KIA ၶဝ်ႈယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈမၢၼ်ႈၸေႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉပႃးတင်းၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ

သိုၵ်း KIA  ယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်း ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း တင်း ပလိၵ်ႈလႆႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Khit Thit Media- ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်းသေ လူႉတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/5/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်ႈၸႂ် ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႈ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်၊ၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉပႃးတင်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၵေႃႈမီးထႅင်ႈလၢႆၵေႃႉ  ။

ပၢႆႉတပ်ႉပလိၵ်ႈ မၢၼ်ႈၸေႈ

ၵူၼ်း မၢၼ်ႈၸေႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ သိုၵ်းၶၢင် ၶဝ်ႈယိုဝ်းၶႃႈ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ်ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈၶၢင်ဢမ်ႇယိုတ်းႁူင်းပလိၵ်ႈၶႃႈ ။ ပေႃးၶဝ်ယိုဝ်းယဝ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

  သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈလူမ်ႇယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈ  ႁိုင် မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉၼႆႉ  ။ ႁူင်းပလိၵ်ႈၵေႃႈလူႉၵွႆၼမ်။ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ဢေႊၿရိူဝ်ႊ 2021 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မႃးႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း တင်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် ႁဵတ်းႁႂ်းပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းတႆး ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်းသေ လႆႈ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵၼ် ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး ႁူင်းႁဵၼ်း ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ