Wednesday, July 17, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

တပ်ႉမတေႃႇ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းမွၵ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5 ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်တိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇသေ ၵူၼ်း မိူင်းၸၢဝ်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်း ၸမ် 5 ႁဵင်ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး မီးၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/4/2021 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ မၢပ်ႈၼႄးဝႃႈ ပႃးၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ 2 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု ပႆႇတဵမ် 18 ပီ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈမုလ်းၽိတ်းပိူင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပူဝ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ တီႉလႆႈပႃး ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်ၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ်/ ၼႃး

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လွၵ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းငၢၼ်း ဢမ်ႇ ႁတ်းၵႂႃႇဢဝ် ၶူဝ်းၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းၼႃး ဝႃႈၼႆ။ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ယိုဝ်းၵွင်ႈ  ၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်း ၶၢင် တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ယၢၼ်ႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း ဢဝ်ထူဝ်ႇလိၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၶူဝ်းသူၼ်ၶူဝ်းႁႆႈယဝ်ႉလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  ယၢပ်ႇ...

ၶၢဝ်းမိူင်းသုၵ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁိပ်ႈၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇၵိၼ်းၸႂ်တႃႇယူႇၵိၼ်

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လၢႆမူႇၸုမ်း သၢင်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ထိုင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈတင်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်းၵေႃႈမီး    ဝႃႈၼႆ။   တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉပွတ်းမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ဝႆႉတၢင်း ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ သၢင်ႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 2 ဢွင်ႈတီႈ။...

ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇၵိုတ်း မီးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ် 80 ဝၼ်းယဝ်ႉ

ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 80 ဝၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈသေဝၼ်း  ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/2/2021 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၶွၼ်ႈတုမ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇ ၶွင်ႇသီႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းတီႉယူႇၵူႈၶမ်ႈဝၼ်းၼႂ်လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇတႃႇဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ် သၢၼ်ၶတ်းတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူပ်ႉလွင်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းလမ်းတီႉ  ယဵပ်ႇၶွၵ်ႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ လႅၵ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ယိပ်းၵွင်ႈၸေးမိုဝ်း  ႁွၼ်ႈထဝ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းၵၢင် ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူႈဝၼ်း  ၸွမ်းလမ်းတီႉၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8:30 မူင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈပုၵ်းမူၼ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၾၢႆႇတူၵ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ယၢၼ်ၵႆငဝ်ႈၸိုင်ႈမွၵ်ႈ 6 ၵီႊလူဝ်ႊမီႊတိူဝ်ႊၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တူၵ်းသႂ်ႇ တၢင်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉ RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:38 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ သႂ်ႇတပ်ႉ RCSS/SSA တပ်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင်ထႅင်ႈ ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ပဵၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ယိုဝ်းမႃး...

ၵူၼ်းမိူင်း မူႇၸေႊ ၺႃးၺွပ်း ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 70 ဝၼ်းပၢႆၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်း မၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ တီႉၺွပ်းယဵပ်ႈၶွၵ်ႈ  ဢမ်ႇယွမ်း 27 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တီႈမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဝၢၵ်ႉလႆႈသေ မၢတ်ႈမၢႆဝႆႉတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းၵႂႃႇၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်းပၢၼ်ႉ သလွင်း PSI

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 9/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ် ၵၼ်ပူတ်းလူင်း သလွင်း PSI   ယွၼ်ႉၵူဝ်ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းမႃးၵူတ်ႇထတ်းပေႃႉထုပ်ႉယႃႉလႅဝ်သေတီႉၺွပ်းပႃးၵူၼ်း။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပူတ်း...

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းၵူႈဢၼ်သေဝႆႉၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇ MWD ၶွင်သိုၵ်းၵူၺ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇၵူႈဢၼ်ၼႂ်းသလွင်း PSI ပႃးၸဵမ် Mizzima တင်း DVB  ဝႆႉၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇမျႃႉဝတီႇ   ၵူၺ်းတႃႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼႄၵူၼ်းမိူင်း  ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ၼႆႉမႃး ၶျွင်ႉၶၢဝ်ႇ Mizzima တင်း DVB ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႄတီႈ PSI Satellite Myanmar ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းပႅတ်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima သွင်ၵေႃႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇမိတ်ႉၸီႉမ ႁႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၵႂႃႇသွင်ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူၼ်းၵဝ်ႇ ၶွင်ၸုမ်းမိၵ်ႉၸီႉမ 2 ၵေႃႉ ၊ မတိၼ်းတိၼ်းဢွင်ႇ လႄႈ ၵူဝ်ႇၸဵင်းပုထူင် ၼႆယဝ်ႉ။ မတိၼ်းတိၼ်းဢွင်ႇတင်း ၵူဝ်ႇၸဵင်းပုထူင် ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဝ်ႇ...

တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ယိုဝ်းၺႃးႁိူဝ်းမိၼ် ၵူၼ်းလူင်မၢၼ်ႈ

ႁိူဝ်းမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး လၢႆႁွပ်ႈ/လၢႆၵမ်းသေ ထုၵ်ႇတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး ဢဝ်ၵွင်ႈလူင် ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁေႃႈႁိူဝ်းမိၼ်ပၼ်ႇလဵပ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆး လၢႆ ႁွပ်ႈလၢႆၵမ်းသေ ယူႇတီႈတပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈႁႆး လၢၵ်ႈၵွင်ႈ ယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးၶႃၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်း...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ၽွင်းသၢင်းၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁၢမ်ႈလဵၼ်ႈၼမ်ႉ သၢင်ႈၵျၢၼ်ႇ လိူၼ်ႁႃႈ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းဢွၼ်ၼမ်းၸတ်းႁဵတ်း။ ၼႂ်းဝူင်ႈတေမႃး တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13-17/4/2021 ပဵၼ်ၶၢဝ်းသွၼ်းၼမ်ႉလိူၼ်ႁႃႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈၼမ်ႉသွၼ်းၼမ်ႉမူၼ်ႈၵျေႃႇ။  ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ပတ်းပိုတ်ႉ ၸိုင်ႈ မိူင်း တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇသေ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် တႃႇၻီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊယူႇ လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းတူၼ်ႈတီး  ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေဢမ်ႇပဵၼ်လဵၼ်ႈၼမ်ႉသၢင်းၵျၢၼ်ႇလိူၼ်ႁႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img