Thursday, March 23, 2023

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၽႃႇတတ်းၶႃပႆႇတၼ်းယဝ်ႉ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶႃႁၢၵ်းဝႆႉသေ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်းယူတ်းယႃမႃးပီပၢႆၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတီႈၸမ်/ၵႆ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းသေ ၵႂႃႇၽႃႇတတ်းယူတ်းယႃတူဝ်၊ ၸဵပ်းပႆႇႁၢႆလီ ငိုၼ်းမူတ်းပႅတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈလႄႈ ၸဵပ်းမီးၼွင်လီမႆႈၸႂ် ၊ မေႃယႃပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ႁႂ်ႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃထႅင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 17/10/2022 ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ လႆႈၵႂႃႇၽႃႇတတ်း ဢဝ် လဵၵ်းသတီးတီႈၶႃ မၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉသေ ၸဵပ်းယင်းပႆႇႁႅင်ႈ ပႆႇႁၢႆ ငိုၼ်းၵႃႈယူတ်းယႃမူတ်းပႅတ်ႈ။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယွမ်းသိုပ်ႇယႃထႅင်ႈသေ ပွၵ်ႈယူႇသဝ်းၶိုၼ်းတီႈပၢင်သဝ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ။  ယၢမ်းလဵဝ် တီႈႁွႆးၸဵပ်းမၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁႅင်ႈ တိုၵ်ႈဢူမ်ၼွင်ဝႆႉ  ပႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ငိုၼ်းတွင်းတႃႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃထႅင်ႈ။

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပႃႈၺူဝ်ႇၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၵႂႃႇဢဝ်လဵၵ်း သတီးတီႈၶႃၼႃႈၶႅင်ႈမၼ်းၼၢင်းဢွၵ်ႇ တီႈႁူင်းယႃလူင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ သဵင်ႈငိုၼ်း 10 သႅၼ်ပၢႆ။  သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃၵႂႃႇထႅင်ႈၸိုင် ၶႃပႃႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈယဵၼ်းသေၼဝ်ႈပႅတ်ႈ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၵူဝ်လႆႈတႅပ်းပႅတ်ႈ လႆႈမႆႈၸႂ်လွင်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2021 ၼၼ်ႉ ၺႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇသေ ၶႃၼႃႈၶႅင်ႈလႆႈႁၢၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃး။ ၸဝ်ႈရူတ်ႉ ၶိူင်ႈသၢႆတႅၼ်းပၼ် ငိုၼ်းသေ ယူတ်းယႃတူဝ် လႆႈဢဝ်လဵၵ်းသတီးသႂ်ႇတႅၼ်းလုပ်ႈၼႃႈၶႅင်ႈဝႆႉ။ ၵႃႈယူတ်းယႃသမ်ႉ ၼမ်လိူဝ် ငိုၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း။ သမ်ႉလႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉလႄႈ လဵၵ်းသတီးသမ်ႉလုတ်ႈသေတႅင်းပႅၼ်ၼႃႈၶႅင်ႈဝႆႉယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်။ ၼႃႈၶႅင်ႈပဵၼ်ၸဵပ်းယဵၼ်းမီးၼွင်ယွႆႉထိုင်တီႈလႆႈမိပ်ႇဢွၵ်ႇၼွင်ပႅတ်ႈၵူႈဝၼ်း။

 ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈတႃႇၼတီႈၸမ်ၵႆ ၸွႆႈထႅမ်မႃးသေ   ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇၸင်ႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလႃႈသဵဝ်ႈ ႁိုင်ၽၢၵ်ႇလိူၼ်ပၢႆ။   

“မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပႃႈၺူဝ်ႇႁဝ်း ပွၵ်ႈမႃးမီးဝႆႉၶိုၼ်းတီႈ မၢၼ်ႈႁႆး ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇသိုပ်ႇယူတ်းယႃထႅင်ႈၸိုင် တေၵႂႃႇၶိုၼ်း မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်း။    သင်မီးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉၸွႆႈမႃးထႅင်ႈၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်ပႃႈႁဝ်း သိုပ်ႇသူင်ႇယူတ်းယႃထႅင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးႁၢႆၶႅၼ်းလီၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ပဵၼ်လွင်ႈငိုၼ်းတွင်းၶႃႈယဝ်ႉ”- ၽူႈ ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပႃႈၼၢင်းၺူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တွင်း မီးလုၵ်ႈလၢင်းဝႆႉ 5 ၵေႃႉ။ ယင်းတိုၵ်ႉလဵၵ်ႉတိုၵ်ႉလႅင်လႄႈ ပဵၼ် ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇႁႃလဵင်ႉၵၼ်။

ပီ 2021 RCSS တင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်း ယူႇတၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႃႇ 28  ဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၶိုၼ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း