Monday, May 20, 2024

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလူင်သွင်ႁူၺ်ႇ တူၵ်းၶမ်ၵၢင်ဝၢၼ်ႈပႆႇတႅၵ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ႁူပ်ႉႁၼ် မၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလူင်သွင်လုၵ်ႈ မီးဝႆႉၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်၊ ၵႂႃႇမွၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးတူၺ်း “ဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်” – ၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

Photo:by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပုင်ႇဝူဝ်း/ မၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း မိူဝ်ႈ 15/10/2020

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/10/2020 ၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈယၢမ်း 6 မူင်းပၢႆ၊  တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ၸၢႆးသၢင်ႇဢွင်ႇ ၵႂႃႇၸုတ်ႇၽဝ်ၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ၵွင်ယိူဝ်ႈယႃႈ တီႈဢၼ်တီႇၽဵဝ်ႈၵွင်ဝႆႉ (ႁိမ်းႁေႃၶဵင်ႇၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈ) ၼႃႈဝၢင်း ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး (ပွၵ်ႉ 4)တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း၊ မိူဝ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းမႆႈၸမ်မူတ်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇ ၵမ်းၼိုင်ႈသေ မၼ်းၸၢႆးၼႅတ်ႈၵႂႃႇဢဝ်ၼမ်ႉၵႂႃႇႁူတ်း၊ ၽိူဝ်ႇႁူတ်းယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈမၢၵ်ႇပီၵူၺ်ႈလူင် သွင်လုၵ်ႈ မူၵ်းဝႆႉၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း ယင်းပႆႇတႅၵ်ႇ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးသူႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈၼႆႉၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇလၢတ်ႈ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉဢေႃႈ၊ ၶဝ်မႃးတူၺ်းယဝ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉလႆႈ။ ပေႃးတိူဝ်ႉ မၼ်းလူဝ်ႇတႅၵ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ မၢၵ်ႇၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၶွင်ႁဝ်း ႁဝ်းဢမ်ႇႁတ်းၵဵပ်း ၶဝ်ဝႃႈၼႆ။ ၶဝ်ၵႂႃႇယွၼ်းဢဝ် မၢၵ်ႇတႃႇယႃႇယွၵ်းပိူၼ်ႈ မႃးတမ်းဝႆႉၼိူဝ်မၼ်းသေ ဢဝ်ပႅၼ်ႈႁူမ်ႇ၊ မၢၵ်ႇဢုတ်ႇတဵင်ဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

Photo:by ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈပုင်ႇဝူဝ်း/သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ပၵ်းယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းမႃးတူၺ်းမၢၵ်ႇ 2 လုၵ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်း

ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်းၼႆႉ မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ယၢၼ်ဝဵင်းမွၵ်ႈ 35 လၵ်း၊ ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

တင်ႈတႄႇၽွင်းႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢႆတပ်ႉၸုမ်း၊ လၢႆတပ်ႉၵွင်၊ ပႃးၸဵမ် တပ်ႉလူမ်း ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇ ဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းမိူင်း 3,500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ၊ ပိုင်ႈဢိင် ယူႇသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵမ်ႈၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း