Friday, July 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထပ်းၵၼ်လၢႆဝၼ်း

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လၢႆလၢႆဝၼ်းထပ်းၵၼ်၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

Photo တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS

ဝၼ်းတီႈ 23/4/2021 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း 2 ဢွင်ႈတီႈ။ တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈလွႆငိုၼ်း ဢိူင်ႇႁၢႆးၽၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃသွၼ်ႉ ၵိင်ႇၽႄဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉၸၢင် တီႈၼိုင်ႈ  ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႇ လႄႈ ၽႃႇၺႃးသိုၵ်းႁဝ်းသေ လႆႈယိုဝ်းၵၼ် မွၵ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉတႄႉ ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်သိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းၼမ်၊   ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းမၢႆတပ်ႉမၢၼ်ႈ  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင်လၢႆတပ်ႉၵွင်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 25/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 11:20 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆယိၼ်ႇၵႂၢႆးတွင်ႇ/ ရင်ကွဲတောင်     တီႈႁိမ်းဝဵင်းႁူဝ်ပူင်းယၢၼ်ၵႆ မွၵ်ႈ 7 လၵ်း။   ထိုင်မႃး ၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်း ၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်တင်းၸုမ်းလႂ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းႁူဝ်ပူင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈ 22/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၵႄႈ 7 မူင်း – 8 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁဵတ်းသိုၵ်းမုတ်း လူမ်ႇ ယိုဝ်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး တၢင်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ် – ၵွင်းယၢဝ်း၊  ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ မိူဝ်းတၢႆ တီႈ ႁူင်းယႃသိုၵ်း ၼမ်ႉၸၢင်ၵေႃႉၼိုင်ႈ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း ၼမ်ႉၸၢင်သေ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇတၢင်း လွႆငိုၼ်း ၵုင်းမူင်ႈၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လူမ်ႇယိုဝ်းၸွမ်းတၢင်းထႅင်ႈ။

ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တူင်ႉၼိုင်သွၵ်ႈတဝ်တၢင်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼွင် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ၺႃးသိုၵ်း RCSS လူမ်ႇယိုဝ်း တၢင်းၼွင်တဝ်း-မိူင်းလိုမ်း ၾၢႆႇတႂ်ႈ တႃႈသၢမ်ပူး လႄႈ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၵမ်းၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇ ႁၼ်လီ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်း ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသေႉသွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၸုၵ်းၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း