Thursday, July 25, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊၵေႃႉၼိုင်ႈၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽွင်းႁူပ်ႉၵၼ်တင်းၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ

Must read

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ယိုဝ်းၵူၼ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင် ဝဵင်းမူႇၸေႊ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ တီႈဢၼ် ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင်မူႇၸေႊ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းတင်း မဵဝ်ႉမ ပျီႇ တူႉၸိတ်ႉလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၸၢႆးဢၢႆႈၽွႆႇ တီႈႁူဝ်မၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ – ၼမ်ႉၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ။  

- Subscription -

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ႁၼ်ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 လမ်း ပႃးၵႃးယေးသေ လူင်းမႃး တၢင်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင် ။ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၾႆးမွတ်ႇသေ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ 2 ၵမ်း။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ၸင်ႇႁူႉဝႃႈ  ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင် ထုၵ်ႇယိုဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢၢႆႈၽွႆႇ ၵူၼ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင် မၢတ်ႇၸဵပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈႁႅင်းသေ လႆႈၵႂႃႇလူႉတၢႆ တီႈႁူင်းယႃမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ၵႂႃႇ တီႈႁူဝ်မၢၼ်ႈတိုၼ်းလူင် ပႂ်ႉၸႅတ်ႈရူတ်ႉ ၶိူင်ႈ/ ၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉ ။  ၵူၼ်းထုင်ႉၼၼ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ႁႄႉၸၢႆးဢၢႆႈၽွႆႇ ၵိုတ်း၊ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇတၼ်းၵိုတ်း ၶဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႆဝႃႇ။ လွင်ႈၼႆႉ ပိူင်ပဵၼ်တႄႉမၼ်း ပဵၼ်ႁိုဝ်တႄႉ တႄႉၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးလီ။ လွင်ႈလူႉတၢႆတႄႉ ၸႂ်ႈတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၼိူဝ်တၢင်းၵေႃႈမီးမၼ်းလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း” – ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/8/2022 ၵူၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇ ၼုင်ႈၵူၼ်ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ သွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၵႃးမႃး ၵိုတ်းတီႈႁိမ်း ၵၢတ်ႇမၢႆ 1 ၵၢင်ဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ၺႃးၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တင်းသွင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း