Saturday, June 22, 2024

ၵူၼ်းၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်တီႈထမ်ႈ မိူင်းၵႅတ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈ

Must read

ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း ဝၼ်းတိတ်ႉပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးလၢႆလၢႆတီႈမႃးလူႇတၢၼ်းၵထိၼ်တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ တီႈဢၼ်ၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉၵျၢင်ႉၵမ်တြႃး ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉမီးၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီသူၼ်းသေႃႇ ၵူၼ်းမႃးႁူမ်ႈလူႇႁူမ်ႈတၢၼ်း ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ ၵၵ်းတူဝ်ၽႂ်မၼ်း။

Photo Credit to – Maha wong ႁၢင်ႈ ထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇတီႈဢၼ်သိလ်ထမ်းပေႃႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉတိုဝ်းၵၼ်တြႃး

  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 – 28/11/2020  ၼွၵ်ႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်း ၵႅတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးတၵ်ႉ ၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ၼင်ႈ တြႃး ႁဵတ်းတၢင်းလီ။ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ၵူတ်ႇထတ်း ထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။

- Subscription -

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လိၼ်းထုတ်ႉဢူး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ တႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵႂႃႇတီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇသေ ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉ ၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈပွင်ႇၸူးၸႄႈဝဵင်းဝႆႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ၵႂႃႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်တြႃးတီႈၼၼ်ႈ ၶႅၼ်းတေႃႈႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးတီႈၸႄႈဝဵင်းၽႂ်မၼ်းၶၼ်ၽႂ်းသေ  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၵုမ်းတူဝ်  ၊ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈသေ လႆႈႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆး ဢၼ် ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁူႉ ၶေႃႈတွပ်ႇဝႃႈမီးတၢင်းပဵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 30/11/2020 ။

ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊ လိၼ်းထုတ်ႉဢူး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -“လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ပၢင်တြႃးၼႆႉတႄႇဝၼ်းတီႈ 26 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 28 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။  ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၼ်းတီႈ 28 တႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ် တီႈထမ်ႈမိူင်းၵႅတ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတီႈၸမ်ၵႆ ဢွၼ် ၵၼ်ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း တင်းၼမ်  ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢမ်ႇယွမ်း 400 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း သမ်ႉ မီး 33 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း