Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တိတ်းၸပ်း

ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပိုတ်ႇလွၵ်ႊတၢဝ်ႊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လႄႈလူႉတၢႆၶိုၼ်းၼမ်မႃး

 ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်လႄႈ ဝဵင်းၼမ့်လၼ်ႈ  ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈပိၵ့် ဢိုတ်း Lockdown  ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၊ ဝၢႆးလင်ပိုတ်ႇ Lockdown  ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼမ်မႃးၶိုၼ်း လႄႈၵူၼ်းလူႉတၢႆၵေႃႈၼမ်မႃး။   ဝၼ်းတီႈ 16/9/2021 ဝဵင်းၼမ့်လၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃ့  ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ့် မႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပိုတ်ႇ Lockdown ဝဵင်းၶိုၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ့်တီႈ...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 2 ၶူပ်ႇတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင်

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်ဢႃယုလဵၵ်ႉသုတ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ  ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ဢၼ်လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 1/9/2021   တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မတ်း ဢိူင်ႇပၢင်မတ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼႆယဝ်ႉ။ ။ ၵူၼ်း  ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

သင်ၶၸဝ်ႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းႁၢႆလီမႃးၼမ်

သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁိမ်း 100 တူၼ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸိုၼ်ႈ ၶႅၼ်းယူႇလီၵၼ်မႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 23 - 24/8/2021 တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 31/8/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈမႃးၼႆႉ သင်ၶၸဝ်ႈ 92 တူၼ် ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး တၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈ 9 ၵေႃႉ တင်းမူတ်းၵူၼ်းတၢႆမီး 100 ပၢႆ

ဝၼ်းတီႈ4/8/2021ဝၼ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼမ်မႃး 173 ၵေႃႉ လူႉတၢႆဝၼ်းလဵဝ် 9 ၵေႃႉ  ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4/8/2021 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁူမ်ႈတင်းမူတ်းမီး 2180 ၵေႃႉလႄႈၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတင်းပဵၼ် မီး 106 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်းတင်းပဵၼ်သေလူႉတၢႆၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈၵူၼ်းဢႃယုၶၢဝ်ႉၵႄႇ။...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၵဝ်း 2 လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ

ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း  ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ထူပ်းတၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈ ယႃႈယႃ  ။ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆၼမ်သုတ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ။  လွင်ႈပိၵ်ႉၵၢတ်ႇလႄႈပိၵ်ႉဝဵင်း၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။  ၵၢတ်ႇလူင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၵေႃႈဢိုတ်းဝႆႉႁိမ်းၸမ် 2 လိူၼ်။...

ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ႁဵင်ပၢႆ လူႉတၢႆၵူႈဝၼ်း

ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ် တၢင်းမိူင်းထႆး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆးၼၼ်ႉ ယၢမ်း လဵဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မွၵ်ႈ 1,500 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း...

ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး ၸမ် 300 လူႉတၢႆႁိမ်းၸမ် 10

ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းတီႈမီးထၢၼ်တပ်ႉလူမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထိုင် 270 ၵေႃႉ သေလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီး 7 ၵေႃႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေလူႉတၢႆတႄႉ မီး 10 ပၢႆယဝ်ႉ ။ မိူဝ်ႈသိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 2 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆး ၵူၼ်း 37...

ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ မီး 100 ပၢႆ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 100 ပၢႆယဝ်ႉ ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ၼႆႉၵူၼ်းမိူင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ မီးထိုင် 191 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 34 ၵေႃႉသေ တီႈဝဵင်းဢုမ်ႇပဝ်း(ဢွင်ႇပၢၼ်း) သမ်ႉ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 404 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ မီး...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈ 700 ပၢႆ ၵူၼ်းပႆႇယုမ်ႇတၢင်းပဵၼ်တိုၵ်ႉမီးၼမ်

 ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး 700 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 30 ပၢႆ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်း ပႆႇယုမ်ႇ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးၼမ်လႄႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈလွတ်ႈၽေးၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတႃႇၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ  ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/7/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 940 ပၢႆ

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းတႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး  ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 7 ၵေႃႉ   ။ ဝၼ်းတီႈ 4/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းတႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ထႅင်ႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းၵၢတ်ႇလေႃႉ 4 ၵေႃႉလႄႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 3...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီး 930 ပၢႆ

ၼႂ်းမိူင်းတႆး သၢမ်ပွတ်းတွၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 937 ၵေႃႉ ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3/1/2021 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်း ႁွင်ႇလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ...

မေႃယႃတူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇၸွႆႈတီႈတႃႇၵုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တႃႇ 6 ၵေႃႉ

မေႃယႃ  တီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၸုမ်းၼိုင်ႈ လူင်းၵႂႃႇတႃႈၵုင်ႈ တႃႇၸွႆႈလွင်ႈႁႄႉၵင်ႈယူတ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ19၊ ၽွင်းတိုၵ်ႉထိုင်တႃႈၵုင်ႈၼၼ်ႉၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 တႃႇ 6 ၵေႃႉ ၸွမ်းသွပ်ႇထၢမ်ၵူၼ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၸမ် မီး 100 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။      ဝၼ်းတီႈ 4/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မေႃယႃၸုမ်းၼိုင်ႉၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈႁူင်းယႃၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းသေ ဢၢၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈလွင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ...

ၵူၼ်းၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလၢႆလၢႆတီႈမႃးလူႇတၢၼ်းၵထိၼ်တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီသူၼ်းသေႃႇ ၵူၼ်းမႃးႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၵၵ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်း။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 - 28/11/2020  ၼွၵ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်း ၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးတၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းမိူင်း...

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း မႃးဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၵဵင်းတုင် ၺႃးၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထူပ်း ႁၼ်မႅင်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ

ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 6 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၵဵင်းတုင် ၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ် ၊ ထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃယု 8 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 26/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ RDT ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ် တီႈႁူင်းႁႅမ်း တီႈၼိုင်ႈၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု...

တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 4 ၵေႃႉ

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 4 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 25/11/2020 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဢူးၶျၢၼ်းမျေႉၸေႃး ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img