Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၶိုၼ်းပဵၼ်ႁႅင်း ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉထႃႈ

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ  ပၢင်တိုၵ်းတေပဵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈႁႅင်း ၼႆသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၼမ်လၢႆ ယၢပ်ႇယဝ်ႉယၢပ်ႇထႅင်ႈ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼႆႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ယိုတ်းလႆႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆတီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝၼ်းတီႈ 7/1/2024 ၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈ 16 ဝဵင်းယဝ်ႉ...

 ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႃႈႁိူၼ်း  ၽွင်းလႆႈႁူပ်ႉၽေးသိုၵ်း

မိူင်းတႆးၼႆႉ  ဝၢႆးလင်လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃတီႈဢိင်းၵလဵတ်ႈမႃးၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၵိုၵ်းၵပ်းမီးမႃးၸွမ်း  ဢမ်ႇထၢတ်ႇတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်းၶွင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တႄႉဝႃႈ ပဝ်ႉမၢႆၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆယူႇ။ၵူၺ်းၵႃႈ ပိူင်ပဵၼ်တေႉတႄႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈ။လိုၼ်းသုတ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၶိုၼ်းၵေႃႈမီးမႃး လၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးလၢႆလွင်ႈလၢႆတၢင်းသေ မၢင်ပီၵေႃႈ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းတႆးၶိုၼ်းၵေႃႈမီး။ မၢင်ပီသမ်ႉ...

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်  ႁွႆးၽႃႇတတ်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၸဵပ်းယဵၼ်းၶိုၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ယူႇဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၊ သိုၵ်းသမ်ႉ မႃးၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင်သမ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၽႃႇၵိူတ်ႇဢဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇမႃးၼႂ်းႁေႃၼႂ်းႁိူၼ်း ယင်းၵိၼ်းၸႂ်။ ၵမ်းၼႆႉ သိုၵ်းသမ်ႉဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇပၢႆႈ တေယိုဝ်း။ လွၵ်ႇငိုတ်းႁႂ်ႈၵူဝ်ၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁိူၼ်းဢေႃႈ ” -...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ လူမ်ႇယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမီးၼပ်ႉႁဵင်

ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းလူမ်ႇယိုဝ်း၊ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 3 ႁဵင်။ ဝၼ်းတီႈ 29/10/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း လူမ်ႇယိုဝ်းလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼမ်ႉပွင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ...

ၵူၼ်းမၢၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမူႇၸေႊ 3 ၵေႃႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ

ၵူၼ်းပႃးတွင်ႉ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉ တီႈၼႂ်းမူႇၸေႊၼႆႉယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈ။  မႄႈမၢၼ်း 3 ၵေႃႉၼႆႉ မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ပွၵ်ႉၸွၼ်ႊၸူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၊ လၢႆးလႆႈငိုၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၶၢဝ်းယၢမ်းတႃႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈၵေႃႈ ၸမ်မႃးယဝ်ႉလႄႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇငိုၼ်းတွင်းတႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၽွင်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ် ယူႇဝႆႉတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းမၢႆ...

ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၸေႊလၢၼ်ႉ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 600 ပၢႆ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶၢႆႉပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 600 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29 ထိုင် 30/8/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းPDF တီႈၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၸွမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းတႃႇသီႇလႄႈယႂႃႇငၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF  ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းတီႈပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ...

PDF ထွႆသိုၵ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မွၵ်ႈ 40 ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF ထွႆထွၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလွႆတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶဝ်ႈမူၵ်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင် ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇတတ်းၶႃပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶႃႁၢၵ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းယူတ်းယႃမႃးပီပၢႆၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃတူဝ်၊ ၸဵပ်းပႆႇႁၢႆလီ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈလႄႈ ၸဵပ်းမီးၼွင်လီမႆႈၸႂ် ၊ မေႃယႃပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ႁႂ်ႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ဢဝ် လဵၵ်းသတီးတီႈၶႃ မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေ ၸဵပ်းယင်းပႆႇႁႅင်ႈ ပႆႇႁၢႆ ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃမူတ်းပႅတ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယွမ်းသိုပ်ႇယႃထႅင်ႈသေ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၵိုင်  ပၢႆႈၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးမီးၵူႈဝၼ်း

 ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၊ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၊  ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်း မီးၵူႈဝၼ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းၵမ်လႄႈ မၢဝ်ႇသၢဝ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ႁႅင်း။ PDF  လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႄႈ  တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ်ႁဵင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ်ႁဵင်ၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ၶဝ်ႈ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလူင်းတင်းၼမ်။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် 500 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 500 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ၊ ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း၊လႄႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ပႃး (SSPP) တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈယိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးတင်ႈတႄႇဝၼ်သုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21/2/2022    ပၢႆႈမႃးယွတ်းယႅတ်းၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်း ပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းထုင်ႉယိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ  

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2022 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃး SSPP ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 500 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 500 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  သိုၵ်းသိူဝ်တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ။   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈဝၢင်းထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်း  မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတႄႉမီးတီႈဝၢင်းမူၺ်ႇတေႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img