Friday, June 14, 2024

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈထိုင်ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်ၶိုၼ်း ႁိမ်းပၢၵ်ႇ

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းၶႄႇပွၵ်ႈမႃး ထိုင်ၶိုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁိမ်း 100 ၵေႃႉ၊ ဢမ်ႇႁူႉသဵၼ်ႈမၢႆတႅတ်ႈတေႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢမ်ႇၶိုတ်းတၼ်း၊ လႆႈၸူၵ်းငိုၼ်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇၵိၼ် ႁင်းၵူၺ်းၵေႃႈမီး။

Photo by – ပင်လုံမြို့ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေး ကော်မတီ/ ႁႅင်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇမႃး

ဝၼ်းတီႈ 28/4/2020 ၼႆႉ ႁႅင်းၵၢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ပွၵ်ႈမႃးမီးယူႇတီႈ ဝဵင်းလွႆလႅမ် မိူင်းတႆး ပွတ်း ၸၢၼ်း 97 ၵေႃႉ။

- Subscription -

ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ငၢၼ်း ၾၢႆႇၶႄႇ သူင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်း မႃးတၢင်း မူႇၸေႊ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢဝ်တၢင်ႇၵႃး 10 လေႃႉသေ တေႃႉသူင်ႇ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁပ်ႉတၢင်းလူႇၶၢမ်ႇသေ ၸွႆႈထႅမ် လွင်ႈယူႇလွင်ႈသဝ်း၊။

ၼၢင်းမျႃႉထူၺ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈ လဵဝ် ဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉ ဢွင်ႈတီႈယူႇပၼ်။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ၼမ်လႄႈဢေႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈ လူဝ်ႇၸွႆႈၽွင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လူႇၶၢမ်ႇလႆႈမႃး တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတၼႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၶဝ်ယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ပွၵ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ် ၵမ်ႈၼမ် ယူႇသဝ်းၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းပၢင်လူင် တၢင်းပွတ်း ဢိူင်ႇ ႁၢႆးၼၢင်း၊ သႁွင်း၊ တၢၼ်ႇဢႄ တင်း ပၢင်မူင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၼ်းတင်း 97 ၵေႃႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မႃးယူႇဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸၼ်ႉသုင် ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ်လႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ပူၵ်းပွင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႅၼ်လိၼ် ၼတလ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သမ်ႉ တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 146 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 5 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 16 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 146 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းမိူင်းတႆး 7 ၵေႃႉ။ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 2 ၵေႃႉ၊ ပွတ်းၸၢၼ်း 2 ၵေႃႉလႄႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း 3 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း