Thursday, June 20, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်းတိုၵ်းမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင် ယိုတ်းလႆႈပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 9 တီႈ 

Must read

ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 11.11 ဢၼ်တႄႇပၢင်တိုၵ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/11/2023 ၼႆႉၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 7 ဝၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင် လူမ်ႇယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းလႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 9 တီႈလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

Photo : ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ယိုတ်းလႆႈ

Mobye People Defense Force ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ – “ တင်ႈတႄႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 11.11 မႃးၼႆႉ ယိုတ်း လႆႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင်လၢႆတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ဝႃႇရီႇသူႇၽလၢႆး ၊ တူင်ႇတူႇထၢၼ်ႇ ၊ ပွႆးၵူင်း 3 ၊ ပွႆးၵူင်း 1 ၊ ၺွင်ႇဝႅင်း ၊ ပီၵိၼ်းၵေႃးၶူႇ ၊ သွင်ၵၢၼ်း ၊ ၸီႇၵႃး 2  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း 9 တီႈ ။ ယိုတ်းလႆႈပႃး မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းတင်းၼမ် ” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်တိုၵ်းၵမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်  လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 30 ပွၵ်ႈသေ  ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈတပ်ႉ ၶမယ 518 သေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 500 ၵမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇၸွမ်း ၼႂ်းမိူင်းပၢႆး ၊ ၾၢႆၶုၼ် ၊ လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်  ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လေႃႇတိုၵ်းၼႆႉ မီး ဢမ်ႇယွမ်း 10 တီႈ။  ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် KA ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းလႅင် KNDF ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် KNPLF ၊ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း တီႊမူဝ်ႊသူဝ်ႊ DMO Local PDF လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၸၼ်ႉဝဵင်း တိူင်းသိုၵ်းပွတ်းၵၢင် URF ၵေႃၽႄၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ သိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းယၢင်းလႅင် PDF ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်းမၢၼ်ႈၽွမ်ႉၽွမ်ႉၵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး-ယၢင်းလႅင်( မိူၼ်ၵၼ်တင်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1027 မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ)။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ။ ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် တင်းသွင်ၾၢႆႇ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႄႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

Mobye People Defense Force ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႆႉဝႃႈ- “ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လၢႆၸုမ်း ၶတ်းၸႂ်ၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈလၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ။ လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈယူႇသဝ်း ၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈၵိုတ်းဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉၼၼ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဝႄႈပၢႆႈဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး ” – ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း