Wednesday, March 22, 2023

RCSS/SSA ႁူမ်ႈၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆးသေ ၸွႆႈထႅမ်တႆးႁၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ

Must read

RCSS/SSA သၢၼ်မိုဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းတႆး ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ် တႆးႁွတ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိူဝ်း ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇပၢၵ်ႇတွင်ႉႁွင်ႈသႆႈ ၽွင်းၵၢပ်ႈၵႃႇလ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း။

Photo by – ၸၢႆးသႅင်လီ/ RCSS တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လူင်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 မႃး တေႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA တင်း မုၵ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် တႆးယၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်း ႁၢမ်းၵၢၼ်ႁၢမ်းငၢၼ်း ယူႇသဝ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး တွၼ်ႈၼိူဝ် ၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၽႄႈလၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပဵၼ်ၽူႈၵပ်းသိုပ်ႇၸူးႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း၊ ၾၢႆႇ RCSS/SSA တႄႉ ၸွမ် သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ငဝ်ႈပဵၼ်ၵၼ်းသေ မွပ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပၼ် ၸၢႆးသႅင်လီ၊ ၸၢႆး ၸွမ်ဝၼ်း၊ ၸၢႆးလိၼ်း လႄႈ ၼၢင်းသႅင်ၼုမ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo by – ၸၢႆးသႅင်လီ/ RCSS တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လူင်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၸၢႆးသႅင်လီ ၽူႈတၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တႄႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်းမၼ်း၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ၊ ၵိူဝ်လႄႈ ၽွင်ဝၢၼ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၼႆႉ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ မီး 292 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ် တေႃႇထိုင်ဝၼ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈဝႃႈၶႃႈ။ ယူႇတီႈႁႅင်းငိုၼ်း ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ႁႅင်း ၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈ လူင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် တူၵ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 21/4/2020 ၵႂႃႇ တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၸွမ်တွင်း လႆႈၸွႆႈထႅမ် ၼပ်ႉႁူဝ်ၵူၼ်း မီး 72 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 22/4/2020 ၵႂႃႇ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်လူင်း (ႁၢင်ႊၻူင်ႊ) မီးၵူၼ်း 81 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 23/4/2020 သမ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်း ၼိမ်ႉသီသဵင်၊ လင်ပိၵ်ႉသီး ဢဵၵ်ႉသ်တရႃႉ ဢိၵ်ႇတၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်း သၼ်ၵမ်ႊၽႅင်း၊ ဝၼ်းတီႈ 24/4/2020 သမ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး တင်းၸႄႊဝဵင်း ႁၢင်ႊၻူင်ႊ ထႅဝ်သူၼ်မွၵ်ႇႁေႃၶမ်းလူင် ၽရိုၵ်ႊသ်သူၼ်လူၵ်ႉ – မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 50-60 ၵေႃႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢၼ် လႆႈၸွႆႈထႅမ် – ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးသႅင်လီ/ RCSS တင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး လူင်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းၵဵင်းမႆႇ

ၸၢႆးသူၺ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ လၢၼ်ႉပႃၽဝ် ႁိမ်းၵၢတ်ႇမႄႈႁႄႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေမိူဝ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ၊ တေယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵတ်း၊ မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ် ပႆႇမႃးၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် လႆႈငိုၼ်းယူႇ 300-400 ၊ တေႃႈလဵဝ် ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈသေဢိတ်း။ သမ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉမႃးယူႇၸွမ်းဝႆႉ ၵႃႈႁွင်ႈ၊ ၵႃႈၼမ်ႉ၊ ၵႃႈၾႆး၊ ၵႃႈၵိၼ် သမ်ႉလႆႈၸၢႆႇယူႇ ၵူႈဝၼ်း ၵိၼ်းၸႂ်တႄႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တေႃႇထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 15-16 ဝၼ်းမႃး ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈသေၵေႃႉ။ ၶၢဝ်းၵၢပ်ႈၵႃႇလ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵဵင်းမႆႇ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တင်း မူတ်း မီး 40 ပၢႆ ၊ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ယႃၶႅၼ်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ၊ တိုၵ်ႉယူတ်း ယႃယူႇ ၼႂ်းႁူင်းယႃ မီးမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တႆးႁွတ်ႈ ထိုင်ယူႇသဝ်း ႁႃၵၢၼ်ႁဵတ်း မီးႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉသႅၼ်၊ တႆးဢၼ်တိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် တႄႉ ပႆႇလႆႈငိၼ်းသေၵေႃႉ။ ၵွၼ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ပႆႇပိၵ်ႉမိူင်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်ၵေႃႈမီးၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း