Thursday, June 1, 2023

ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး ၸမ် 300 လူႉတၢႆႁိမ်းၸမ် 10

Must read

ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝဵင်းတီႈမီးထၢၼ်တပ်ႉလူမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထိုင် 270 ၵေႃႉ သေလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီး 7 ၵေႃႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေလူႉတၢႆတႄႉ မီး 10 ပၢႆယဝ်ႉ ။

Photo ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်- ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းပၼ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တီႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၸၢင်

မိူဝ်ႈသိုၼ်းဝၼ်းတီႈ 2 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမုၵ်ႈၼမ်ႉလၢႆး ၵူၼ်း 37 ၵေႃႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတီႈႁူင်းၽႄထၢတ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈႁူႉဝႃႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 16 ၵေႃႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢႆး 10 လႄႈၵူၼ်းယိင်း 6 ၵေႃႉ။ ထုၵ်ႇသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ယဝ်ႉလႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။

- Subscription -

“ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းၵႂၢင်ႈသေတႃႉ မၼ်းလုၵ်ႉလၢႆလၢႆၾၢႆႇ မႃးႁႃၵၼ်လႆႈလႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ် ၼမ်တႄႉတႄႉဢေႃႈ။ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းပၢင်ႇလႅင်းသႂ်မႃးၵေႃႈ မီး ၊ဢၼ်လုၵ်ႉ တၢင်းမိူင်းၸိတ်ႇမႃး ၊ လုၵ်ႉတၢင်းၶူဝ်လမ်မႃးၵေႃႈမီးၽွင်ႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ရူတ်ႉၵႃး သိုဝ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႆႉ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပိုတ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉတႄႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈဢၼ်ႁႃၸဝ်ႉ ၵိၼ်ၶမ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လၢႆးဝၼ်းၵေႃႈသမ်ႉမီးၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶႃႈ    ” ၸဝ်ႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၵူၼ်းၼမ်ႉၸၢင်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ယူႇတီႈတၢင်းၶွႆႈ တၢင်းၽႄ ၼမ်ႉၸၢင်တူၼ်ႈတီး ၊ ၼမ်ႉၸၢင်- ၵုၼ်ႁဵင်-ၵႃလိ -တႃႈၵေႃႈၵႂႃႇတၢင်းဢွၵ်ႇၶူင်း၊ ၼမ်ႉၸၢင် -မိူင်းၼၢႆးလၢင်းၶိူဝ်း ၊ ၼမ်ႉၸၢင်-မိူင်းၸိတ်ႇ-မွၵ်ႇမႆႇ-ႁူဝ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၶွၼ်ႈလႄႈ ပဵၼ်တီႈလၢႆလၢႆတၢင်းမႃးလႅၵ်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈပဵၼ်တီႈထၢၼ် တပ်ႉလူမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းသဝ်းလႄႈ လႆႈဝႃႈၵူၼ်းၸႃႇတိ ဢေႇလိူဝ်ႇ ၶႅၵ်ႇ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၸင်မီး 270 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်မီး 7 ၵေႃႉ ၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃး ဢၼ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်သေလူႉတၢႆတီႈႁိူၼ်းတႄႉ ၵူၼ်းတၢႆတင်းမူတ်းမီး 10 ပၢႆ၊ လႄႈၵူၼ်း ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈသေလူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိူၼ်းၶိုၼ်း မီး 152 ၵေႃႉယဝ်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼမ်ႉၸၢင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း