Saturday, June 22, 2024

CATEGORY

ၵၢၼ်သိုၵ်း

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း လၢၼ်ႇယႂ်ႇ (Toll Gate) တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 3 လုၵ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇ ႁူဝ်ႁၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းတူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 3 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉႁူဝ်ႁၢၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း လွင်ႈလူႉတၢႆဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:30 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်းၵဵၵ်ႉ (Oriental Highway Toll Gate) သဵၼ်ႈတၢင်း ၵျွၵ်ႉမႄး- သီႇပေႃႉ...

ၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ “ ဝႃႉႁပ်ႉ NCA” ၼၼ်ႉ UWSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်ႇပွမ်

UWSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈလိုဝ်းၵၼ်ဝႃႈ ဝႃႉႁပ်ႉ NCA ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉ တူဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ၶၢဝ်ႇဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ်ဝႃႉ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ ဢူးယီႇယၢၼ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၢႆးသေၶၢဝ်ႇၼႆႉ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈတေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်း။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ မီးလွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇ။ ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ သူင်ႇယိုၼ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ...

TNLA တင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 1,000 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႄႈၼမ်ႉတူႈ ၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၸွမ်းတၢင်းၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 1,000 ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10-14/03/2018 ၼႆႉမႃး သိုၵ်း TNLA တင်း...

သိုၵ်းဝႃႉ UWSA လႅၼ်လိၼ်ထႆး ၸတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း112 ၵူႈ

ငဝ်ႈငုၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ 171 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈ ပၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တႃႇ 112 ၵူႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်း 171 ႁူၺ်ႈဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/03/2018 ငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ 171 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ပုင်ႇပႃႇၶႅမ်ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်း...

လုမ်းတြႃး ပွႆႇတူဝ်ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၵုမ်းၶင်ၶွၵ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးလူင် တင်း ၸၢႆးသိူဝ်လူင် ၵူၼ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ ၶွၵ်ႈၵဵင်းတုင် ၶၢဝ်းတၢင်း 7 လိူၼ်ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10:30 မူင်း ယူႇတီႈၾၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇတင်း ၾၢႆႇၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်...

သိုၵ်း TNLA တင်းသိုၵ်း RCSS တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီ ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ 7 ဝၼ်း၊ 2018 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်းသိုၵ်း RCSS တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးတင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ၊ သွင်ၾၢႆႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼင်ႇၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 71 ပီၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်း 150 ပၢႆ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း 158 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉတီႈ ၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ။ ဝၼ်းတီႈ 05/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈတႃႈၶၢႆႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ဢွၼ် ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢွၵ်ႇမႃးသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်ၵွင်းဢၢႆႇ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တင်းပွတ်းမိူင်းၵူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉတၢႆလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းပေႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်း ၵူဝ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းၶၢင် KIA...

TNLA တင်း RCSS/SSA ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတႆး RCSS/SSA ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/01/2018 ယူႇတီႈၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း PSLF/TNLA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႄႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁႃ လၢႆးၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃတင်းသွင်ၾၢႆႇတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ တီႈၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ လွင်ႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼႆႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တီႉလႆႈတူဝ်တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈ 4 ၵေႃႉ တၢႆထင် တီႈၼိုင်ႈ ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 25/01/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမရ 501 ၵျွၵ်ႉမႄး တင်း ၶလရ 23 သီႇ ပေႃႉ...

လိူၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 3 ပွၵ်ႈ

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သွင်ၾၢႆႇလႆႈ ပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ 3 ပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်းပွတ်း ဢိူင်ႇမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ၽႃႇယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တၢင်းလွႆၾၢႆႇတူၵ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်း သိုဝ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်း Su-30 ၶွင်ရတ်ႉသိူဝ်ႊ 6 လမ်း

ရတ်ႉသျိူဝ်ႊပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝၢႆးသေၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းရတ်ႉသျိူဝ်ႊမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းဝႃႈ ရတ်ႉသျိူဝ်ႊတူၵ်းလူင်းၶၢႆပၼ် ႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်းသႅၼ်း Su-30 တင်းမူတ်း 6 လမ်း ပၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းသဝ်တီႈ 20/01/2018 ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်သိူဝ်ႊၵေႊ သျွႆႊၵူႊ (Sergei Shigu) ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းရတ်ႉသိူဝ်ႊ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ။ မႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းၾၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ သွင်ၾၢႆႇလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ /...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 100 ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၸူး ၶဝ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်းလွႆ TNLA တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆသီႇပိတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၸူး သွင်ၾၢႆႇ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း 92 ၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလွႆသီႇပိတ်ႈ ဢိူင်ႇၵိဝ်ႇသေႃႉ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 92 ၵေႃႉ လင်ႁိူၼ်း...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA – လူႉသဵင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႄႈ လေႃႇၺႃး တင်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်းတင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မီးၵူၼ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 5:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၶလရ 43 တင်း ၶမရ 528 ႁူမ်ႈၵၼ်...

ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းႁွတ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး မီးႁိမ်း 1,500 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယူႇသဝ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၸူးၵျွၵ်ႉမႄး ဢမ်ႇယွမ်း 1,500 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 27/12/2017 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 4-5/01/2018 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ႁိၼ်တႅၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးလုၺ်း၊ ဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႈပူင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း