Monday, May 29, 2023

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး တူၵ်းလင်ၶႃး ႁူဝ်ၽတ်ႉၺႃးလိၼ် တၢႆထင်တီႈ

ၸၢႆးထုၼ်းၵႅၼ်ႇ ဢႃယု 26 ပီ ၵူၼ်းတၢင်ႉယၢၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၶိုၼ်ႈမႄးလင်ၶႃးႁူင်းၵၢၼ်ၶဝ် တၢင်းသုင် မွၵ်ႈ 3 ၸၼ်ႉသေ တူၵ်းလူင်းမႃး ႁူဝ်ၽတ်ႉၺႃးလိၼ်သေ လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸၢႆးထုၼ်းၵႅၼ်ႇ(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးလၢဝ် ဢႃယု 26...

ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်းပၢင်မၢႆတွင်း ဝၼ်းတင်ႈမူႇၸုမ်းတဵမ် 10 ပီ

ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း Migrant Workers Federation ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ မီးၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းတႆး-ထႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 18:00 – 22:00 မူင်း ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း MWF ၸတ်း ႁဵတ်းပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ် 10 ပီ...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ သွင်ၽူဝ်မေးၽိတ်းၵၼ် ၽူဝ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေး ယွမ်းတၢႆ

တႆးသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေးၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ သုၵ်ႉသၵ်ႉလွင်ႈၵၢၼ် ဝူၼ်ႉသင်ဢမ်ႇပွင်ႇ ထဵင်ပွင်ႉ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ဢဝ်မိတ်ႈတႅင်းမေးမၢတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 02/12/2017 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁူင်းပလိၵ်ႈသႃႊရႃႊၽီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ လႆႈႁပ်ႉ ၸႅင်ႈဝႃႈ မီးၵူၼ်းၽိတ်းမေႃးၵၼ် ၽူဝ်တႅင်းမေးမၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း တီႈဢိူင်ႇၻွၼ်ႊၵႅဝ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်း သႃရႃႊၽီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈဢၼ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းလႆႈ...

လူတ်ႉတူႈၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ် 10 ပၢႆ ဢၼ်မႃးၸွမ်းလူတ်ႉတၢႆမူတ်း

လူတ်ႉတူႈတေႃႉသူင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလူင်မိူင်းၵွၵ်ႇ၊ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တင်းၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉ လူႉတၢႆ 14 ၵေႃႉ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးဝႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ယွၼ်ႉၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉလပ်းၼႂ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈတဵင်ႈၶိုၼ်းၸၢႆႉ 02:35 မူင်း၊ လူတ်ႉတူႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လုၵ်ႉတၢင်းၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ မုင်ႈၼႃႈၸူးၸႄႈဝဵင်းၿၢင်ႊၿူဝ်ႊထွင်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈ ၼူၼ်ႊထၿူႊရီႊၼၼ်ႉ လႆႈၵိူတ်ႇၽေးဢုပၢတ်ႈ/ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းတီႈၼိုင်ႈ...

ႁႅင်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇထႆး ယိုၼ်ႈယွၼ်းတေႃႇဝႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ

ႁႅင်းၵၢၼ်လၢဝ်း၊ ၶႅမ်ႊၿေႃႊၻီႊယိူဝ်ႊလႄႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇထႆး ၵႂႃႇတၢင်ႇယိုၼ်ႈတေႃႇဝတ်းမီးဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၾၢင်ႉ ပေႃႈလဵင်ႉ (ၼၢႆးၸၢင်ႈ) ၸၢင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်ဢမ်ႇမီးဝတ်း ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လႃႈၼမ်ႉ (တမ်ႇငႃႈ) ဢႃယုမူတ်းၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇယိုၼ်ႈ တေႃႇဝတ်းဝႂ်မီးဢမ်ႇထိုင်ၶိုင်ႈ။ ၸၢႆးပိူင်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း