Saturday, May 25, 2024

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပဵၼ်တပ်ႉယူႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ယဝ်ႉ ၶိုၼ်ႈယူႇၼိူဝ် ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ၊ သွၵ်ႈတဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်း ဢဝ်ၵိၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်း မီးယူႇတီႈဝတ်ႉ 3 ႁဵင် ပၢႆၼၼ်ႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မူၵ်းထင်ယူႇဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း

ထုင်ႉၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈဢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယူႇသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆမိုဝ်ႉလၢႆၵမ်း၊ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇယူႇတီႈဝတ်ႉတီႈဝႃးမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 22 ၊ 77 ၊ 88 ၊ 101 လႄႈ တပ်ႉၵွင်ဢၼ်ပၵ်းငဝ်ႈတပ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၶိုၼ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ ႁဵတ်းတပ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇႁတ်းပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်း – ၼႆ ၵူၺ်းပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်းလၢတ်ႈ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇၵွၼ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁူပ်ႉႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၼႂ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ တီႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်၊ ၶၢင်ၶၢႆး၊ လူင်ဝၢႆ၊ ၼႃးၽိုင်ႈ၊ ၼႃးဢေႃႈ၊  ၼႃးၶႅမ်  ၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယူႇဝႆႉႁဵတ်းၼၼ်ယဝ်ႉ၊ ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၵူဝ်းယေးၵေႃႈသွၵ်ႈတဝ်မၢၵ်ႇမိူဝ်လူင်ဝႆႉ၊ မၢင်ၵိဝ်ႇၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇပၼ် လတ်း၊ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ၊ မိူၼ်ၶဝ်ၵၢင်မၢၵ်ႇဝႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လိူဝ်ထႅင်ႈ 20 ဝၼ်းပၢႆ ၵူၺ်း၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတေပွၵ်ႈၵေႃႈယၢပ်ႇ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ႈလိူင် တဵမ်တူင်ႈ၊ ၸမ်ၶၢဝ်းၵိၼ် ၶၢဝ်းတၢၼ်း ၽွင်းဢွၵ်ႇဝႃႇ – ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ပဵၼ်ၼမ်ႉတႃ။

Image ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ၶႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းဝႃႈ ပေႃးထုၵ်ႇလီပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇၶိုၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈတေလီယူႇ၊ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇ ပၢတ်ႇၶဝ်ႈ၊ ၵဵပ်းၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ ပေႃးႁိုင်မႃး ၵူဝ်ယၢပ်ႇ” – ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီးတီႈဝတ်ႉလွႆတေး(တွင်ႇထိၵ်ႈ) ႁူဝ်ၵူၼ်း 648 ၵေႃႉ၊ ၼႃးသွင်း 170 ၵေႃႉ၊ ပုင်ႇဝူဝ်း 718 ၵေႃႉ၊ ၵုင်ႁႅၼ် 397 ၵေႃႉ၊ ၵွင်းလၢင်း 286 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ၼမ်ႉ 386 ၵေႃႉ၊ ၼွင်ၵႂင် 95 ၵေႃႉ၊ ႁႆးၵုၺ် 125 ၵေႃႉ၊ ၵွင်းမူးၶၢဝ် 250 ၵေႃႉလႄႈ ဢုမ်ႁိတ်း 430 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“ႁဝ်းၶႃႈပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းႁဝ်းၶႃႈလႆႈ ဢမ်ႇမိူဝ်းယူႇလႆႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈပၼ်ႁဝ်း၊ တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်း RCSS/SSA ထွၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလိုပ်ႈတိုၵ်းၶဝ်ထႅင်ႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေဢမ်ႇၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းၼႆ ၽႂ် ဢႃးမၶၢမ်ႇလႆႈ၊ ပေႃးမီး လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ မိူဝ်းတႄႉ လီဢေႃႈ၊ ႁိူၼ်းႁဝ်း ၽႂ်တေဢမ်ႇၶႂ်ႈမိူဝ်းၶႃႈလႃႇ” – ၼႆ ၵူၼ်းၼမ်ႉမေႃႇႁိၼ် ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇတၢင်းလႂ် လိူဝ်သေ တၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉတေႃႇလိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႊပိူဝ်ႊသဵင်ႈသေတႃႉ ၼႄး RCSS/SSA ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈၼႆသေ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း၊ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်းသွင်ႇၾၢႆႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း