Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉ RCSS တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3:38 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ သႂ်ႇတပ်ႉ RCSS/SSA တပ်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵဵင်းတုင်ထႅင်ႈ ။

Photo RCSS-မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်တူၵ်းတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉ ယိုဝ်းမႃး ထႅင်ႈ 2 လုၵ်ႈ။ မႃးတူၵ်းတီႈႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး တေႃႇၼႃႈၵၼ်ဝႆႉ တီႈႁူၺ်ႈပၢင်ၵႂၢႆးၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတၢင်းသွင်လုၵ်ႈ၊ ပဵၼ်တပ်ႉဢမျွၵ်ႈ 358 မိူင်းပဵင်းဢၼ်ပၵ်းပၢင်သဝ်း ဢွင်ႇမျေႇ 2 ဝႆႉမီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼႆႉ  ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမႃးၵမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်း 120 MM တင်းသွင်လုၵ်ႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းလွႆၵေႃႇဝၼ်းဢွၼ်ၵၼ် လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉႁိမ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း မီး 3 ဢၼ်။ ဢွင်ႇမျေႇ 1 ယူႇဝၼ်းတူၵ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ ဢွင်ႇမျေႇ 2 ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႆႉသမ်ႉယူႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၊ တေႃႇၼႃႈလွႆၵေႃႇမိူင်း လႄႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းဢွင်ႇမျေႇ 3 သမ်ႉ မီးႁိမ်းလွႆတုင်း ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ-“ပေႃးတူၺ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ၶဝ်တိုၼ်းတင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမႃးယဝ်ႉၶႃႈ။ ၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉယူႇ။    ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 18/4/2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5:45 မူင်းၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူၵ်ႈမႂ်ႈ တႂ်ႈ ၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ ၵဵင်း တုင် ဢၼ်ပဵၼ် တပ်ႉႁူၺ်ႈၶႆႉဢၼ်ပၵ်းတေႃႇ ၼႃႈလွႆၵေႃႇမိူင်း ႁၢင်ႇၵႆ ငဝ်ႈငုၼ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း (မၢႆ-1) ၵဵင်းတုင် လွႆၵေႃႇ ဝၼ်း မွၵ်ႈ 6 လၵ်း ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် (Motor 120 MM) သႂ်ႇ တပ်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်းႁႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈၽေး ႁူၺ်ႈပၢင်ၵႂၢႆးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၽႅၼ်ႇတီႈ တပ်ႉလွႆၵေႃႇဝၼ်း RCSS

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ယႂ်ႇလူင် ၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၵၢင်ႉ ၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ တီႈလွႆၵေႃႇ ဝၼ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ဝႃႈတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မီးလၵ်းၵၢၼ်ဝႆႉ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်မႃး ႁႅင်း မီးႁိူဝ်းမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၼႆၸိုင် ႁဝ်းၶႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ် လူင်းလုၵ်း။ သင်ဝႃႈ ပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းတႄႉတႄႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ဝၢင်းၽႅၼ်ထႅင်ႈ တေလႅၼ်ႈၶဝ်ႈၸူး တၢင်းၾင်ႇထႆးၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 2,600 ပၢႆ လင်ၶႃႈႁိူၼ်း 400 ပၢႆ။ ၵူႈမုင်ႉ ႁေႃႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်းလုၵ်းပဵမ်ႇဝႆႉ တႃႇတေဢဝ်တူဝ်ပၢႆႈလွတ်ႈ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ  ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းဝႆႉ သင် ဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်း ပဵၼ်သိူဝ်မႃး ႁႂ်ႈတွႆႇႁွၵ်ႈၸူးၵၼ်သေ လႅၼ်ႈၶဝ်ႈလုၵ်းထင် လုၵ်းပဵမ်ႇ  လုင်းၵၢင်ႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း