႃႈႁိူဝ်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းၾင်ႇၶူင်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇမိူင်းၸီး ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ ၸၢႆးထုၼ်းလႃႉ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ

ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇလၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈႁူင်းႁေႃ ၼွင်ငိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼပ်ႉ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 21/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်းငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႆႈၶဝ်ႈပႃး ၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်  

  ဝၼ်းတီႈ 1 – 2 /5/2018 ၼႆႉ ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ငမ်းယဵၼ် သေ ၵႂႃႇ ၼွၼ်းတီႈ  ငဝ်းငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆးၶိုၼ်းၼိုင်ႈ။ သွင်ၾၢႆႇႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်၊  ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တုၵ်းယွၼ်း တီႈပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ဝႃႈၼႆ။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်...

ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇၸွႆႈၶိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ၼႆႉ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်မၢၼ်ႈ တေၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆး

လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈယူႇၵၢင် ၸွႆႈၶပ်းၶိုင်ပၼ် သေ ဢမ်ႇႁိုင် ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် ၼေႇပျီႇတေႃႇ တေၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တီႈဝဵင်းမႂ်ႇဝၢၼ်ႈႁႆး။ လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တေသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းၸိူဝ်းပဵၼ် ဢူးတဵင်းၸေႃႇ ၵေႃႉပဵၼ် ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ် PC ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း...

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ/ၸႄႈဝဵင်း SSPP လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း သပ်းလႅင်းပၢႆးပၺ်ၺႃ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း

ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ/ၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/03/2018 ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း 9 မူင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မၢႆ 10 ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ်ဝၼ်းလီ လႄႈၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ်ၵေႃးလိင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ လူင်းႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး...

Latest news

- Advertisement -spot_img