Saturday, June 15, 2024

ပလိၵ်ႈထႆးမႄႈသၢႆ တီႉလႆႈတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈ ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး

Must read

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈၶူဝ်မိုတ်ႈၵိုဝ်းမၢႆၼိုင်ႈ မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်

ဝၼ်းတီႈ 03/04/2018 ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈလႄႈ ၾၢႆႇၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၵူတ်းထတ်းတီႉၺွပ်းလႆႈ ၸၢႆးယီႈၵႅဝ်ႈ ဢႃယု 41 ပီ ယိုတ်းလႆႈ ယႃႈဢႆႊသ် 8 ထူင် ၼၵ်း 326 ၵရမ်ႊ။

- Subscription -

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Maesai ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸပ်းတူဝ်ၸပ်းၶိင်းယဵတ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း ၵူၼ်ပွတ်းသေလၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၸင်ႇတီႉၺွပ်းတူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႄႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် သူင်ႇႁူင်းပလိၵ်ႈမႄႈသၢႆ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈသိုပ်ႇၵႂႃႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 02/04/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းထႆး ၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်း တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း