Wednesday, April 24, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

SSPP ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈမၢႆတွင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ  

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6:30 မူင်းထိုင် 9:30 မူင်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP  ၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵေႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ 1...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇထုင်ႉလၢင်းၶိူဝ်း ပၢႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းၼၢႆး-လၢင်းၶိူဝ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႇယွၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းယွမ်ႇ တႃႇၾိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ99 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ ဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ။ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈသင်ႇလူင်းတီႈၵၢင်ႉၵႄႇၵွၼ်းဢိူင်ႇ ပွၵ်ႉယွမ်ႇ ႁႂ်ႈသူင်ႇသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉပၼ်ၶဝ် ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၼႆလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢိမ်ႇမိူဝ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈၾိုၵ်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

တီႈမႃးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA

ၵေႃႇၵဝ်ႉငဝ်ႈႁၢၵ်ႈၵၢၼ်ပဵၼ်မႃးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၼႆႉ ဝၢႆးသေၸဝ်ႈၼွႆႉ(သေႃးယၼ်တ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၽူႈႁၵ်ႉ ၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ ၵၢဝ်ႇၵိၼ်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉသၸ်ႉၸႃႇၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵွၼ်းၶေႃ တီႈသူပ်းၼမ်ႉၵျွတ်ႈ ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ ၾၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 လိူၼ်မေႊ 1958 ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢၼ်ၶိုတ်းၸၼ်ႉမီးလၵ်းၵၢၼ် မီးပၵ်းပိူင်လႄႈယိူင်းဢၢၼ်း ၼႆ သေ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶဝ်...

SSPP ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်း ဝၼ်းၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းမၢႆတွင်းဝၼ်းၵိူတ်ႇၶွပ်ႇၶူပ်ႇ 50 ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ထိုင် 10 မူင်းၵၢင်ၼႂ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း   ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈ တႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA...

ပၢင်တိုၵ်းတီႈသီႇပေႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၼမ်

RCSS တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈသီႇပေႃႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတင်းၼမ် ႁွင်ႈၵၢၼ် RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ။ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် တႂ်ႈတပ်ႉမ 99 ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇ သုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် ဢိူင်ႇတီးမႃႉ ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႇၶၢႆ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ

ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းတႆးၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇယူႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်။   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/2/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း 3 တပ်ႉၵွင် ၶလယ 22 ၊ ၶလယ 243 လႄႈ...

ၶၢဝ်းတၢင်း RCSS/SSA ၵိုတ်းတိုၵ်း ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလေႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁိမ်း 300 ပွၵ်ႈ

တင်ႈတႄႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တေႃႇ ထိုင်ပၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လေႃႇတိုၵ်းလႄႈ  သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်း 300 ပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/10/2020 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်းလိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA...

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလူင်သွင်ႁူၺ်ႇ တူၵ်းၶမ်ၵၢင်ဝၢၼ်ႈပႆႇတႅၵ်ႇ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူပ်ႉႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလူင်သွင်လုၵ်ႈ မီးဝႆႉၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်၊ ၵႂႃႇမွၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတူၺ်း “ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်” - ၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/10/2020 ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈယၢမ်း 6 မူင်းပၢႆ၊  တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸၢႆးသၢင်ႇဢွင်ႇ ၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ၵွင်ယိူဝ်ႈယႃႈ တီႈဢၼ်တီႇၽဵဝ်ႈၵွင်ဝႆႉ (ႁိမ်းႁေႃၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ)...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်တပ်ႉယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈယူႇၼိူဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်း မီးယူႇတီႈဝတ်ႉ 3 ႁဵင် ပၢႆၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ။ ထုင်ႉၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆမိုဝ်ႉလၢႆၵမ်း၊...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် 2 လမ်း လေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း ဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၶဵင်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၼပ်ႉႁဵင် လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈပဵၼ်လူမ်း လႆႈႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ။ ဝၼ်းတီႈ 7/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ 2 လမ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉတီႈလွႆတွၼ်းၼၼ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် 3 ၵေႃႉဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းပႂ်ႉ တီႈတပ်ႉလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်း ႁိမ်းတိၼ်တပ်ႉၼၼ်ႉသေ ၼႄးဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉထိုင်တီႈႁူဝ်တႅၵ်ႇ ဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ ဢွၵ်ႇယၢင်။ ဝၼ်းတီႈ 20/9/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၸၢမ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၵႂႃႇႁႃဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸွမ်းႁိမ်းတိၼ် တပ်ႉလွႆတွၼ်း ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ...

ပႃႇတီႇၸိူဝ်းလူင်းသူၼ်းတုမ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ

ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းတေလူင်းသူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ် ႁူဝ်ၵူၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈလိူဝ် 10 ၵေႃႉ၊ တေလႆႈႁဵတ်း၊ တေလႆႈတိုဝ်းၵမ် ၸွမ်းပိူင် ၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ် RCSS/SSA တမ်း ဝၢင်းဝႆႉ - ဝႃႈၼႆ။ ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁွပ်ႈသွင်သေ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်းလႄႈ...

RCSS/SSA တႄႇတင်ႈလၢၼ်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵုမ်းၵမ်

တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ၵမ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၵူႈဝၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ်ၼႆသေ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 ၼႆႉမႃး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်ႈၵဵတ်ႉ/တင်ႈလၢၼ်ႇ ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်တပ်ႉ ၸီႉသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸီႉသင်လူင်း ၵူႈတပ်ႉမုၵ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း  ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၵႂႃႇ တင်းသွင်တပ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/3/2019 ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လူင်ငဝ်ႈငုၼ်း CEC  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး ဝႃႈ “-- လိူဝ်သေ...

Latest news

- Advertisement -spot_img