Monday, May 29, 2023

CATEGORY

သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း

ႁူဝ်ၼႃႈပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်း ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ(ၵေႃႉၵဝ်ႇ) တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းဢၼ်မၼ်းလိူၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 09/01/2018 ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵေႃႉမႂ်ႇ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉဢိူင်ႇၵၢတ်ႇတဝ်ႇ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈဝႆႉၵူၼ်း 2 ၵေႃႉသေ တဵၵ်ႉၸႂ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ယုၵ်ႉယွင်ႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇၵႂႃႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ပၢႆႈလူင်းၸူးၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းလွႆ TNLA တိုၵ်ႉၶႅင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ပၢႆႈၸူးၵျွၵ်ႉမႄးထႅင်ႈ။ ဝၼ်းတီႈ 03/01/2018 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇဝၢၼ်ႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၵႆႇတၢႆ၊ ဝၢၼ်ႈႁိၼ်ၽိူၵ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈ ၼႃးလုၺ်းလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢၢႆႈပူင် မႃးယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈဝတ်ႉၸလွပ်ႈ/သႃလႃး ၼႂ်းဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 4 တီႈၼၼ်ႉ တေႃႈ လဵဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး...

ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး တူၵ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵၢင်မၢၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ RCSS/SSA တူင်ႉၼိုင်ယူႇၼၼ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တေႃႉၶူဝ်းသူင်ႇတၢင်းပၼ်လႄႈ ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၾင်လိၼ်ဝႆႉ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 21/12/2017 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး Shan Human Rights Foundation (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆးဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းထုင်ႉမိူင်းပဵင်း မီးသိပ်းတပ်ႉၵွင် မိူၼ် တပ်ႉၶလရ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး 6 ႁဵင်ပၢႆ ႁူပ်ႉတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 6 တီႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး-ထႆး ယၢမ်းလဵဝ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ယွၼ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼဢၼ်ယၢမ်ႈၸွႆႈထႅမ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ႁိမ်း 20 ပီၼၼ်ႉ တတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈ ၵမ်ႉၸွႆႈထႅမ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ဢွၵ်ႊထိူဝ်ႊၿိူဝ်ႊမႃးထိုင် ၵၢင်လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၸမ် 3 လိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်...

ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢၵ်ႈၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၼၢင်းယိင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း 4 ၵေႃႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေတိုၵ်းတေႃး လွင်ႈၶီႇၼဵၵ်းပေႉၵိၼ်ၼၢင်းယိင်း၊ တေတုၵ်းယွၼ်း တႃႇသုၼ်ႇလႆႈၼၢင်းယိင်း ၵႂႃႇတေႃႇပေႃးလႆႈ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတဢၢင်း TSYU တင်း ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းတဢၢင်း TWO ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမရ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆထုၺ်ႇလိၼ် တီႈလိၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈထႆလိၼ် ၶဝ်ႈထႆထုၺ်လိၼ် ၵူၼ်းမိူင်း။ ၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်လိၼ်ပၢင်ပေႃႉမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ်။ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 5-6/12/2017 ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်းၼႆႉမႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆ 7005 တပ်ႉၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း ဢၼ်ပၵ်း တပ်ႉဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းၶမ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႃးၸၢၵ်ႈၶဝ်ႈထႆထုၺ်လိၼ်...

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး

ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း လွင်ႈ တဵၵ်းတဵင် ၸႂ်ႉႁႅင်းလၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢဝ်ၵိၼ်ၶွင်လၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 ၸုမ်းၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶမရ 147 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉတီႈၼွင်ၵေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး...

SHRF တုၵ်းယွၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈၸႅင်ႈၵႂၢမ်း / တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ယဵတ်ႈၶွၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းၽႂ်းၽႂ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပူင်း ၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းထမ်းတြႃး ၽွင်းပူၼ်ႉမႃးသီႇလိူၼ်သေ ထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပူတ်းထွၼ်ၶေႃႈမၢပ်ႇၽၢမ်းႁႃလိူင်ႈ လႄႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း လူၺ်ႈဢမ်ႇမီးၶေႃႈၼွင်ႇငိူၼ်ႈၶႆ။ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇၸုမ်း SHRF ၸၢႆးႁေႃသႅင်လၢတ်ႈဝႃႈ- “ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ် ၺႃးၸၢၵ်ႇၸွမ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်း RCSS ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းမီးလၢႆလၢႆၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၸိူဝ်းဢၼ်တိုၵ်ႉၺႃးၶိုၼ်ႈလုမ်းတြႃးတႄႉ...

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵမ်ႉထႅမ်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး ၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉ ၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၵမ်ႉထႅမ်ၸုမ်းၼၢင်းယိင်း SSWO ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်း လုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းဝဵင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 25-11-2017 ၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၼၢင်းယိင်းၸိုင်ႈတႆး (SSWO) ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉၼိူဝ်ၼၢင်းယိင်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း 3 မူင်း ထိုင် 8...

ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸဝ်ႈသူၼ်ၼွင်ၶဵဝ်ၺႃးၶႃႈတၢႆ

ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ႁဵၵ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁပ်ႉပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ႁႅမ်တၢႆ လုင်းထေးဢွင်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈတီႈလိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ဝၼ်းတီႈ 15/11/2017 ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဵၵ်ႈႁွင်ႉႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၽိတ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်ပေႃႉႁႅမ် လုင်းထေးဢွင်ႇ ၽူႈတူင်ႉၼိုင်သုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈတီႈလိၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းလွမ်ပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၵႅတ်ႇၵင်ႈတီႈလိၼ်ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ် မၼ်းၼင်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းပဵၼ်ထမ်း။ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇထႆး MGR Online ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/11/2017ဝႃႈ...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်(ဢထၵ) 5 တူၼ်ႈတီး ၸိူဝ်းသၵ်းလၢႆးဝႆႉ ၺႃးႁွင်ႉတူဝ်ၵႂႃႇမွတ်ႇယႃႉ-ၼႂ်းႁူင်းယႃသိုၵ်း

ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် လင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 30 ၵေႃႉ သၵ်းလၢႆးဝႆႉ ၸွမ်းၶႅၼ် မိုဝ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇမွတ်ႇယႃႉတီႈႁူင်းယႃသိုၵ်း တူၼ်ႈတီး ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/11/2017 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်တင်း ၸၼ်ႉသုင် ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉ သုင် (ဢထၵ) မၢႆ 5 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး...

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 8 ဢႃယု 14 ပီ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉယဵတ်ႈၶွၵ်ႈ 2 ပီ ၼႄးဝႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇသိုၵ်းလွႆ TNLA

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢႃယု 14 ပီ ဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတီႉ ၼႄးၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းၼွၵ်ႈမၢႆမီႈသေ ပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 2 ပီ။ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2017 ၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၼႂ်းတပ်ႉမ 77 ၸႅင်ႈၵႂၢမ်းသေ လုမ်းတြႃးၼမ်ႉသၼ်ႇ တႅပ်း တတ်း ပၼ်တူၵ်းၶွၵ်ႈ (ၸၢႆး) မၢႆးၶဵဝ်ႇမိၼ်းထူၺ်း ႁွင်ႉ ဢၢႆႈယၢင်း...

ပျီႇတုၸိတ်ႉ PNA ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပွႆးၵထိၼ်ႇ

ၶုၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ PNA ပဢူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ မဝ်းလဝ်ႈသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသွင်ၵေႃႉ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးၵထိၼ်ႇ တီႈၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႈၸွၵ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 01/11/2017 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 1 မူင်း ၶုၼ်သိုၵ်း ဢူးလေးတဵင်းတူဝ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉ PNA ၵိၼ်လဝ်ႈ မဝ်းသေ ယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသတ်ႉတေႇ ဢိူင်ႇငႃးၵျွင်း...

ၶွမ်ႊမတီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်

ၶွမ်ႊမတီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ လွင်ႈဢမ်ႇယုမ်ႇယမ် ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႃႈ မီး ၽႅၼ်ၵၢၼ်တေၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပၢႆႈၽေး ဢၼ်ၺႃးၸဝ်ႈတႃႇၼ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်တတ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 31/10/2017 ၶွမ်ႊမတီႊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵုင်းၵျေႃႇ၊ လွႆတႆးလႅင်း၊ လွႆလမ်၊ လွႆၵေႃႇဝၼ်း၊ လွႆသၼ် ၸူႉ၊ လွႆသၢမ်သိပ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၶၢဝ်ႇ...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း