Friday, February 23, 2024

CATEGORY

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉလႆႈပၢႆႈလူင်းလုၵ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်း

ၸွမ်ၸိုင်ႈၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ လႆႈပၢႆႈလူင်းလုၵ်းပၢႆႈၽေး ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢမေႊရိၵႃႊ လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁိမ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်  တုၵ်းယွၼ်းတႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၶိူဝ်းၵူၼ်း  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ 01/06/2020 ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢိင်လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် (The White House) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ- မိူဝ်ႈၶိုၼ်းဝၼ်းသုၵ်း (29/05/2020)ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵႅမ်တူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ လႆႈဢွၼ်ဢဝ်မၼ်းၸဝ်ႈပၢႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇမႅပ်းတဵတ်ႇ သွၼ်ႉတူဝ် ယူႇတီႈၼႂ်းလုၵ်းပၢႆႈၽေး...

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈပုမ်လူင် ၺႃးၵူၼ်းႁၢႆႉ  တဵၵ်းၶၢႆၶူဝ်းတေႃႇသေ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး မႄႈပုမ်လူင်   ၺႃးၽူႈယိင်းသၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႈၼွၼ်းမႃး   တဵၵ်းလွၵ်ႇၶၢႆၶူဝ်းပၼ်သေ ႁိမ်ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇသီႇႁဵင်ဝၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/05/2020 ၼၼ်ႉ ၼၢင်းယွၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸၢဝ်းတႆးမႄႈမၢၼ်းပုမ်လူင်  ယူႇဢိူင်ႇၼွင်ၽိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၼၼ်ႉမီးၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁွင်ႈမႃး တဵၵ်းၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ပၼ်မၼ်းၼၢင်း ၽွင်းယူႇၵေႃႉလဵဝ်တီႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈသဝ်းမၼ်း။ မၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇသိုဝ်ႉၼႆၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ လိုၼ်းသုတ်းတွႆႇ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵွႆသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ...

ၵူၼ်းမိူင်း Brazil  တၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ပုင်ႈသုင်လိူဝ် US ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း

မိူင်းဢမေႊရိၵၼ်ႊ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃးတင်းႁိုင်၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းပူၼ်ႉမႃး မိူင်း Brazil  မီးၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈသုင် 800 ၵေႃႉၵမ်းလဵဝ်လႄႈ    လႆႈဝႃႈတၢႆၼမ်လိူဝ်မိူင်း ဢမေႊရိၵၼ်ႊ ။ ဝၼ်းတီႈ 26/5/2020 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈထုရၵိတ်ႇ မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24...

ၸွမ်ၸိုင်ႈထရမ်ႉ လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်

ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႊရိၵႃႊ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ၸီႉၼႃႈ ၸုမ်းပၢႆးယူႇလီလုမ်ႈၾႃႉ (WHO) ဝႃႈ ပဵၼ်ၸႂ်ၶႄႇ၊ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း 30 ဝၼ်း ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်ၼႃႈၵၢၼ်လီၶိုၼ်ႈ၊ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် တေတတ်းငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/05/2020 ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရွႆႊတိူဝ်ႊ (Reuter) ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၻူဝ်ႊၼေႃႊ ထရမ်ႉ ဢမေႊရိၵႃႊ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ...

ၵႂႃႇၶုတ်းၵူၼ်းတၢႆဢဝ်မႃးႁဵတ်းမႃႇသႃႇၸွမ်းၾိင်ႈလႄႈ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ႁိမ်းၸမ် 100

ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျႃး ၵႂႃႇၶုတ်းဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းပၢင်မႃႇသႃႇၸွမ်းၾိင်ႈၸွမ်းထုင်းလႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၾုင်။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီမိူင်းဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီးသျႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/5/2020 ဝႃႈ ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈ 489 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းၼၼ်ႉႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 17514 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႉ 15 ၵေႃႉၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵႂႃႇၶုတ်းဢဝ်တူဝ်တၢႆ ပီႈၼွင်ႉၶဝ်...

မိူင်းပရႃႇၸီးတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပဵၼ်ထီႉ 3 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းပရႃႇၸီး တိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီးသွင်သႅၼ်ပၢႆ ၼမ်လိူဝ် မိူင်းဢိင်ႇၵလၢၼ်ႇသေ ပဵၼ်မႃးထီႉ 3 ၼႂ်းလူၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ CNN ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းပရႃႇၸီး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/05/2020 ဝႃႈ-ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  လိူဝ်မႃးမႂ်ႇထႅင်ႈ 13,140 ၵေႃႉ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၽူႈတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်...

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း