Wednesday, July 17, 2024

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ

Must read

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်   2 ဝၼ်း ထပ်းၵၼ် ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်တႄႉဢမ်ႇႁူႉ  ။

သိုၵ်းလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းလုမ်းၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ (အစိုးရ ပေါင်းရုံး) ၸႄႈမိူင်းၶၢင် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

 ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး မၢၼ်ႈမေႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းလုမ်းၶဝ် ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ။ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆၶႃႈ။ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းၶၢဝ်းမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် မႃးႁၢင်ႈၵၢင် မႃးဝိုတ်ႉသႂ်ႇ တႄႉၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27 ၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ လႄႈ မၢၼ်ႈပၢင်မူ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။

“မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈဢေႃႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵႄႈမၢၼ်ႈမေႃႇ တင်းမၢၼ်ႈပၢင်မူၶႃႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉ တႅၵ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၽႂ်မႃးႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ ၼႂ်းသွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ တီႈမၢၼ်ႈမေႃႇႁဝ်း မီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 တီႈၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မၢၼ်ႈမေႃႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25-26/4/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁိမ်းၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈမေႃႇ 3 လုၵ်ႈ  ။

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 28/4/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းမၢၼ်ႈၵွင်းလူဝ်း လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပွႆႇမၢၵ်ႇ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈတႆး  ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸမ် 5 ႁဵင် လႆႈပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း၊ ဝူဝ်းၵႂၢႆးလူမ်ႉ တၢႆ ဢမ်ႇယွမ်း 60 တူဝ်၊ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ/ ၾႆးမႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50 လင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇလူႉတၢႆၸွမ်း 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း