Saturday, July 20, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ၸူၼ်ၶဝ်ႈႁိူၼ်း ၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပႃးၵႂႃႇငိုၼ်းၶမ်း တင်းၼမ်

ၸူၼ်ပႃးမိတ်ႈၶဝ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ 9 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၵႂႃႇ တင်းၼမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 14/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ ယိပ်းမိတ်ႈသေ ၶဝ်ႈ ၸူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 9 ၼႃႈလိၼ် 5 ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဢဝ်မိတ်ႉ...

ပလိၵ်ႈတူၼ်ႈတီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉၵႃးဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ

ၾၢႆႇပလိၵ်ႈၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉၵႃး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼၵ်ႉၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇ (Without) ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတီႉၺွပ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်လူတ်ႉၵႃးမီးၼၼ်ႉသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 12/06/2018 မဵဝ်းသေႃႇဢွင်ႇ ၵႅမ်ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉ မၢႆ 18 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး သပ်းၸႅင်ႈ ၶၢဝ်ႇ ဝႃႈ လွင်ႈၵၢၼ်တီႉၺွပ်းလူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၵုမ်းထိင်းလူတ်ႉလူင်း ၵူတ်ႇထတ်း...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 6, 000 ပၢႆ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး လႆႈႁပ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် 1,000 ထူင်ပၢႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ယူႇၸွမ်းၶႅမ်ႉပၢင်သဝ်းပၢႆႈၽေး လႅၼ်လိၼ်တႆး - ထႆး 6 တီႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 6,000 ပၢႆ ၸိူဝ်း ႁူပ်ႉထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇၼႆႉ မီးၸဝ်ႈတႃႇၼၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်တႃႇၶဝ်ႈ 1,000 ထူင်ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး(လႅၼ်လိၼ်ထႆး) လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင် ႁႃငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်သေ သိုဝ်ႉၶဝ်ႈ သၢၼ်သူင်ႇၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 1,130 ထူင်...

သဵၼ်ႈတၢင်း မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း လူႉၵွႆၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃးယၢပ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇ လွင်ႈဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်း ၼႂ်းၵႄႈမူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်း ယွၼ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း လူႉလႅဝ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ မူႇၸေႊ- ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ် 19 လၵ်း။ ၵႃးတၢင်ႇသၢႆး၊ တၢင်ႇမႆႉ၊ တၢင်ႇထၢၼ်ႇ၊ တၢင်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ၊ တၢင်ႇႁႄႈ ၵႂႃႇမႃးတႃႇသေႇ၊ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈၶိုၼ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢိၵ်ႇၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆၵေႃႈ ၵႂႃႇမႃးၼမ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းလူင်မူႇၸေႊ-ၼမ်ႉၶမ်းလူႉၵွႆၼမ်သေပိူၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း၊ တိုင်းလူင်၊ ၸႄႈလၢၼ်ႉ၊...

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၺႃးယိုဝ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၺႃးယိုဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 11/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 1:30 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၸုမ်း 1 ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃး 12 လေႃႉ တၢင်ႇဝူဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးဢၢႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လူတ်ႉၵႃးမုင်ႈၼႃႈၸူးသီႇပေႃႉ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ...

ၸၢဝ်းပဢူဝ်း ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈ လွင်ႈၶၢၼ်းႁွင်ႉၵႂႃႇၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းပဢူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵမ်ႉထႅမ် လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တေႃႇၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈၶိုၼ်း ယွၼ်ႉဝႃႈတေလဵင်ႉၶဝ်ႈၼႆသေ သမ်ႉဢမ်ႇလဵင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ၶွၼ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ၵမ်ႉထႅမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၶၢၼ်းႁွင်ႉ ပေႃးၵႂႃႇတေလဵင်ႉၶဝ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၵႂႃႇတေၺႃးမႂ် 1 မိုၼ်ႇၵျၢတ်ႉၼႆလႄႈ...

ၸုမ်းၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ လူင်းထတ်းတူၺ်းၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လမ်းၾၼ်း

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိူင်ႇၵွင်းလၢင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ-သီႇပေႃႉ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းလၢင်း ၺႃးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်ၽႃႉၾၼ်းသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 06/06/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 3 မူင်း ၽူႈၵွၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵွင်းလၢင်းလႄႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ၵၢင်ႉ/ၵႄႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈလူႉသုမ်း ယွၼ်ႉၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်း...

ၵူၼ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ-သီႇပေႃႉ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ဝၢႆးၺႃးၽေးၼမ်ႉထူမ်ႈ

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ၼမ်ႉလွႆ လႆၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉ လႅဝ်တင်းၼမ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇတေၵေႃႇသၢင်ႈမႄးလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ႁိူၼ်းယေး၊ သူၼ်ႁိူၵ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ဝၢႆးၼမ်ႉၼွင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဝၼ်းတီႈ 1 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 5 ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး...

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ပႆတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 08/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်း ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႆတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ် တီႈဝတ်ႉမိၼ်းၵုၼ်း ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆၼိူဝ်တၢင်းလူင် ၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပႆႁွတ်ႈမႃးထိုင် တီႈၵၢင်ပၢင်ႇသဝ်ႁိၼ်(ကျောက်တိုင်) ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်း ၸၢၼ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸတ်းႁဵတ်းပႃးပၢင်မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းပၢင်ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ...

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းႁူင်းသဝ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ႁူင်းႁဵၼ်း/ႁူင်းသဝ်းသုၼ်ႇလဵဝ် (ပုဂ္ဂလိကကျောင်း) ၺႃးသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼိုင်ႈလင်လႂ် 10 သႅၼ်ပျႃး ႁႂ်ႈသႂ်ႇ ယဝ်ႉၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။ သိုၵ်းၶၢင် KIA တပ်ႉၵွင် မၢႆ 9 ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇၸူး ႁူင်း ႁဵၼ်း/ႁူင်းသဝ်းသုၼ်ႇလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း 1 လင်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်ၺႃးပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢဝ်ၵွင်ႈငႃ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃၸမ်ႈသႂ်ႇသေ လွၵ်ႈငိုၵ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၼ်းၸၢႆးမႆႈၸႂ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ သၢႆၸႂ်/ႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 05/06/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ တင်း သိုၵ်းပျီႇ တူႉၸိတ်ႉ ႁေႃႈၵႃးမႃး ၼႄးမၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇငိူင်ႉဝႄႈတၢင်းၼႆသေ ဢဝ်ၵွင်ႈငႃ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉသမ်ႉ...

ၽၵ်းတူလူင်မိူင်းၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽၵ်းတူလူင် တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိူင်း လႅၼ်လိၼ် တႆး- ၶႄႇ တီႈမူႇၸေႊၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵူတ်ႇ ထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်မေႊ 2018 ၼႆႉမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶႄႇ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း တီႈလၢၼ်ႇၵဵတ်ႉၽၵ်းတူလူင် လႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ။ တီႈမူႇၸေႊ တင်း မိူင်းမၢဝ်း မူႇၸေႊ ၸေႊၵဝ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်း ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း...

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းဢႃယု 6 ၶူပ်ႇ ၺႃးၵၼ်ႉၸၼ်တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃႇယု 6 ၶူပ်ႇယူႇပွၵ်ႉၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း  ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၺႃးၵူၼ်းႁိမ်းၶၢင်ႈ ႁိူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈဢႃယု 26 ၶူပ်ႇ ၼၼ်ႉၵၼ်ႉၸၼ်၊ လႆႈၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် 5 ဝၼ်းတီႈႁူင်းယႃလူင် တူၼ်ႈတီး ။ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- လုၵ်ႈၶႃႈလႆႈၶဝ်ႈႁူင်းယႃ 5 ဝၼ်း။  ၶႃႈတႄႉၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵူၺ်း။  ၾၢႆႇပူၼ်ႉ ပႅၼ် မႃးထၢမ်ပၼ်ငိုၼ်းသၢႆႈတႅၼ်း ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း-

ၵူၼ်းမိူင်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ 2 ၵေႃႉ ၺႃးယိုဝ်း ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 20/05/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 1 မူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ 2 ၽူဝ်မေးၺႃးယိုဝ်း တီႈၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ် တီႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵၢၼ်ယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ်...

ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 30 ၵေႃႉ ႁွၼ်ႈထဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ တီႉမတ်ႉၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ထဵတ်ႈထၢမ် ပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသူင်ႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ပၼ်သိုၵ်းတႆး ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/05/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 430 ၸၼ်ႉၶုၼ်သိုၵ်း လူင်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း