Tuesday, October 3, 2023

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇ

ထႆး – ၶႄႇ – လၢဝ်း – တႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 5 ၵဵင်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၸိုင်ႈထႆးပွတ်းၼိူဝ် တေပူၵ်းပွင်ၵၢၼ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ 5 ၵဵင်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈလုမ်ႈၾႃႉႁူႉၸၵ်း တိုၵ်းသူၼ်းၽူႈသူၼ်ၸႂ်ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်း ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ 17 ၸႄႈတွၼ်ႈ ပွတ်းၼိူဝ် လႄႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ် တႃႇပူၵ်းပွင်ၵၢၼ် ဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ 5 ၵဵင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 –...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၵႃလိ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းတင်းၼမ်

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ဝဵင်းၵႃလိ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ၺႃးၾႆးႁုပ်ႇမႆႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 23/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6:20 မူင်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၼၢင်းၶမ်းၶိူဝ်း ယူႇတေႃႇၼႃႈၵၢတ်ႇၵႃလိ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 23/03/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.80 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1336 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 211.15 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

သိုၵ်း TNLA လႄႈ သိုၵ်း RCSS ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး 400 ပၢႆ

သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်း 400 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၽေး သိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းသီႇပေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21-22/03/2018 ၼႆႉ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမေႃႇၵိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ၺႃးတႅင်း တၢႆ 1 မၢတ်ႇ 1

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်းၵူၼ်းထႆးသေ ၺႃးတႅင်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း1 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း လႆႈတီႉၺွပ်းတူဝ် ၸၢႆးသူမ်ႊမ ၼတ်ႊ ၵုလ်ႊသၼ်ႊထယိူဝ်ႊ ဢႃယု 35 ပီ ၸၢဝ်းထႆး ၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈ ၶျႆႊယၽုမ်ႊလူၺ်ႈ တၢင်းၽိတ်း...

LDU တေလူင်းႁူပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇ 7 တီႈ

ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇ LDU ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်း တိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၵႂႃႇမိူဝ်ႈ လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းတေႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တႃႇ 7 ၸႄႈဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 19-20/03/2018 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ႁူမ်ႈတုမ်ၻီႊမူဝ်ႊၶရႅတ်ႊတိၵ်ႊလႃးႁူႇ LDU ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် လူင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး...

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လင်ၼိုင်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၶူဝ်းၶွင်တင်းၼမ်လၢႆ

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လင်ၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ၸၢႆးသူၺ်ႇဢွင်ႇ ပွၵ်ႉ 5 ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း တူၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမိူင်းသၢတ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျွတ်ႊတီႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸၼ်ႁႅင်းၾႆးၾႃႉသေ လၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းတင်းလင် ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းပုင်ႇပႃႇၶႅမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵႂႃႇတင်းလင် သမ်ႉလၢမ်းမႆႈပႃးထႅင်ႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆထင်တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:30 သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢႆတပ်ႉ 23 သီႇပေႃႉ ႁႅင်းၵူၼ်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶူင်းၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ တီႈတွင်ႇၶေႇၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၵျွင်း 4 ၵေႃႉ တၢႆထင်တီႈ 2...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 22/03/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.91 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1338 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 211.82 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတေမႄႇၶႂၢၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင် သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပွင်ႇထိုင် မိူင်းၶႄႇ

ၶူဝ်ၵုၼ်လူင် ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇမႃးၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတေၵေႃႇသၢင်ႈမႄးၶႂၢၵ်ႈဢွၵ်ႇထႅင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉတင်း မိူင်းၶႄႇ ဝႃႈၼႆ။ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်ၼႆႉ မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း သႅၼ်ဝီ ၵုၼ်လူင်လႄႈ ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃ ၶဝ်ႈၸူးထိုင်တၢင်းမိူင်းၶႄႇ။ သင်ဝႃႈ ၶူဝ်ၵုၼ်လူင်ၼႆႉ မႄးၵေႃႇသၢင်ႈၶႂၢၵ်ႈၵႂၢင်ႈမႃးယဝ်ႉၸိုင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းယုၼ်ႊ ၼၢၼ်ႊ တေၸၢင်ႈတေႃႉၶူဝ်း ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ၵႂႃႇမႃးလႆႈလီ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သႅၼ်ဝီ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈၽႅဝ် ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ႁိမ်း 100

ၵူၼ်းမိူင်း ႁိမ်း 100 ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဝိႁၢရ်လူင်မေႃႇၵိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:40 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း မၢၼ်ႈလွႆ ဢိူင်ႇဢူမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၵူၼ်းၸၢႆး 36 ၵေႃႉ၊ ၼၢင်းယိင်း...

ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 21/03/2018 ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငိုၼ်းထႆး 1 ဝၢတ်ႇ = 42.91 ပျႃး၊ ငိုၼ်းတေႃႊလိူဝ်ႊ(US) 1 တေႃႊလိူဝ်ႊ = 1339 ပျႃး၊ ငိုၼ်းၶႄႇ 1 ယႅၼ်ႉ = 211.60 ပျႃး (ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း လုမ်ႈၾႃႉ)။ ၶၢဝ်ႇမျၢၼ်ႇမႃႉဢလိၼ်း...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တီႉလႆႈႁိူဝ်းၶုတ်းၶမ်း 1 လမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉႁိူဝ်းၶုတ်းၶမ်း 1 လမ်း ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင် ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဝၼ်းတီႈ 18/03/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈႁိူဝ်းၶုတ်းၶမ်းလမ်း 1 လႄႈ ၶိူင်ႈမိုဝ်း တႃႇၶုတ်းၶမ်း လၢႆလၢႆသႅၼ်း ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉပၢင် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉယွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ...

SSPP/SSA ၸတ်းပၢင်ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆး

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁပ်ႉတွၼ်ႈၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၵူၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁိမ်းၸမ် 100။ ဝၼ်းတီႈ 20/03/2018 ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈၼင်ႈၸိုင်ႈ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး CSSU ၵေႃႉမႂ်ႇ လုင်းၸၢႆးဢၢႆႈပဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇ တီႇသိူဝ်ၽိူၵ်ႇ...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉလႆႈယႃႈဢႆႊသ် တင်းၼမ်တီႈမႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးမႃး

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းလၵ်ႉတေႃႉယႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမႄႈသၢႆ။ လႆႈႁူႉဝႃႈဢဝ်မႃးတီႈၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 15/03/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MaeSai News ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူႉၶၢဝ်ႇဝႆႉသေ ပႂ်ႉႁႄႉၵူတ်ႇ    ထတ်း ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တၢင်ႇထူင်ၸၢၼ်ႈမႃး ထူပ်းႁၼ်ယႃႈဢႆႊသ် မီးဝႆႉၼႂ်းထူင် 10 ၵွၼ်ႈ ၼိုင်ႈၵွၼ်ႈလႂ်ၼၵ်း 1 ၵီႊလူဝ်ႊၵမ်ႊ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း