Friday, March 1, 2024

ၽွင်းတၢင်မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လႅၼ် လိၼ်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း

Must read

လုမ်းၽွင်းတၢင် မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူင်းဝၼ်းထီ့ 25 /01/2024 ဝႃႈ – တွၼ်ႈတႃႇ တေႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈ ၼိမ်တဵင်ႈ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈႁူပ့်ဢုပ်ႇၵၼ်  တီႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇ – ဝႃႈၼႆ ။

 တီႈၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၼၼ့် ၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇမီး ၽွင်းတၢင် မိူင်းၶႄႇ မိတ်ႇၸတိူဝ်ႊ ၶျၢၼ်ႊႁၢႆႊ  လႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ့်မီး ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဢူးတၢၼ်းသူၺ်ႇ ၊ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ထုၼ်းထုၼ်းၼွင်ႇ  ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ၽွင်းလူင် ဢူးဢွင်ႇၼၢႆႇဢူး လုမ်းႁူဝ်ပဝ်ႈမၢႆ(2) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 24 လိူၼ် January  ဝႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းယႃႉ ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ႁၢႆႊၵႅၼ်ႊ (ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၸူဝ်းၶၢဝ်း ) ဢၼ်မိူင်း ၶႄႇ ၶဝ်ႈယူႇၵႄႈၵၢင် ငူပ့်ငီ့ပၼ်ၼၼ့်ယဝ့် ၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ၸင်ႇမႃးႁူပ့်ထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လုမ်းၽွင်းတၢင်ၶႄႇ ၼၼ့်တႅမ်ႈဝႆ့ပႃးဝႃႈ – လိူဝ်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ယဝ့် လႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ပႃး လွင်ႈတေတိုၵ်းတေႃး ၽဵဝ်ႈမူၺ့် ၸုမ်းလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ် တၢင်း ဢွၼ်ႇလၢႆး လႄႈ တႃႇတေၽေႃႇၼမ့်ၼေတူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်(စီမံကိန်း) မိူင်းၶႄႇ – မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ -ဝႃႈၼႆ ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ႁွင်ႈၵၢၼ် ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈတေ့  ဢမ်ႇလႆႈ လၢတ်ႈပႃး လွင်ႈလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တေတိုၵ်းတေႃးၽဵဝ်ႈမူၺ့် ၸုမ်း လွၵ်ႇ လႅၼ်ၵိၼ် တီႈၼိူဝ် ဢွၼ်လၢႆး – ဝႃႈၼႆ ။

ၼင်ႇႁိုဝ် တေၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ့် မိူင်းၶႄႇ ၶဝ်ႈယူႇ ၵႄႈၵၢင်သေ  ငူပ့်ငီ့ပၼ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလူင်း လႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီ့ 11 လိူၼ် January  ပီ 2024 ၼႆ့ – ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း