Wednesday, June 7, 2023
- Advertisement -spot_img

TAG

ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇလႆႈပၢႆႈၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ

ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းPDF တီႈၸႄႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/5/2023 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းပၢင်သဝ်းယူႇၸွမ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝဵင်းတႃႇသီႇလႄႈယႂႃႇငၢၼ်ႇၼၼ်ႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF  ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းမႃး ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆၽေး ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၼႆယဝ်ႉ ။ ၵူၼ်းၼႂ်းတီႈပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ...

PDF ထွႆသိုၵ်းၶဝ်ႈဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၼွင်ၶဵဝ် မွၵ်ႈ 40 ဢွၼ်ၵၼ် ငိူင်ႉဝႄႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ယွၼ်ႉၸုမ်း PDF ထွႆထွၼ်သိုၵ်း လုၵ်ႉတၢင်းလွႆတၢင်းထိူၼ်ႇ ၶဝ်ႈမူၵ်းၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း။ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2023 ၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၶၢၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းဢွႆႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶိူဝ်းၼိမ်း ၸႄႈဝဵင်းၼွင် ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇတတ်းၶႃပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶႃႁၢၵ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းယူတ်းယႃမႃးပီပၢႆၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃတူဝ်၊ ၸဵပ်းပႆႇႁၢႆလီ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈလႄႈ ၸဵပ်းမီးၼွင်လီမႆႈၸႂ် ၊ မေႃယႃပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ႁႂ်ႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ဢဝ် လဵၵ်းသတီးတီႈၶႃ မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေ ၸဵပ်းယင်းပႆႇႁႅင်ႈ ပႆႇႁၢႆ ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃမူတ်းပႅတ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယွမ်းသိုပ်ႇယႃထႅင်ႈသေ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းၵိုင်  ပၢႆႈၶဝ်ႈ မိူင်းထႆးမီးၵူႈဝၼ်း

 ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ၊ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇမီးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပွတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ယူႇယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၊  ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်ႇတီႈ တၢင်ႇဝဵင်း မီးၵူႈဝၼ်း ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ/ ၵူၼ်းၵမ်လႄႈ မၢဝ်ႇသၢဝ် ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈသီႇသႅင်ႇ ႁဵင်ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈ ထႅမ်ႁႅင်း။ PDF  လႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၢႆး ၾၢႆၶုၼ် လႄႈ  တႄႇဢဝ် ၵၢင်လိူၼ်မေႊ 2022 ၼႆႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းပၢႆ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃး သွၼ်ႈယူႇဝႆႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ်ႁဵင် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ၼမ်ႉၵိၼ်/ ၸႂ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၾၢႆၶုၼ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းၸမ်ႁဵင်ၼႆႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၼမ်ႉၵိၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတႃႇၼ ၶဝ်ႈ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်းလူင်းတင်းၼမ်။ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ...

ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈ ဝဵင်းပၢင်လူင် 500 ပၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ 500 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်းသွၼ်ႈယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးတဵတ်ႇ၊ ဢိူင်ႇသၼဵၼ်း၊လႄႈပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းပၢင်လူင် ။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ပႃး (SSPP) တင်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်တၢင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈယိူင်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးတင်ႈတႄႇဝၼ်သုၵ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 21/2/2022    ပၢႆႈမႃးယွတ်းယႅတ်းၵူႈဝၼ်း။ ၵူၼ်း ပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တၢင်းထုင်ႉယိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁႅင်းလႄႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထႅင်ႈ  

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 3 ဢိူင်ႇ ၼႂ်း 3 ၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵႂႃႇသွၼ်ႈတၢင်း လၢႆးၶႃႈ၊ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/2/2022 သိုၵ်း RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃး SSPP ၼၼ်ႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 500 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈ မိူင်းၵိုင် ႁူဝ်ၵူၼ်း မွၵ်ႈ 500 ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  သိုၵ်းသိူဝ်တိုၵ်ႉတူင်ႉၼိုင် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈ။   ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးဝႆႉတီႈဝၢင်းထၢတ်ႈမူၺ်ႇတေႃႇလႄႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ/ယွမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်း  မိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတႄႉမီးတီႈဝၢင်းမူၺ်ႇတေႃႇ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽွင်ႈ

ၼႂ်းဝၼ်းသွင်ဝၼ်းမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး၊ ဝၢင်ႈမိူင်းလႄႈ မိူင်းၶုၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 800 မႆႈၸႂ်ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃး ႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး ၼႂ်းၵႄႈယင်းတိုၵ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႄႉ မိူဝ်းၵႂႃႇၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးတေဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ပႆႇယဵၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈလွင်ႈၶဝ်မႆႈၸႂ်တၢင်းႁိူၼ်းယေး ၶူဝ်းသူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၼႂ်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း တပ်ႉလိၼ် တပ်ႉလူမ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်း သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၊ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 9/1/2022 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈလူင်လႄႈၶိူင်ႈမိၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းယူႇ တိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလွႆၶေႃ ၸႄႈဝဵင်းယၢင်းလႅင် ၶီႇရူတ်ႉၵႃး ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၊ သီႇသႅင်ႇ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊...

ၸုမ်းဢူၺ်းလီလႄႈ RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်ၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇ သီႇပေႃႉ 300 ပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း 300 ၵေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းဢုၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ဝၼ်းတီႈ 8-9 /1/2022 ၼႆႉ  သိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထုင်ႉဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ- သူၼ်ဢွႆႈၼၼ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးႁွတ်ႈထိုင်ၵျွင်းၽြႃးၵၢင်ႉမေႃႇ (မေႃႇၵိူဝ်) ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ  ဢမ်ႇယွမ်း 300...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢပ်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းထႃႈ

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2022 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းယူႇသၢပ်ႇဝဵင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶူဝ်းလဵင်း ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်း ထႃႈ ဝႃႈၼႆ။   ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ၊ ႁူဝ်လူမ်း၊ ၼမ်ႉလိူဝ်ႇ၊ ၵုၼ်ၵွၵ်ႇ  တေႃႉၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်း ၵိၼ် ၶဝ်ႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇပေႃးလီ ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယႂ်ႇလူင် ၼႆယဝ်ႉ။...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၵိုင် ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တၢႆထင်တီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးမီးတီႈမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽွင်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  မိူဝ်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသေ လူႉတၢႆထင်တီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႆႇႁတ်းၵႂႃႇဢဝ်တူဝ်မႃးလုမ်းလႃးပၼ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/1/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း  ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းၶႆႈႁႃတူဝ်ၸၢႆးၵျႃႇလႄႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ  မၼ်းၸၢႆး   ၼႂ်းတူင်ႈၼႃးႁၢမ်း ၾၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆး (ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇလွႆၽြႃးၶႄႇ) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇလွႆသၢႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဢိူင်ႇႁူးသူၼ်ၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇပၢႆႈထိုင်လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇႁူးသူၼ် ဢိူင်ႇပုင်းလူင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇၵိၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈသိုပ်ႇပၢႆႈလူင်းထိုင်ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 2/1/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း 400 ပၢႆၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သိုပ်ႇယၢႆႉၶၢႆႉတီႈလူင်းမႃးယူႇၼႂ်းဢိူင်ႇၵဵင်းၶမ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ တေသိုပ်ႇယူႇသဝ်းၵႂႃႇတီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ ပေႃးၶၢဝ်းယၢဝ်း သမ်ႉတေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၶဝ်ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img