Friday, May 31, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

ၸဝ်ႈၵႃးၸိူဝ်းဢမ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈ ၶူဝ်တႃႈၵေႃႈၼမ်ႉၶူင်း

ၸဝ်ႈၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မႃးလႄႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်းဝိတ်ႉ တီႈႁူင်းယႃၶူဝ်လမ်ယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၶူဝ်တႃႈၵေႃႈ ၼမ်ႉၶူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ၶၢမ်ႈ လႄႈ ၸိူင်ႉၶမ် ပဵၼ်ထႅဝ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/7/2021 ၼႆႉ ၸဝ်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမၢၼ်ႈလတ်းတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်း ၸၢၼ်းမႃး၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇဝၢၼ်ႈတၢင်ႇဝဵင်းမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈထတ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19...

သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇလၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈသင်ႇ ၶၸဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇ (ၵွင်းမူးၶမ်း) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိုပ်ႇတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် တင်းမူတ်းမီး 20 ၵေႃႉ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႊဝဵင်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းထိုင်ႁိူၼ်းၵူႈဝၼ်း ယဵပ်ႇၶွၵ်ႈဢဝ်လိူင်ႈဝႆႉတင်းမူတ်းမီး 20 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  ဝၼ်းတီႈ 13-14/5/2021 သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ  ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ၽႅဝ်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး   တင်းမူတ်း တီႉၵႂႃႇ 5 ၵေႃႉ။  ပဵၼ် မွင်ႇသေႇယႃႇလိၼ်း၊ မွင်ႇၶျၢၼ်းမေႉ၊ မွင်ႇလိၼ်းထိၼ်ႇၵျေႃႇ၊ မွင်ႇဢႃႇၵႃႇႁဵင်း၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးဝႂ်/ၶွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေ  ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ရူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ/ ဝႂ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉ   တႄႇၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ယၢၼ်ဝဵင်း မွၵ်ႈ...

ထႆး ပိၵ်ႉဢိုတ်း ၽၵ်းတူ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး မႃးၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီ

ၽၵ်းတူ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်း ၵၢႆႇၸူး ၶၢမ်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း - မႄႈသၢႆ ၼၼ်ႉ တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေၾၢႆႇထႆးပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီတဵမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ   ယင်းပႆႇပိုတ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 23/3/2020 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ...

ပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆလၢႆဝဵင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်

ပလိၵ်ႈတင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈၸွမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢႆ ၸႄႈဝဵင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 22/2/2021 မၢႆတွင်းဝၼ်း 22222 တူဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၼႄ ၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးသမ်ႉ ယွၼ်ႉပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇဢၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇမီး 2 ၸႄႈဝဵင်း

မိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 10 ၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်ႁႅင်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈလႄႈၼူၵ်ႉယုင်းၼမ်ၼၼ်ႉ မၢႆတွင်းဝၼ်း 2 ႁႃႈတူဝ်ၼႆသေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ် ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸွမ်းလၢႆလၢႆဝဵင်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း တႃႇ  2 ၸႄႈဝဵင်း   ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/2/2021  ၼႆႉ 2  ၸႄႈဝဵင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပဵၼ်  ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်။ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တဵမ်ၵိဝ်ႇ တဵမ်တၢင်း

ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႆး ဢႃၶႃႇ လႃးႁူႇ ပႃး ၸဵမ် မၢၼ်ႈ ၶႄႇ ၵလႃး ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် တဵမ်ၵိဝ်ႇ တဵမ်တၢင်း တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇၽႃႈ ဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 12/2/2021 ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမေႃယႃ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈပၼ် တႃႇႁူဝ်ၵူၼ်း 1,600 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/1/2021 တီႈႁူင်းယႃလူင်ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် တင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၸုမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႃႇၵူၼ်း 1,652 ၵေႃႉ ။ Dr လိၼ်းထုတ်ႉဢူး ၵႅမ်ႈၽူႈၸီႉသင်ႇၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း...

ၸုမ်းမိူင်းလႃး ၵူတ်ႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ တႄႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးလႆႈမၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ

ၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းမၢႆ 4 ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းမိူင်းလႃး NDAA-ESS ၵုမ်းၵမ် ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း ၵႅတ်ႇၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႆႈမႃးၽွင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇမႃးႁႃၵိၼ်ၶိုၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 20/1/2021 ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ် ႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်...

ၵူၼ်းတိတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉမီး 92 ၵေႃႉ

  ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီတူၼ်ႈတီး Shan State Health Department, Taunggyi  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 လႄႈ 19 /1/2021 ၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မႂ်ႇထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ  ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃမီး 92 ၵေႃႉ။  ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်  ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်းထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႂ်ႇထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းႁွင်ႇ 6 ၵေႃႉ လႄႈ ပွတ်းၸၢၼ်းတႄႉ...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,100 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 1,134 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ် 2020 မႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 17/1/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင် ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၼႂ်းမိူင်းတႆး 1,080 ပၢႆ

ၼႂ်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လူတ်းယွမ်းလူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢေႇလူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 12/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ   ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၵုမ်း/ ၵၵ်းတူဝ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁူင်းၵၵ်းတူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 6/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉ မႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ထတ်းႁၼ်တီႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img