Wednesday, June 19, 2024

ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ တိုၵ်းသူၼ်း  ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

Must read

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ (ADMM)  ပွၵ်ႈၵမ်း 17   ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းထီ့ 15 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပူဝ်ႊ တီႈဝဵင်းၵျႃႇၵႃႇတႃႇ ၊ မိူင်း ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ ၼၼ်ႉ  တိုၵ်းသူၼ်းဢုပ်ႇလၢတ်ႈ ပႃးဝႃႈ – ၼင်ႇႁိုဝ် ပၼ်ႁႃလွင်ႈသုၵ့်ယုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေယဵၼ်ႁၢႆၼၼ့် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႆ့ၸႂ်ယိုၼ်းယၢဝ်းသေ ၵိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃး ၵၼ်သေၵမ်းဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႇ မိူင်း ဢိၼ်ႊတူဝ်ႊၼီႊသျႃႊ လၢတ်ႈဝႃႈ – ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆ့မႃး ယူႇၵူႈဝၼ်း။ တိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၸိုင်ႈမိူင်း  လုၵ်ႈၸုမ်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်  ႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇ တႃႇၵႄႈပၼ်ႁႃ။ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၸဵဝ်းလႆႈယူႇ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်   – ဝႃႈၼႆ။ 

- Subscription -

ပၢင်ၵုမ်ၼႆ့လႆႈသႂ်ႇ ႁူဝ်ၶေႃႈဝႆ့ဝႃႈ “ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁုၼ်ႈမုၼ်း လႄႈ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ” ၼႆသေ ပိူင်လူင် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်း ဢိတ်ႉသ်ၸရေး – ႁႃႊမတ့်သ်လႄႈ လွင်ႈတႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃလၢႆးၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

 ပၢင်ၵုမ် ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇမွၵ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉပႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ်လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ႁူမ်ႈၵၼ် 5 ၶေႃႈၼၼ်ႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆယူႇတီႈ ၸုမ်းၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ   ယင်းတိုၵ်းသူၼ်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဵဝ်းၽေႃႇၼမ့်ၼေတူဝ် သေၵမ်းဝႃႈၼႆပႃး ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆ့သေ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေ့ ဢမ်ႇႁၼ် တုမ့်တွပ်ႇဝႆ့သင် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ ။

ပၢင်ၵုမ် ၸုမ်းၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ ADMM ၼႆ့ ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ 9 ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းဢႃႊသီႊယၼ်ႊ  ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ  ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းတီႇမေႃး ပွတ်းဢွၵ်ႇသမ့် ထုၵ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပဵၼ်  ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ။ လိူဝ်ၼၼ့် ဝၼ်းထီ့ 16  လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼႆ့သမ့် တေသိုပ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ် ADMM Plus တီႈဝဵင်း ၵျႃႇၵႃႇတႃႇထႅင်ႈသေ ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ၸိုင်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈၽၢၵ်ႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းဢမႄႇရိၵၢၼ်ႇ ၊ မိူင်းၶႄႇ ၊ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၊ မိူင်းဢေႃးၸတေးရီးယႃး ၊ မိူင်းၵြႃးဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းရၢတ့်သျႃး ၸိူဝ်းၼႆ့ တေၶဝ်ႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်း – ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁၢႆးငၢႆးၼေဝႆ့ၼင်ႇၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း