Thursday, April 18, 2024

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်း 300 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်း မိူင်းႁိမ်း 300 လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈတေႃႉၽႄႇ၊ ဝၢၼ်ႈဢုမ်ဢုၺ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵုၼ်ၵေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁိမ်း 300 လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉၸွမ်းဝတ်ႉဝႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မၢႆးယၢၼ်ႇၼၢႆႇ လုၵ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇတဢၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ...

ၶွမ်ႊမၼီႊၶိုင်လွမ်ႉႁူဝ်ႉတတ်းဢဝ်လိၼ်  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းဢမ်ႇႁပ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၶွမ်ႊမၼီႊ ဢၼ်ပၵ်းယူႇတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်႞ ၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တတ်း ဢဝ်တီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႇႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ဢၼ်မီးၾၢႆႇ တၢင်းၵႂႃႇမိူင်းၽူင်း ၾၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁပ်ႉ သၢၼ်မိုဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇယႃႉႁူဝ်ႉပႅတ်ႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 17/11/2019 ၼႆႉ ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁူင်ပင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉ တတ်းဢဝ်တူင်ႈၼႃး ဢၼ်လူင်ပွင် ၸိုင်ႈသိုၵ်း...

တပ်ႉသိုၵ်း TNLA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၸဵပ်းၸွမ်း 4 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်း 2 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 14/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 7 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်း TNLA တင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင် ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈတီႈႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း...

ၼၢင်းယိင်း ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 43 ပီ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ ထင်တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 10/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်းၼၼ်ႉ ၼၢင်းၶမ်းၸိင်ႇ ဢႃယု 43 ပီ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈ တီႈႁိူၼ်းယေး ဝၢၼ်ႈၼွင်ဝူဝ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ပီႈၼွင်ႉၸမ်ၸႂ် ၼၢင်းၶမ်းၸိင်ႇ...

  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ငဝ်းလၢႆး ပိူင်းၼေဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇဝူင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶႂ်ႈဢုပ်ႇၸွမ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵိုင်ႇလႅပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉ ပူႇမိူင်းပူႇႁဵင် 3 ၵေႃႉ  လႆႈထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၵၢင်မိူင်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ဢွၼ်ၼႃႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 ၸဝ်ႈသြႃႇၵွၼ်းဝတ်ႉၶိူဝ်းၼိမ်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းသေ လွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ...

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ 4 ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ် 2 လမ်း ၽွင်း ၵႂႃႇၸၢႆႇၵၢတ်ႇတီႈမိူင်းငေႃႉသေ တေပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ရူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်သွၼ်ႉမႃးၸွမ်းၵၼ် 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၺ်...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉတူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 27 ပီ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃယု 27 ပီ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းဢွင်ႈတီႈၵၢၼ်ၶုတ်းသၢႆး ပွၵ်ႉ 8 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ လုင်းၵျေႃႇလႃႉ...

လွင်ႈတီႈလိၼ်ၺႃးယိုတ်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃးတင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈထဵင်မေႃးၵၼ်ပႆႇ ယဝ်ႉ

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၶိုၼ်းၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵျွၵ်ႉမႄးၸွႆးတြႃးဢဝ်လိူင်ႈထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ပူၼ်ႉမႃး 2017 ၸဝ်ႈၼႃး 12 ၵေႃႉ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၼႃးၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶမရ 501 ယိုတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၺႃးၸွႆးတြႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းယင်းပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈ။ ၼႂ်းပီၼႆႉ ၶိုၼ်းဢဝ်လိူင်ႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးထႅင်ႈ 13 ၵေႃႉ တေႃႇဢေးၼေႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးလူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။ “ ၸဝ်ႈၼႃးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸွႆးတြႃးလိူင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉလိူင်ႈၼိုင်ႈ။...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ်ပၵ်းႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းၼၼ်ႉ ၺႃးတူတ်ႈၶွၵ်ႈ ၵေႃႉ 6 လိူၼ်

ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းယၢင်းလႅင် 6 ၵေႃႉဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပၵ်း ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း တီႈဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ၺႃးလုမ်းတြႃးတတ်းသိၼ် ပၼ်တူတ်ႈၶွၵ်ႈ လူၺ်ႈၵၢၼ်ၼၵ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 6 လိူၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 လုမ်းတြႃးမိူင်းလွႆၶေႃ (ယၢင်းလႅင်) တႅပ်းတတ်းပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 6 ၵေႃႉၼၼ်ႉလူၺ်ႈ ပိူင်လူင် မၢတ်ႈတႃမၢႆမီႈ 10 - ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ...

ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းသေ လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈမူႇၸေႊ။ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 44 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈယိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။ မထွႆႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၸၢႆး...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်းတၢႆထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ၊ ပူႇၵႄႇ ဝၢၼ်ႈၼႃးမူၼ်းလႄႈ ပူႇၵႄႇ(ၵဝ်ႇ) ဝၢၼ်ႈလွႆဢွႆႇ ၺႃးၸုမ်း ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ယိုဝ်းတၢႆ တီႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈၽၵ်း ၼမ်ႉၶူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ဝၼ်းတီႈ 3/11/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးထုၼ်းယဵၼ်ႇ ဢႃယု (37) ပီ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ၊ ၸၢႆး ဢွင်ႇတဵင်း(ႁွင်ႉ) ၸၢႆးတဵင်း...

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်

သင်ၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈ တီႈဝတ်ႉလွႆၸွၵ်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 28/10/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းဝတ်ႉလွႆၸွၵ်း ဢိူင်ႇၵႃလႅင် ၸႄႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈ သိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ လုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ပေႃႉထုပ်ႉ ၸႅတ်ႈထၢမ်...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼႂ်းထုင်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ်ႁႂ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶၢၼ်း/ ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ်ၶဝ် ႁႂ်ႈယဝ်ႉၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၼႆလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶၢင်းပွင်ႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်။ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶမယ 366 လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 4/11/2019 ၼႆႉႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၵႅတ်ႈ 10 ဝၢၼ်ႈပၢႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉတပ်ႉပၼ် 2...

 ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ပၢင်လွင်း ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းလႄႈ ၵၢၼ်ပၼ်ႇၸၢၵ်ႈ ထၢၼ်ႇႁိၼ်ၵမ်းလဵဝ်

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ- သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၵူၼ်မိူင်းထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ ၸေႈဝဵင်းပၢင်လွင်း ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ႁဵင်ပၢႆ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႊပၼီႊ ဢေႊတိၼ်ႊ ၵိုတ်းၵၢၼ်ၶုတ်းထၢၼ်ႇႁိၼ်လႄႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈထၢၼ်ႇႁိၼ် ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ  30/10/2019 ၵၢင်ၼႂ် ၶဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉသီႇၵိပ်ႇ တႆး၊ ပဢူဝ်း၊ ထၼု ပီႈၼွင်ႉယၢင်းလႅင်၊...

ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ(ဝႂ်ပိဝ်) ၸႅၵ်ႇပိုၼ် သၢၼ်ၶတ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉၶူဝ်းထၢတ်ႈ

(ၸၢႆးဢိူမ်ႈၾႃႉ - သူင်ႇၶၢဝ်ႇ) ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ထုင်ႉမၢဝ်း ႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈဝူၺ်ႇႁင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵႄးၼမ်ႉမၢဝ်း။ ဝၼ်းတီႈ 24/10/2019 ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈထုင်ႉမၢဝ်း ၸႅၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဝႂ်ဝိဝ်ဢၼ် သၢၼ်ၶတ်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈၸေႈ၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ် ၊ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႉ လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶူဝ်းထၢတ်ႈၶႅမ်ႊမီႊ (Chemical) ႁဵတ်းၵၢၼ်တင်းသဵင်ႈ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယုၵ်း ယၵ်း...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း