Monday, May 20, 2024

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်တပ်ႉ ၸီႉသင်ႇၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်

Must read

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸီႉသင်လူင်း ၵူႈတပ်ႉမုၵ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း  ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၵႂႃႇ တင်းသွင်တပ်ႉ။

ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 2 ၸဝ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပၢင်ႇၾႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 21/3/2019 ၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်လူင်ငဝ်ႈငုၼ်း CEC  ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႅပ်းတတ်းသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႅပ်းတတ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃး ဝႃႈ “– လိူဝ်သေ ၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း RCSS လႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 20/3/2019 ၼႆႉယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၼႆႉ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ  SSPP ၸဝ်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ယူႇတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸီႉသင်လူင်းမႃး ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃးၵၼ် တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 19/3/2019 ယၢမ်း ဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်း 45 မိၼိတ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉလႄႈ လႆႈငၢၵ်ႈဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ ပၢင်တိုၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ” -ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်ၶေႃႈၸီႉသင်ၼႆႉသေ ပၢင်တိုၵ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်းဢိူင်ႇၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၾႆးပေႃးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ။

ၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉၼႃးမၢၵ်ႇၶေႃ ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ – “ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၾၢႆႇၶူဝ်းၶဵဝ် သင်ႇၵိုတ်းယဝ်ႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈယိၼ်းၸူမ်းဢေႃႈ။ ၸူမ်းၼမ်ႉတႃပေႃးတူၵ်းဢေႃႈ ဝၼ်းၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ႁဝ်းၶႃႈတုၵ်ႉၶ  မႃးႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ယႃႇတိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈၶႃႈ။ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် ၵႅတ်ႇ ၵင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေၵမ်း” – ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်ႈတႄႇ ႁၢင်ပီ 2018 မႃး။ သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်းတေႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ မိူင်းၵိုင်၊ ၵေးသီး တင်းသီႇပေႃႉ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈၺႃးၽေးသိုၵ်း မီးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်၊ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႈလူႉတၢႆ တင်းသွင်ၾၢႆႇ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺႃးၾႆးမႆႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်း ၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇ ၵေႃႈမီး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း