Thursday, June 20, 2024

CATEGORY

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇမႅၼ်ႈပိူင် – သူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း

ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး သူင်ႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ ၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းတႆး ၺႃးတီႉ သူင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၶိုၼ်း ၼပ်ႉႁဵင်။ တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ ၼႆႉမႃး ပလိၵ်ႈထႆးၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႇပူးၶျႃး တီႉၺွပ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ၵူၼ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး။...

ပလိၵ်ႈထႆးတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမႄႈသွတ်ႇ

ပလိၵ်ႈထႆးၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢတ်ႇမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး၊ တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉပၢႆဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 03/07/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်၊ ပလိၵ်ႈထႆးလၢႆလၢႆၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶၢႆ ၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈသွတ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး။ တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈဢၼ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ 10 ၵေႃႉပၢႆလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၶၢႆၶူဝ်းလႄႈၸိူဝ်းမႃးၸၢႆႇၵၢတ်ႇ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လႅၼ်ႈပၢႆႈတင်းၼမ်-ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးလၢႆၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း - ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ မိူင်းၵမ်ႊပူႊၶျႃႊ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး တမ်းဝၢင်းဝႆႉသေ ႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊ 2018 မႃးၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈ၊ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း၊ ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢႆလၢႆၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၶွပ်ႇ...

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ဝႆႉႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း တၢင်းၵႂႃႇထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 27/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လူင်းၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး ဢၼ် ၺႃးယိုဝ်းတၢႆဝႆႉ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတိုၵ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယူႇဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik...

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈသႃရၽီး တီႉၺွပ်းၼၢင်းလိူၼ် ဢႃယု 22 ပီ ၽွင်းၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸွမ်းတၢင်း ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းမႅၼ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်။ ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းသမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈပလိၵ်ႈ ၵႂႃႇတီႉလႆႈတီႈ မူႇဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈယၢင် မူႇတီႈ 8 ဢိူင်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ႁဵင်ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဝတ်းဝႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမီး 1,200 ၵေႃႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း ၽိူၵ်ႇ- မႄႈသွတ်ႇ(မျႃႉဝတီႇ)။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵႂႃႇတၢင်း မျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းထႆး တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈရယွင်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 သိုၵ်းထႆး တပ်ႉမၢႆ 25 ႁႄႉလူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းရယွင်းသေ တေၵႂႃႇ တၢင်းၶျုမ်းၽွၼ်းၼၼ်ႉ တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵႃး 3 လမ်း။ မီးၽူႈၸၢႆး 34 ၵေႃႉ၊...

ပလိၵ်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ် မၢႆၾၢင်ပွမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ်မၢႆၾၢင်ထႆး ဢၼ်ပွမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆး ထိုင်တီႈပဵၼ်ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး။ တႃႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း (ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၶႄႇ ) ႁဵတ်းဝႂ်လၵ်းထၢၼ်သၢၵ်ႈသေႇဢၼ်ပွမ် ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်(မၢႆၾၢင်)ထႆး ။ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆးၵၼ်တင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁိမ်း 150 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ် တႆးၸိူဝ်းႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ (ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵၢၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 12 သႅၼ်း လႄႈႁၢမ်ႈဝႆႉ 28 သႅၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး TNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႃႈၵၢၼ်မႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်တေပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းမီး 12 သႅၼ်းလႄႈ ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉမီး 28 သႅၼ်း။ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 12 သႅၼ်းၼၼ်ႉ...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင်ႉ! ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ တႃႇၼႄပလိၵ်ႈၽွင်းၺႃးၵူတ်ႇထတ်း

တႄႇလိူၼ်ၼႃႈဝၼ်းတီႈ 1/07/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈသေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ၸပ်းတူဝ်ဝႆႉတႃႇသေႇ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပလိၵ်ႈ ဢၻုၼ်ႊ သႅင်သိင်ၵႅဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၊ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵပ်းသၢၼ်တင်းၸိုင်ႈမိူင်းတူၼ်ႈတေႃၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်တင်းသၢမ်မိူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (မၢၼ်ႈ) ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇပေႃႈလဵင်ႉ /ၼၢႆးၸၢင်ႈ ထႆး

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈၸၢင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈထႆး- ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/06/2018 ၼၼ်ႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Khaochad ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ တီႈဝၢင်းၵျွင်းၶွင်ႊၵၢင်ႊ ဢိူင်ႇၵပိၼ်ႊၿူႊရီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈပရႃႊ ၸိၼ်ႊၿူႊရီႊ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸၢႆးတေႃႊသႅၼ်ႊ တူဝ်တႅၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ - “...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 11 သႅၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၵ်းပိူင်မႂ်ႇတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် ၼမ်တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈမွၵ်ႈ 11 သႅၼ်း(ယၢင်ႇ)။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ၼႆႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၶျွင်ႊ3 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်း တေပူတ်းပႅတ်ႈ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 11 ယၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 39 ၼႃႈၵၢၼ် ။ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းပေႃႈလဵင်ႉ၊...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ သူင်ႇၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်မၢႆမီႈဢၼ်ဝႆႉၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ 20 ပၢႆ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပၼ်ၸူးမိုဝ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်မၢႆ 2...

ပလိၵ်ႈထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႊ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတေၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၶွပ်ႇပိူင် ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပလိၵ်ႈ ဢၻုၼ်ႊ သႅင်သိင်ၵႅဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း