Tuesday, May 21, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၸတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇလၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇပူင်သွၼ် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ် လိၵ်ႈသင်ႇ ၶၸဝ်ႈ။

Photo Eastern Tai Sangha Council/ ပၢင်ၵုမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/7/2021 ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် တီႈလုမ်း သင်ၶၸဝ်ႈ ဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇ (ၵွင်းမူးၶမ်း) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလၵ်း သုတ်ႇမႂ်ႇ တႃႇပူင်သွၼ်ပၼ် ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး သင်ၶၸဝ်ႈ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းႁဝ်း ၵုမ်ၵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႃႇပူင်သွၼ်လၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ တေသူင်ႇသင်ၶၸဝ်ႈ မိူဝ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ တႃႇလၵ်းသုတ်ႇမႂ်ႇ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵွၼ်ႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းမိူဝ်း ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈလူင်းမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ၶူးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေၵွၼ်ႇ ပေႃးပူင်သွၼ်ပၼ် ၶူးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ ၸင်ႇတေ ပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၵႂႃႇ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၶူးပူင်သွၼ် ဢၼ်တေၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ တၢင်းပွတ်း ဢွၵ်ႇၶူင်း   ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ  တေၵႂႃႇ 30 ပၢႆ။ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 9-15/7/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼႆႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈၾၢႆႇတႆး တင်းမူတ်းတေမီး 40 တိူၵ်ႈပၢႆ။  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ၵဵင်းတုင်၊ မိူင်းပဵင်း၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းသၢတ်ႇလႄႈ မိူင်းတူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တီႈဝတ်ႉမွၵ်ႇမႆႇ (ၵွင်းမူးၶမ်း) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ထႅင်ႈ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇၵုမ်ထတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး၊ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း၊ လွင်ႈၵၢၼ် ဝၢင်းၽႅၼ်တၢင်းၼႃႈ၊ လွင်ႈၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ၼႂ်းတိူၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈလႄႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူး ၵုလိသ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း