Saturday, May 25, 2024

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉ သွင်ၽူဝ်မေး  တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

Must read

မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆသိူဝ်ႈၶူဝ်း သွင်ၽူဝ်မေးၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈတီႉၵႂႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။

Image: CJ/ ႁေႃၼႃႇလီႇ ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2022 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းပၢႆ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း ၸဝ်ႈၶွင် ႁၢၼ်ႉၶၢႆသိူဝ်ႈၶူဝ်း သွင်ၽူဝ်မေးၵႂႃႇ ႁိမ်းႁူင်းယႃလူင် တီႈပွၵ်ႉၸၢၼ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၶီႇၵႃးမႃး တီႉဢဝ်ၵႂႃႇ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆသိူဝ်ႈၶူဝ်း  (ႁဵင်းတိပ်ႉ)ၵႂႃႇ ။ တီႉၵႂႃႇၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် ၊ မေးၼၢင်းသမ်ႉ မႆႈၸႂ်သေ ၸွမ်းၵႂႃႇ ။ တေလႆႈဝႃႈ တီႉၵႂႃႇတင်းသွင်ၵေႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပွႆႇ တူဝ်မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉႁႃႉ ပႆႇပွႆႇႁႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ။ ႁၢၼ်ႉသိူဝ်ႈၶူဝ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇဝႆႉ ပဵၼ်ႁၢၼ်ႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢၼ်မႃးတီႉ  သွင်ၽူဝ်မေးၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် မူႇလႂ် ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆသိူဝ်ႈၶူဝ်း ဢၼ်ၺႃးတီႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသင်လႄႈတီႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ မိူၼ်ၵၼ် ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈ။

“ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ၺႃးတီႉၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ တေၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၶွၼ်ႇႁႃႉ ဢမ်ႇႁူႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃ တီႈပွၵ်ႉႁွင်ႇၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ ၶဝ်ႈတီႉၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တေႃထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပွႆႇမႃးယဝ်ႉႁႃႉ ပႆႇပွႆႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႆႇႁူႉ”-

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 8/8/2022 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၾၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ (အကောက်ခွန်အရာရှိ) ထုၵ်ႇ ၸုမ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ တီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း ပီပၢႆ 6 လိူၼ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈ၊ ပၢင်တေႃႇလွင်း၊ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်လိူင်ႇႁႅင်း ယဝ်ႉၵေႃႉ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ၊ ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆ၊ ၸူၼ်ၵၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႆႉမီးမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ/ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈသေပွၵ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း