Wednesday, December 6, 2023

CATEGORY

ႁႅင်းငၢၼ်းၶၢမ်ႈမိူင်း

ပလိၵ်ႈထႆးၵဵင်းမႆႇ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ တႄႇၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈသႃရၽီး တီႉၺွပ်းၼၢင်းလိူၼ် ဢႃယု 22 ပီ ၽွင်းၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸွမ်းတၢင်း ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၵူတ်ႇထတ်းမႅၼ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်။ ၽူႈၸၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းသမ်ႉလႅၼ်ႈပၢႆႈပလိၵ်ႈ ၵႂႃႇတီႉလႆႈတီႈ မူႇဝၢၼ်ႈ တူၼ်ႈယၢင် မူႇတီႈ 8 ဢိူင်ႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ ႁဵင်ပၢႆ

ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸိူဝ်းဝတ်းဝႂ်ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း ဝၢၼ်ႈၽႂ်မိူင်းမၼ်းၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းမီး 1,200 ၵေႃႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်တေဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း တၢင်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းယၢင်း ၽိူၵ်ႇ- မႄႈသွတ်ႇ(မျႃႉဝတီႇ)။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/06/2018 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵႂႃႇတၢင်း မျႃႉဝတီႇၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းထႆး တီႉလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ ဢၼ်လၵ်ႉၶဝ်ႈမိူင်းထႆး တီႈရယွင်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ လၵ်ႉလွမ်ၶဝ်ႈမိူင်းထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 25/06/2018 သိုၵ်းထႆး တပ်ႉမၢႆ 25 ႁႄႉလူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းရယွင်းသေ တေၵႂႃႇ တၢင်းၶျုမ်းၽွၼ်းၼၼ်ႉ တီႉလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ 40 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵႃး 3 လမ်း။ မီးၽူႈၸၢႆး 34 ၵေႃႉ၊...

ပလိၵ်ႈမိူင်းထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ် မၢႆၾၢင်ပွမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆး

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း ၸိူဝ်းယိပ်းဝတ်းဝႂ်မၢႆၾၢင်ထႆး ဢၼ်ပွမ်သေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼႂ်းမိူင်းထႆး ထိုင်တီႈပဵၼ်ၽူႈမၢၵ်ႈၵူၼ်းမီး။ တႃႇပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပလိၵ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇမိူင်း (ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၶႄႇ ) ႁဵတ်းဝႂ်လၵ်းထၢၼ်သၢၵ်ႈသေႇဢၼ်ပွမ် ႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်(မၢႆၾၢင်)ထႆး ။ ၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈထႆးလၢတ်ႈဝႃႈ...

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆးၵၼ်တင်း ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မီးပီႈၼွင်ႉတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁိမ်း 150 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 24/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးဝၼ်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵဵင်းမႆႇ ဢွၼ်ႁူဝ် တႆးၸိူဝ်းႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ (ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းပိၼ်ႇပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မႂ်ႇ ၵၢၼ်တႃႇႁႅင်းၵၢၼ် 12 သႅၼ်း လႄႈႁၢမ်ႈဝႆႉ 28 သႅၼ်း

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈမႂ်ႇ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းတေၸၢင်ႈ ႁဵတ်းလႆႈလႄႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 21/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး TNA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်တႅပ်းတတ်း ဢွၵ်ႇပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၼႃႈၵၢၼ်မႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်တေပၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းမီး 12 သႅၼ်းလႄႈ ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉမီး 28 သႅၼ်း။ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ပၼ်ဢၼုၺၢတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 12 သႅၼ်းၼၼ်ႉ...

ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၾၢင်ႉ! ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ တႃႇၼႄပလိၵ်ႈၽွင်းၺႃးၵူတ်ႇထတ်း

တႄႇလိူၼ်ၼႃႈဝၼ်းတီႈ 1/07/2018 လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေႁူမ်ႈၵၼ်တင်းပလိၵ်ႈသေ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၽိတ်းမၢႆမီႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်ၾၢႆႇႁႅင်း ၵၢၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝတ်းဝႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈ ၸပ်းတူဝ်ဝႆႉတႃႇသေႇ။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ - ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပလိၵ်ႈ ဢၻုၼ်ႊ သႅင်သိင်ၵႅဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉၸွမ်းပၵ်းပိူင် ၊ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၵပ်းသၢၼ်တင်းၸိုင်ႈမိူင်းတူၼ်ႈတေႃၶွင်ႁႅင်းၵၢၼ်တင်းသၢမ်မိူင်း...

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း (မၢၼ်ႈ) ႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၵႃႈၸၢင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇပေႃႈလဵင်ႉ /ၼၢႆးၸၢင်ႈ ထႆး

ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉၵႃႈၸၢင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇပေႃႈလဵင်ႉၼၢႆးၸၢင်ႈထႆး- ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 18/06/2018 ၼၼ်ႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး Khaochad ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇပေႃႈလဵင်ႉ/မႄႈလဵင်ႉ တီႈဝၢင်းၵျွင်းၶွင်ႊၵၢင်ႊ ဢိူင်ႇၵပိၼ်ႊၿူႊရီႊ ၸႄႈတွၼ်ႈပရႃႊ ၸိၼ်ႊၿူႊရီႊ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸၢႆးတေႃႊသႅၼ်ႊ တူဝ်တႅၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ - “...

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေပိုတ်ႇတိုဝ်ႉတၢင်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈ 11 သႅၼ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၵ်းပိူင်မႂ်ႇတႃႇႁႅင်းၵၢၼ် ယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းထႆး လႆႈႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ် ၼမ်တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈမွၵ်ႈ 11 သႅၼ်း(ယၢင်ႇ)။ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2018 ၼႆႉသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆးၶျွင်ႊ3 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢင်ႈ ႁႅၼ်း တေပူတ်းပႅတ်ႈ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 11 ယၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ႁႄႉႁၢမ်ႈႁႅင်း ၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်း 39 ၼႃႈၵၢၼ် ။ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းပေႃႈလဵင်ႉ၊...

ပလိၵ်ႈထႆး တီႉၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ သူင်ႇၶိုၼ်းလႅၼ်လိၼ် ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

ပလိၵ်ႈထႆး ၶဵင်ႈၶႅင်မၢႆမီႈဢၼ်ဝႆႉၼိူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တင်ႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသွၵ်ႈတဝ် တီႉၺွပ်းၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈမၢႆမီႈ 20 ပၢႆ မွပ်ႈယိုၼ်ႈပၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း ပလိၵ်ႈထႆး သူင်ႇတူဝ်ႁႅင်းၵၢၼ် ပၼ်ၸူးမိုဝ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်မၢႆ 2...

ပလိၵ်ႈထႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ဢုပ်ႇဢူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်း တေၵူတ်ႇထတ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်ၼႃႈၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး ၶျွင်ႊ 7 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတေၵူတ်ႇထတ်း တီႉၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶၢမ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၶွပ်ႇပိူင် ၽိတ်းမၢႆမီႈ။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ပလိၵ်ႈ ဢၻုၼ်ႊ သႅင်သိင်ၵႅဝ်ႊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ -...

ပလိၵ်ႈထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈတႆး ၵဵပ်းငိုၼ်းသူင်ႇၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၵူၼ်းလီ

တႆးႁွတ်ႈမိူင်းထႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလမ်းပုၼ်း ၵဵပ်းလႆႈငိုၼ်းသေ ပၼ်ၶိုၼ်းၸဝ်ႈၶွင် ပလိၵ်ႈထႆး ယုၵ်ႉယွင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 07/06/2018 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၸဵမ်း ၶမ်းလႅင်းဢႃယု 33 လႄႈ ၸၢႆးယွတ်ႈ   လုင်းဝိဢႃယု 24 ပီ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉမႄးဢွမ်မူင်း(ၼႃႇလီႇ) တီႈၵၢတ်ႇၼွင်ၻွၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း ၼၼ်ႉ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇတၢႆ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ(ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈၽႃႇတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 11 မူင်း ၸၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ (ၸၢႆးၸၼ်) ဢႃယု 41 ပီ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇတီႈႁူင်း ယႃၼၶွၼ်းၾိင်း(ပႃႇငႄႉ) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ လႆႈပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၽႃႇၺႃးၵၼ် တီႈပႃႇႁူၵ်ႉ...

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၸဵဝ်းႁဵတ်းဝႂ်ၵပ်းတူဝ်

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး/ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ - ႁႂ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢဝ်ဝႂ်မၢႆ  တူဝ် ၊ ဝႂ်ၶိဝ်းတႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတေႃႇ ၊ ၵႂႃႇႁဵတ်းၶပ်းၶိုင် ႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဝႆးဝႆး။ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ၊ လၢဝ်း၊ ၵမ်ႊၿူႊၶျႃႊ ၸိူဝ်းဢၼ်ယွၼ်းဝႂ်ၶဝ်ႈထႅဝ်တႃႇတေႃႇဝတ်းဝႂ်ဝႆႉၽွင်း လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁိပ်ႈ ၼႅတ်ႈၵႂႃႇၶပ်းၶိုင်ႁႂ်ႈယဝ်ႉၵွၼ်ႇဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ၼႆႉ။ ၸၢႆးပိူင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ...

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် မၢႆတွင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ (ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) 16 ၸုမ်း ၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင်မၢႆတွင်း ဝၼ်းၽူႈၼမ်းတႆးတႄႇၵၢၼ်လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ ၶွပ်ႈတဵမ် 60 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 03/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12 မူင်း ထိုင် 6 မူင်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး(ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း) လၢႆမူႇ လၢႆၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၼင် ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း