Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ဢိူင်ႇတီးမႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်း SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉတၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်း 3 ငႃးသေ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သဵင်ၵွင်တိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇၶႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း SSPP  ၸႄႈဝဵင်း 32  ။ မိူဝ်ႈ ဝႃး ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 သမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုမ်းၼႆႉၵူၺ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 3 လုၵ်ႈ  ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉၵွင် 3 တပ်ႉ ဢၼ်ၽႄၵၼ်သေ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း SSPP ၼႆႉသမ်ႉ ငႃးၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈတၢတ်ႇၼၢႆးသေ ၶိုၼ်ႈမႃးပၵ်းတီႈ မၢၵ်ႇမူင်ႈ တင်ႈၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP မိူဝ်ႈဝႃး 3 လုၵ်ႈ။ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းၼမ်ႉဢုမ် ဢဵၼ်ႁႅင်း 100 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈတပ်ႉတီႈလွႆၵိဝ်ႇမေႃႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 50 ၵေႃႉ တင်ႈၵွင်ႈလူင်ဝႆႉ။ လိူဝ်ထႅင်ႈ 50 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈၸွမ်း ၵွင်းလွႆၶႃး ၶဝ်ႈယိုဝ်း SSPP  ။  ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ လုၵ်ႉတီႈႁိမ်းမၢၼ်ႈႁႆး ပျီႇတူႉၸိတ်ႉလူင်ၶၢင်ႉသေ ၶိုၼ်ႈၸူးတီႈၵိဝ်ႇမေႃႈ တင်ႈၵွင်ႈလူင် ဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ SSPP ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁၢႆးငၢၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

“လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယိုဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇၶဝ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၶဝ်တင်ႈၸႂ်ယႃႉ ဢႃႇယူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈထတ်းသၢင်တူၺ်းတႄႉ”- ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် သဵင်ၵွင်ႈယင်းပႆႇယဵၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်း SSPP တိုၵ်ႉၸွပ်ႇ တူၺ်း ဝႃႈ 3 တပ်ႉၵွင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢႆတပ်ႉသင်ၼႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း