Sunday, July 14, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

SSPP တင်း TNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉတူႈ 500 ပၢႆလႆႈပၢႆႈ

ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တၢင်းဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်း TNLA ႁႅၼ်း သိုၵ်းၶိုၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၶွင် SSPP ယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လၢႆၵမ်း - ၵူၼ်းမိူင်း 500 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈသႃႇလူင်၊ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ၊...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပႂ်ႉတူၺ်းသိုၵ်း TNLA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း SSPP ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ်

ဝၼ်းတီႈ 4/5/2018 ၼႆႉ သိုၵ်းလွႆ  TNLA ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းသိုၵ်း SSPP တီႈ ဝၢၼ်ႈသႃႇဢွၼ်ႇ ထုင်ႉမိူင်း ယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၽွင်းၼၼ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈ ဢမ်ႇၵႆ ဢမ်ႇၸမ်သေ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတူဝ်ႈတၼ်းပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၶိုင်ႈသိုၵ်းလွႆ...

ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း/ ၸႄႈတွၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၶွမ်ႊမတီႊငမ်းယဵၼ် - ၸႄႈမိူင်း JMC-S တင်းၶွမ်ႊမတီႊငမ်းယဵၼ် - ၸႄႈတွၼ်ႈ JMC-L ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/04/2018 ၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း JMC-S တင်း JMC-L ၊ ၽူႈတႅၼ်း...

ၽွင်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇဝၢၼ်ႈႁႆး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉ SSPP/SSA ၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး

ၽွင်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ ႁူပ်ႉၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈႁႆးၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇ တိုၵ်းတပ်ႉ SSPP/SSA ၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 02/05/2018        ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တင်ႈတႄႇ 11:00 မူင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 77 ႁႅင်းၵူၼ်းႁိမ်း 300 ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း ပၢင်သဝ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၶွင် ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ...

တူဝ်တႅၼ်း RCSS တင်း UWSA ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး SSA 54 ပီ ဢၼ် SSPP ၸတ်းႁဵတ်း

ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSA ၶွပ်ႈတဵမ် 54 ပီ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်း SSPP/SSA ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉ မီးတူဝ်တႅၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 4000 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တူဝ်တႅၼ်း RCSS လႄႈ UWSA ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/04/2018...

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး ဢမ်ႇယွမ်း 550 ပွၵ်ႈ

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၶိုၼ်ႈပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ မႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢင်တိုၵ်း ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 550 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ပီ 2016 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင် ပီ 2018 လိူၼ်ဢေႊပရိူဝ်ႊၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ႁပ်ႉ တၼ်းႁဵင်းပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ...

RCSS တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းပၢႆႈထိုင်မိူင်းၼၢႆး

ၵိုတ်းသိုၵ်းဢဝ်ငမ်းယဵၼ် တူဝ်ႈမိူင်းၼႆသေတႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်မိူင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပၢႆႈထိုင်မိူင်းၼၢႆး ပွတ်းတူၵ်းၶူင်း။ တႄႇဢဝ်လိူၼ် ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 2018 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းမိူင်းပဵင်းၼပ်ႉႁူဝ်သိပ်းႁိူၼ်း ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ    ၼႂ်းၼၼ်ႉမွၵ်ႈ 15 လင်ႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈႁေႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး...

တႃႇ RCSS လႄႈ TNLA တေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈဢုပ်ႇၵုမ် ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႄႈတင်းတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း (TNLA) ၶဝ်ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ တႃႇတေႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉ သေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၾၢႆႇလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပဵၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼႆ- ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးဢူး လၢတ်ႈ။ "ႁဝ်းၶႃႈယင်းပႆႇလႆႈလၢတ်ႈၵၼ်၊ ဝၼ်းမၼ်းတေပဵၼ်ဝၼ်းလႂ်ပႆႇႁူႉ။ တေပဵၼ်ႁူပ်ႉၵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်ႁူပ်ႉၵၼ် ႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။ ပေႃးဝႃႈတေပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၼႆၵေႃႈ တၵ်းတေလႆႈပဵၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်...

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 7 ၸုမ်း ၸတ်းႁဵတ်းတီႈပၢင်ၶမ်း

ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 7 ၸုမ်း ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇ ဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 တီႈၸႄႈဝဵင်းပၢင်ၶမ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26-28/03/2018 ၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Federal Political Negotiation and Consultative Committee =...

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း လၢၼ်ႇယႂ်ႇ (Toll Gate) တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 3 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ႁူဝ်ႁၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းတူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 3 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လွင်ႈလူႉတၢႆဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၵဵၵ်ႉ (Oriental Highway Toll Gate) သဵၼ်ႈတၢင်း ၵျွၵ်ႉမႄး- သီႇပေႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ “ ဝႃႉႁပ်ႉ NCA” ၼၼ်ႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်

UWSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈလိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ဝႃႉႁပ်ႉ NCA ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ဝႃႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢူးယီႇယၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၢႆးသေၶၢဝ်ႇၼႆႉ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈတေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ မီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇ။ ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ သူင်ႇယိုၼ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ...

TNLA တင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 1,000 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈၼမ်ႉတူႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 1,000 ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10-14/03/2018 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA တင်း...

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA လႅၼ်လိၼ်ထႆး ၸတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း112 ၵူႈ

ငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ 171 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈ ပၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တႃႇ 112 ၵူႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း 171 ႁူၺ်ႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ 171 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း...

လုမ်းတြႃး ပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးလူင် တင်း ၸၢႆးသိူဝ်လူင် ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ ၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10:30 မူင်း ယူႇတီႈၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇတင်း ၾၢႆႇၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

သိုၵ်း TNLA တင်းသိုၵ်း RCSS တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်း၊ 2018 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်းသိုၵ်း RCSS တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးတင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼင်ႇၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီၼႆႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း